Publicaties van Peter van der Krogt

 1. (Geschiedenis van de) kartografie - (History of) cartography (on the Staff Publication Page)
 2. Geschiedenis van Delft
 3. Genealogie
 4. Divese onderwerpen
 5. Nummerplaten

Geschiedenis van Delft

 1. Gevelstenen in Delft (with René van der Krogt). - Alphen aan den Rijn: Repro Holland BV, 1985. - 115 pp., ill.
 2. Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Delft (De straat waarin wij wonen ; dl. 5). - Den Haag: Kruseman's Uitgeversmaatschappij BV, 1985. - xxxviii, 232 pp., ill.
 3. Persoonsstraatnamen in Delft in de veertiende en vijftiende eeuw. - In: Naamkunde 18(1986), p. 166-181
 4. Testamenten verleden voor schepenen van Delft 1536-1691. - Delft: eigen uitgave, dec. 1987. - 123 pp.
 5. De kamer Delft en de kaarten van de VOC. - In: Delft en de Oostindische Compagnie.. - Delft: Genootschap Delfia Batavorum; Amsterdam: Rodopi, 1987. - pp. 71-97
 6. Oude Delft 95: geschiedenis van de gebouwen van het IHE = History of the buildings of the IHE. - Delft: International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering, 1987. - 76 pp., ill.
 7. Het jaar 1888. - In: Delftse Post honderd jaar `thuis aan huis' (zaterdag 24 april. 1988), p. 51 & 61
 8. En nu ... de Lindenhof: Geschiedenis van de diaconale bejaardenzorg in Delft. - Delft: Uitgeverij Waltman, 1989. - 76 pp., ill.
 9. Huwelijkse voorwaarden verleden voor schepenen van Delft 1536(1519)-1586(1594, 1601, 1687). - Delft: eigen uitgave, jan. 1990. - [134] pp.
 10. De grafboeken van de Oude Kerk te Delft (14e-16e eeuw): Repertorium van de eigenaars van de graven met transcriptie van de parentelen van Ver Lizebette en anderen (ca. 1395). - In: Ons Voorgeslacht 49(1994) 450, p. ...; 451, p. 255-288, 452, p. ..; 453, p. 373-392
 11. De straatnamen van Delfgauw. - In: Delfgauw: Herinneringen aan een dorp... / Samengesteld door Nel Fransoo-Sonneveld, Rita de Jong, Ton Kerklaan. - Delfgauw: Comité oud-Delfgauw i.s.m. Telstar PrePress Centrum en Uitgeverij, 1995. - blz. 139-145.
 12. Oud Delft vanuit de lucht / door Peter van der Krogt; Foto's KLM Aerocarto en AeroCamera Michel Hofmeester. - Hoogeveen : Slingenberg b.v., 1998. - 44 pp. : ill.
 13. Delft: zo was het / door Peter van der Krogt en Max van Noort. - Hoogeveen : Slingenberg b.v., 1998. - 96 pp. : ill.
 14. Anderhalve eeuw Broeders van Dongen in Delft. Delfia Batavorum Achtste Jaarboek 1998. Delft, 1999: 71-99.
 15. Straatnamen van Delft: Verklaring van de namen van straten en buurten, grachten en bruggen. Delft: Gemeentearchief, 2000. 312 blz.
 16. Van Wandelsportvereniging De Jolige Tippelaars tot Stichting DJT Wandel- en Fietstochten te Delft. 66-75, Op diamanten voet een nieuwe eeuw tegemoet: 60 jaar Wandelkring Den Haag/Rijnland, 1940-2000 / eindred. Maarten Klein. - Den Haag: Wandelkring Den Haag/Rijnland, 2000.
 17. Delft: zo was het; deel 2 / door Peter van der Krogt en Max van Noort. - Hoogeveen: Slingenberg bv, [2000]. - 64 blz.
 18. Wilhelmina, Bartsch of Delft? Geschiedenis van Delft in Minnesota. - In: Delfia Batavorum 10de Jaarboek 2000 (2001), p. 161-173
 19. De Jolige Tippelaars: 65 jaar wandelsport in Delft. - In: Delfia Batavorum 13de Jaarboek 2003 (2004), p. 123-136.

Genealogie

 1. Kwartierstaat Van der Krogt. - In: Kwartierstatenboek IV. - Delft: Genealogische Vereniging Prometheus, 1982. - p. 109-132
 2. Kwartierstaat Van der Krogt (aanvullingen op IV). - In: Kwartierstatenboek V. - Delft: Genealogische Vereniging Prometheus, 1984. - p. 114-126
 3. Arent, van der; Bergen Henegouwen, van; Bouwmeester; Jutte; Kroft, van der [met Krogt, van der]; Leeuwenstein; Middelkoop; Romeijn [met H.J. Kloeg]; Zwet, van. - In: Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft. - Delft: Genealogische Vereniging Prometheus, 1984; resp. p. 19, 30-31, 45, 133, 151-152, 165-166, 183, 222-223 & 303.
 4. Stamreeks Leeuwenstein. - In: Zuidhollandse stam- en naamreeksen. - Rotterdam: Ons Voorgeslacht, 1986. - p. 135-139
 5. Naamreeks Van der Krogt. - In: Zuidhollandse stam- en naamreeksen. - Rotterdam: Ons Voorgeslacht, 1986. - p. 113-122
 6. Stamreeks Van Bergen Henegouw. - In: Zuidhollandse stam- en naamreeksen. - Rotterdam: Ons Voorgeslacht, 1986. - p. 9-14
 7. Susanna Jansdr. Condet. - In: Gens Nostra 41(1986)12, p. 468-470
 8. Stamreeks Van Spronsen. - In: Zuidhollandse stam- en naamreeksen. - Rotterdam: Ons Voorgeslacht, 1986. - p. 226-232
 9. Herkomst familie Fitsenreiter gevonden. - In: Gens Nostra 43(1988), p. 473
 10. (met C. Hoek) Stamreeks Van der Burch ('t Woudt-Delft). - In: Hollandse Stam- en Naamreeksen (Delft etc., 1988), p. 35-62
 11. Franciscus Verburch alias Uytenbrouck (1616-1708), Cornelis Verburch alias Decker alias Langelaen (1623-1693) en hun familie. - In: Ons Voorgeslacht 47(1992), p. 181-218
 12. Een burenruzie in 1745. - In: Kronieken 1(1992) 2, p. 101-103
 13. Franciscus Verburch en zijn 'neef' Cornelis, twee Westlandse pastoors en hun familie. - In: Historisch Jaarboek Westland 5(1992), p. 72-92
 14. Twee geslachten Vercroft in Delfland, waaruit families Van der Kroft en Van der Krogt. - In Ons Voorgeslacht 54, nr. 501 (maart 1999), blz. 81-111, en nr. 502 (april 1999), blz. 125-151.
 15. Nieuwe gegevens over Andrejetta Lever (1769-1821). In: Het Le(e)ver orgaan: Huisorgaan van de Stichting genealogisch onderzoek geslachten Le(e)ver 17, 2 (1999), 84-87.
 16. Berkel en Rodenrijs: Volkstelling 1623. - In: Ons Voorgeslacht 55, nr. 516 (juni 2000): 222-228.
 17. Berkel en Rodenrijs: Kohier van het familiegeld, 1674. - In: Ons Voorgeslacht 55, nr. 517 (juli/augustus 2000): 250-270
 18. De 'onbestorven' weeskinderen van Philippe van Kempen en Rose Delecourt. - In: De Nederlandsche Leeuw 117 (2000): 442-489.
 19. Genealogie van het geslacht Van Kempen (Brest van Kempen). - In: De Nederlandsche Leeuw 119 (2002): 346-406.
 20. (met Cok Hörters), Genealogie Hörters. - In: Mededelingenblad [van de] Afdeling Delfland, Nederlandse Genealogische Vereniging 12, 2 (juni-juli 2003): 847-850.
 21. 'De kieschheid der zaak': Brest van Kempen contra Slijmering / Peter van der Krogt. In: Over Multatuli 52 (2004): 16-35.
 22. "Bemanningsleden van de Erasmus van Rotterdam in 1641 vrijgekocht in Santa Cruz (Marokko)." - In: Ons Voorgeslacht 61, 575 (2006): 56-59.

Diverse onderwerpen

 1. Handleiding programma gravenadministratie (versie 2). - Zoetermeer: VUGA Systemen BV, 1995. - ringband.
 2. Kerkelijke grensproblemen: Montfoort versus Oudewater. - In: Nederlandse Historiën 19(1985)1, p. 16-22
 3. Een Montfoortse kroniek 1726-1754. - In: Nederlandse Historiën 20(1986)1, p. 19-24
 4. Jaartalverzen in een Montfoorts doop- en trouwboek. - In: Nederlandse Historiën 20(1986)4, p. 145-151
 5. Tributes to Columbus in his other birth places. - In: Discovery! Journal of the Christopher Columbus Philatelic Society 20, 3 (12 Jul 2002): 1396-1401.

Nummerplaten

 1. The Commonwealth of Independent States. - In: Europlate no. 82 (August 1992), p. 3-4, corr. p. 16
 2. Wetenswaardigheden uit Griekenland. - In: De Nummerplaat 11, 65(okt. 1994), p. 12-19
 3. FL, BÜS, TTW en TT: Kleine registratiegebieden rond Zwitserland. - In: De Nummerplaat 12, 72(dec. 1995), p. 28-30
 4. Een lang weekend in Denemarken. - In: De Nummerplaat 12(Aug. 1995)70, p. 25-27
 5. Denmark. - In: Europlate 24(Aug. 1995)94, p. 30
 6. Small areas. - In: Europlate 24(Feb. 1996)96, p. 23-24

Peter van der Krogt's Homepage

Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt