TERUG / HOME

Stichting Vrijwilligersproject EXPLOKART


Articles in journals on the history of cartography

Cumulative register of Caert-Thresoor

Website of Caert-Thresoorback to index


37,3 (2018): 47-56. Wagenaar, Lodewijk, 'Nederlandse forten op Sri Lanka: De militaire bezetting door de VOC van het kustgebied van Sri Lanka, 1638-1796'
37,3 (2018): 57-70. Liebenberg, Elri, 'De Paskaart van't Zuydelykste Gedeelte van Africa van Van Keulen'
37,3 (2018): 71-80. Walsmit, Erik, 'Siebe Bouma en zijn Museumdorp op het Kooizand in Enkhuizen: Een plan voor een nieuw openluchtmuseum'
37,3 (2018): 81-84. Imhof, Dirk, 'De dwaasheid van menselijke wijsheid: Abraham Ortelius' bijdrage in het Album amicorum van Joannes Gevartius'
37,3 (2018): 85-87. Dijl, Jesse van, 'Kaartencollecties in Nederland: Regionaal Archief Alkmaar'
37,1 (2018): 1-10. Pietersma, Josse, 'Wild en confuus: Het verhaal achter de kaart van Van Borsele van de Hollandse kust'
37,1 (2018): 11-20. Ferwerda, Hans, 'Meer dan navigatiegegevens alleen! Opmerkelijke en verrassende zaken in een zeekaartenverzameling'
37,1 (2018): 21-23. Win, Paul de, & FranÁois van der Jeught, 'Een kaart van Brabant voor keizer Karel V'
37,1 (2018): 24-33. Deimann, Clemens, 'Herkomstonderzoek naar uit hun context geraakte kaarten in de collectie van het Nationaal Archief'
37,1 (2018): 34-36. Koese, Gert, 'Kaartencollecties in Nederland: Hoogheemraadschap van Rijnland'
36,4 (2017): 151-158. Wildeman, Diederick, 'Zeekaarten als historische bron'
36,4 (2017): 159-167. Brink, Lowie, 'Pieter Bos is dood, Leve Jan Niermeyer! Een nieuw kartografisch geluid bij uitgeverij Wolters'
36,4 (2017): 168-176. Lagerweij, Jeroen, 'Het plan Van Niftik van Amsterdam: een negentiende-eeuwse kartografische curiositeit'
36,4 (2017): 177-182. Sumira, Sylvia, 'Een andere visie op vroege Nederlandse globes'
36,3 (2017): 83-91. Schilder, GŁnter, 'De kartografische werkplaats van de VOC in Batavia'
36,3 (2017): 93-101. Wagenaar, Lodewijk, 'Drie overzichtskaarten van Ceylon uit de jaren 1681-1683 nader bekeken'
36,3 (2017): 102-113. Ormeling, Ferjan, 'De Topografische Dienst van Nederlands-IndiŽ, Batavia 1864-1950'
36,3 (2017): 114-122. Brink, Paul van den, 'Kartografische kapitaalvernietiging: Het Encyclopaedische Bureau voor de Buitenbezittingen, 1909-1921'
36,3 (2017): 123-131. Guleij, Ron, 'De kartering van de Nederlandse Oost-Indische Archipel door de Dienst Hydrografie'
36,3 (2017): 132-138. Boink, Gijs, ''Onbeslist getouwtrek': de moeizame overdracht van de kaarten van het Ministerie van KoloniŽn'
36,2 (2017): 39-44. Egmond, Marco van, 'Een beeld van de wereld tussen 1877 en 1939: de vooroorlogse edities van De Bosatlas online'
36,2 (2017): 45-52. Nicolai, Roel, 'De onbekende oorsprong van portolaankaarten'
36,2 (2017): 53-58. Smit, Ester, 'Van de achterkant gepeuterd: de ontdekking van een onbekende plattegrond van kasteel Kattelaar'
36,2 (2017): 59-69. Veenendaal, Theo van, 'De Overijsselkaart van Ten Have uit 1648 nagevolgd door Visscher en De Wit: Een analyse met MapAnalyst'
36,2 (2017): 70-71. Stoppelenburg, Nettie, 'Kaartencollecties in Nederland: Het Utrechts Archief'
36,1 (2017): 3-9. Boink, Gijs, en Martijn Storms, ''Ik ben heel beÔnvloedbaar': Interview met bijzonder hoogleraar Bram Vannieuwenhuyze'
36,1 (2017): 10-14. Frank, Vivienno, 'De eerste grootschalig landkaart van Aruba en haar gebruik'
36,1 (2017): 15-21. Krogt, Peter van der, Madelon Simons en Reinder Storm, 'Atlas Tytel-Print collectie Van Loon: Een schenking voor de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam'
36,1 (2017): 22-27. Meurer, Peter H., 'Pater Gerhard Sommers, Missions-Atlas der Oblaten (Valkenburg 1947-1950)'
36,1 (2017): 28-29. Werff, Laurien van der, 'Kaartencollecties in Nederland: Kartografische en topografische collecties van het Rijksprentenkabinet'
35,4 (2016): 131-142. Ferwerda, Hans, 'Verzamelen van zeekaarten: Landverkenningen op zeekaarten'
35,4 (2016): 143-146. Nonhof, Cor, 'Structuur van de kaart van Delfland van 1712 door de gebroeders Kruikius'
35,4 (2016): 147-152. Guleij, Ron, 'De koperplatengroep van de Dienst Hydrografie'
35,4 (2016): 153-155. Thorissen, Emy, m.m.v. Lieja Stalpers, 'Kaartencollecties in Nederland: Brabant-Collectie, Universiteitsbibliotheek Tilburg'
35,3 (2016): 79-90. Ritter, Michael, 'Oude Amsterdamse kaarten heruitgegeven in Augsburg door Joseph Carmine'
35,3 (2016): 91-103. Scholten, Frans, 'Voltooiing, herziening en nadagen van de Kraijenhoffkaart'
35,3 (2016): 105-114. Hubbard, Jason, & Frederik Muller, 'Verloren gegaan en weer teruggevonden: Het Nieuw Groot Zeekaart Boek van Hendrick Doncker II (Amsterdam 1714)'
35,3 (2016): 115-119. Arpots, Robert, & Eefje Roodenburg, 'Kaartencollecties in Nederland: Universiteitsbibliotheek Nijmegen'
35,2 (2016): 43-47. Spikmans, Hans, 'Zeldzame kaart van de Bourgondische Nederlanden uit ca. 1558 ontdekt'
35,2 (2016): 48-56. Renkema, Wim, 'De oudste kaarten van Punda (Willemstad) op CuraÁao'
35,2 (2016): 57-62. Debets, Jan, 'F.W. Michels en zijn kaart Rotterdam 1958 Europoort'
35,2 (2016): 63-66. Moorman, Gloria, 'Blaeus Theatrum civitatum et admirandorum Italiae Methode van verzamelen van materiaal voor de stedenatlassen van ItaliŽ'
35,2 (2016): 67-69. Hendriksen, Annika, 'Kaartencollecties in Nederland: Archief Delft'
35,1 (2016): 3-10. Egmond, Marco van, 'De kaartenverzameling van Anton Albert Beekman'
35,1 (2016): 11-16. Ruitinga, Lida, 'De Topographische en Militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden digitaal beschikbaar in Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam'
35,1 (2016): 17-25. Heere, Elger, en Ferjan Ormeling, 'De nauwkeurigheid van kaarten van Java vůůr de triangulatie (1800-1850)'
35,1 (2016): 26-30. Kok, Hans, 'Een Duitse koperplaat uit 1922 van de rede van Batavia: Wat een swastika niet allemaal kan vertellen'
35,1 (2016): 31-32. Ruitinga, Lida, 'Kaartencollecties in Nederland: Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam'
34,4 (2015): 164-170. Geudeke, Peter, 'Opkomst en ondergang van een organisatie: Tweehonderd jaar topografische kartering'
34,4 (2015): 171-178. Geudeke, Peter, 'Paden op en lanen in: Tweehonderd jaar topografische verkenningen'
34,4 (2015): 179-187. Ormeling, Ferjan, 'Veranderingen in de legenda van de topografische kaart 1815-2015'
34,4 (2015): 188-197. Bakker, Nico, Jasper Hogerwerf en Ferjan Ormeling, 'Toponymie op Nederlandse topografische kaarten vanaf 1800'
34,4 (2015): 198-206. Bakker, Nico, 'Tweehonderd jaar generalisatie van topografische kaarten'
34,4 (2015): 207-213. Brink, Paul van den, ''Het bespottelijk geheimzinnige': De Topografische Dienst in de media, 1815-1900'
34,3 (2015): 115-124. Brink, Lowie, 'De geschiedeniswandkaart: het nakomertje van de Nederlandse schoolkartografie'
34,3 (2015): 125-135. Ferwerda, Hans, 'Het verzamelen van zeekaarten: dieptebeeld op zeekaarten'
34,3 (2015): 136-144. Zanen, Bert van, 'Aanpassing van de koperplaat van Blaeus kaart van de Languedoc'
34,3 (2015): 145-148. Ketelaar, Eric, 'Ortelius' Brittenburg'
34,3 (2015): 149-150. Reurink, Ferry, en Hans Timmerman, 'Kaartencollecties in Nederland: Bibliotheek Arnhem'
34,2 (2015): 40-53. Lombaerde, Piet, 'Een bijzondere vroege stadsplattegrond van Antwerpen teruggevonden = Antwerp: a unique early map rediscovered'
34,2 (2015): 54-66. Bos, Kees, 'De oudste kaarten van het Scheldegebied: Een kwestievan datering = The oldest maps of the Scheldt estuary: a question ofdating'
34,2 (2015): 67-78. De Coene, Karen, 'ContinuÔteit of innovatie? Een onbestaand dilemma in het Liber Floridus van Lambertus van Sint-Omaars (1121) = Continuity or innovation? A non-existent dilemma in the Liber Floridus of Lambert of Saint-Omer (1121)'
34,2 (2015): 79-87. Veres, Madalina, 'De impact van de kartografie op de Frans-Oostenrijkse grensovereenkomsten van 1769 en 1779 = The impact of cartography on the 1769 and 1779 French-Habsburg border treaties'
34,2 (2015): 88-97. Vervust, Soetkin, 'Habsburgse kaarten met Franse wetenschappelijke flair: De circulatie van karteerprincipes in de achttiende eeuw geÔllustreerd aan de hand van de Ferrariskaarten = Habsburg cartography with French scientific flair: The circulation of mapmaking principles in the eighteenth century, through the example of the Ferraris maps'
34,2 (2015): 98-106. Bracke, Wouter, en Marguerite Silvestre, 'De collecties-Vandermaelen van de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ = The Vandermaelen collections in the Royal Library of Belgium'
34,2 (2015): 107-110. Van Impe, Steven, 'Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen = Hendrik Conscience Heritage Library, Antwerp'
34,1 (2015): 3-12. Bischoff, Michael, 'Zinnebeelden op titelpagina's van vroegmoderne atlassen'
34,1 (2015): 13-18. Nes, Gerard van, 'Unieke kaart van de Zijpe ontdekt in het Noord-Hollands Archief'
34,1 (2015): 19-27. Driel, Lo van, 'Hoe men het beste naar Sluis kan zeilen: De kaart van het Sluise Gat door Gerrit Verdooren, 1784/94'
34,1 (2015): 28-29. Boer, Lia de, 'Kaartencollecties in Nederland: Koninklijke Bibliotheek'
33,4 (2014): 111-121. Sijs, Nicoline van der, 'De ontwikkeling van taal- en cultuurkaarten'
33,4 (2014): 122-128. Buit, Jaap, 'Kaartbeschrijvingen van Holland en Utrecht in het Toonneel der Steden van Joan Blaeu'
33,4 (2014): 129-135. Armstrong, James C., 'De bron van Van Keulens gedrukte kaart van Nieuw Mathelaege'
33,4 (2014): 136-142. Zeeuw, Arie de, 'De Comitatus Zutphania van Kaerius en Visscher: Van landkaart naar nieuwskaart en weer naar landkaart'
33,4 (2014): 143-144. Jonge, Mirjam de, 'Kaartencollecties in Nederland: RHC Groninger Archieven'
33,3 (2014): 75-79. Vervust, Soetkin, & Stijn Tallir, 'De Belgische provincie Limburg op de Kabinetskaart van Ferraris (1770-1778)'
33,3 (2014): 80-82. Krogt, Peter van der, 'De 'Wereld Atlas voor Huis en Kantoor' van W. Versluys, 1922'
33,3 (2014): 83-92. Ferwerda, Hans, 'Het verzamelen van zeekaarten: Kleuren en topografie op zeekaarten'
33,3 (2014): 93-99. Meurer, Peter H., 'Hermannus Venraed: Een vage figuur uit de geschiedenis van de vroege Nederlandse kartografie'
33,3 (2014): 100-101. Winter, Melle de, 'Kaartencollecties in Nederland: Kaartenkamer en Trťsor van de Technische Universiteit Delft'
33,2 (2014): 39-45. Spikmans, Hans, 'Franse kaarten van de Zeventien ProvinciŽn der Nederlanden, 1630-1650'
33,2 (2014): 46-50. Zijlstra, Annemarie, 'Het mysterie van de 'kerkenkaart': onderzoek naar de houtsnedefragmenten 'Oestvrieslant' en 'Oversticht''
33,2 (2014): 51-55. Gestel, Paula van, 'The making of the Monumenta: GŁnter Schilders levenswerk Monumenta Cartographica Neerlandica voltooid'
33,2 (2014): 56-61. Vernackt, Elien, An Heirman en Bram Vannieuwenhuyze, 'MAGIS Brugge: van zestiende-eeuws vogelvluchtplan tot stadshistorische databank'
33,2 (2014): 62-63. Werner, Jan, 'Collectie Kaarten & Atlassen van de Bijzondere Collecties UvA'
33,1 (2014): 1-9. Ormeling, Ferjan, 'Louis Raemaekers' Gekkenhuis: Een Satirieke Kaart van Europa uit 1914'
33,1 (2014): 10-12. Wijk, Wim van, 'Zestiende-eeuwse reuzenkaart van de Zuid-Hollandse Waard geeft iets van zijn geheimen prijs'
33,1 (2014): 13-15. Kok, Hans, 'Vervalste oude kaarten uit Istanbul'
33,1 (2014): 16-25. Wouda, Bertus, 'Dieptelijnen uitgediept: Kartograaf Pierre Ancelin, uitvinder van het stelsel van dieptelijnen'
33,1 (2014): 26-27. Masselink-Duits, Hanneke, 'Kaartencollecties in Nederland: Streekarchief Gooi en Vechtstreek'
32,4 (2013): 111-122. Ferwerda, Hans, 'Het verzamelen van zeekaarten: Hoe een thematische verzameling van oude kaarten tot stand kwam'
32,4 (2013): 123-127. Krogt, Peter van der, 'Jodocus Hondius (1563-1612)'
32,4 (2013): 128-137. Teunissen, Harrie, 'Kaarten van de Holocaust'
32,4 (2013): 138-139. Brink, Egbert, 'Kaartencollecties in Nederland: Drents archief'
32,3 (2013): 75-84. Scholten, Frans, 'De (on)betrouwbaarheid van de Topographische en Militaire Kaart'
32,3 (2013): 85-96. Goedings, Truusje, 'Een specialist onder vele vakgenoten: David Reerigh en zijn 'superfeijn' afgezette wandkaarten van Holland (1647) en Rijnland (1687/88)'
32,3 (2013): 97-98. Keen, Annelien, 'Kaartencollecties in Nederland: Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer'
32,2 (2013): 35-41. Meurer, Peter H., 'Metrische analyse van de Gelderlandkaart van Jacob van Deventer'
32,2 (2013): 42-46. Broecke, Marcel van den, 'Ortelius' Brittenburg'
32,2 (2013): 47-52. Schans, Renť van der, 'Hulpbehoevende hulpkaarten'
32,2 (2013): 53-61. Breen, Eduard van, 'Twee schatkaarten van de Sint-Luciabaai op Madagascar: Een invitatie van vier eeuwen terug'
32,2 (2013): 62-63. Hameleers, Marc, 'Kaartencollecties in Nederland: Stadsarchief Amsterdam'
32,1 (2013): 1-6. Werner, Jan, 'De eerste wandkaart van de Zeven ProvinciŽn uit 1651: Als 'Stoel des Oorlogs' heruitgegeven bij Covens & Mortier omstreeks 1740'
32,1 (2013): 7-10. Venema, Minne, 'De Deventer mappa mundi uit de twaalfde of dertiende eeuw'
32,1 (2013): 11-19. Egmond, Marco van, & Kees Smit, 'Kritiek op een zeventiende-eeuwse kaart van Romeins Nederland: Een onbekende brief van Buchelius aan de historicus Miraeus'
32,1 (2013): 20-21. Krogt, Peter van der, 'Walcheren 1945: een komische kaart van een overstroming'
32,1 (2013): 22-23. Meer, Sjoerd de, 'Kaartencollecties in Nederland: Maritiem Museum Rotterdam'
31,4 (2012): 107-114. Nonhof, Cor, 'De meetkundige grondslag van de Kaart van Delfland van 1712 door de gebroeders Kruikius'
31,4 (2012): 115-122. Brink, Lowie, 'De 'ganz revidierte Druck' van Ferrari's wandkaart van Suriname Een unieke samenwerking van de Nederlandse en Duitse schoolkartografie'
31,4 (2012): 123-129. Broeders, Piet, 'De Atlas der Nederlandsche Overzeesche Bezittingen in de kaartenverzameling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen'
31,4 (2012): 130-131. Klapwijk, Bert, 'Kaartencollecties in Nederland: Hoogheemraadschap van Delfland te Delft'
31,4 (2012): 132. Bekkering, Geert, 'De eerste legpuzzel voor een puzzelraam'
31,3 (2012): 67-74. Vannieuwenhuyze, Bram, 'Brussel, Halle, Vilvoorde. Een topografische vergelijking op basis van de stadsplannen van Jacob van Deventer'
31,3 (2012): 75-78. Verstegen, Wybren, 'Natuurschoonwetkaarten gered en nu via internet te raadplegen'
31,3 (2012): 79-84. Graaf, Henk van de, en Martijn Storms, ''De polder in questie': De ontdekking van een onbekende zestiende-eeuwse proceskaart van de polder Donkersloot'
31,3 (2012): 85-90. Kok, Hans, 'De Tweede Wereldoorlog in Nederland: Een 'beeldige' samenvatting van een moeilijke periode in kaart gebracht door de Stichting 1940-1945'
31,3 (2012): 93-94. Levi, Peter, 'Kaartencollecties in Nederland: Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam'
31,2 (2012): 35-38. Krogt, Peter van der, 'De Pierre levťe bij Poitiers: Een dolmen met graffiti door kartografen en tekenaars'
31,2 (2012): 39-46. Meurer, Peter H., 'Cornelis van Beughem, een vergeten randfiguur van de Amsterdamse kartografie'
31,2 (2012): 47-54. Ormeling, Ferjan, 'De naam van de zee tussen Korea en Japan'
31,2 (2012): 58-59. Resida, Wanita, 'Kaartencollecties in Nederland: Gelders archief'
31,1 (2012): 3-9. Meer, Sjoerd de, 'De Atlas van de Wereld: De wereldkaart van Gerard Mercator uit 1569 in atlasvorm'
31,1 (2012): 10-15. Brink, Paul van den, 'De Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie (1959-1966)'
31,1 (2012): 16-22. Stewart, Roger, ''n Nederlandse reliek in die Suid-Afrikaanse bodem: Van Plettenberg se Baken in die Karoo'
31,1 (2012): 26-27. Ngo, Lam, 'Kaartencollecties in Nederland: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden'
30,4 (2012): 109-117. Beekman, Frans, & Ron Guleij, 'Verloren gewaande kaart van de Nederlandse duinen uit 1828 teruggevonden'
30,4 (2012): 118-126. Egmond, Marco van, & Elger Heere, 'Schatkaart of kaartschat? Queeste naar de oudste kaart van de Nederlanden'
30,4 (2012): 127-131. Geerts, Judith, & Jean-Marieke Poot, 'De Atlas der Neederlanden: schade in kaart gebracht: De totstandkoming van een restauratievoorstel'
30,4 (2012): 132-133. Wildeman, Diederick, 'Kaartencollecties in Nederland: Het Scheepvaartmuseum Amsterdam'
30,3 (2011): 69-77. Wladimiroff, Igor, ''Bloopers' in de Nederlandse kartografie van Rusland'
30,3 (2011): 78-86. Fredriks, Harald, & Peter van der Krogt, 'De 'Carte du Camp d'Utrecht' uit 1805 [NB: de naam van de tweede auteur is abusievelijk niet in het artikel vermeld]'
30,3 (2011): 87-96. Kloosterboer, Hans, 'Het veranderend kaartbeeld van Nederlandse zeegaten: een hulpmiddel bij de datering van zeekaarten?'
30,3 (2011): 97-98. Walsmit, Erik, 'Kaartencollecties in Nederland: Zuiderzeemuseum'
30,2 (2011): 37-46. Storms, Martijn, 'De kaart van Nederlands BraziliŽ door Georg Marcgraf.'
30,2 (2011): 47-51. Broecke, Marcel van den, 'Ortelius' Epitomes?'
30,2 (2011): 52-59. Verkaik, Esther, en Elien Voerman, 'De kartografische collectie Bisdom van Vliet Le FŤvre de Montigny'
30,2 (2011): 60-61. Musschenga, Tonnis, 'Kaartencollecties in Nederland: Universiteitsbibliotheek Groningen'
30,1 (2011): 1-8. Hoving, Jan, en Jan Leendert Lokker, 'De atlassen van de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee van J.H. Kips uit 1835'
30,1 (2011): 9-16. Meurer, Peter H., 'Musinus' wandkaart van Europa, 1560'
30,1 (2011): 17-19. Krogt, Peter van der, 'Nova Arx Cortracensis en aartshertog Leopold: De opdracht van Blaeus kaart van de Kortrijkse citadel'
30,1 (2011): 20-25. Kok, Hans, 'Quo Vadis? Het verschil tussen de windroos en de kompasroos'
30,1 (2011): 26-27. Oosterholt, Sandra, 'Regionaal Archief Zutphen'
29,4 (2010): 101-109. Wagemaakers, Thomas, 'Hettema en De Bont: Een vergelijking van twee geschiedenisatlassen (1890-1960)'
29,4 (2010): 110-114. Bracke, Wouter, 'Twee ongekende handschriftkaarten van de firma Van Keulen in de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ'
29,4 (2010): 115-119. Kok, Hans, 'Een geschiedenis canon voor Nederland uit een Haagsche Post-bijlage van 1930'
29,4 (2010): 120-127. Hameleers, Marc, 'De teruggevonden presentatiekaart van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935'
29,4 (2010): 128-129. Wolde, Lina van de, 'Atlas Van Stolk'
29,3 (2010): 65-70. Gestman Geradts, Jaap, 'Cornelis de Hooghe (1541-1583), keizerlijke bastaard, kartograaf en opstandeling'
29,3 (2010): 71-75. Saalmink, Louis, 'Covens & Mortier: van stadhouder-koning Willem III tot koning Willem III: opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van de handelsuitgave van het proefschrift van Marco van Egmond'
29,3 (2010): 77-87. Meer, Sjoerd de, en Ferjan Ormeling, 'Het verhaal achter de Grote Atlas van de Verenigde-Oostindische Compagnie'
29,3 (2010): 88-89. Smit, Ester, 'Kaartenverzamelingen in Historisch Centrum Overijssel'
29,2 (2010): 35-43. Emaus, Roeland, 'Kaart van het bisdom Utrecht: wetenschappelijke waarde van de oudste gedrukte kaart van Nederland'
29,2 (2010): 44-47. Komedchikov, Nikolay, 'De Russische vertaling van de tekst van de Mercator-Hondiusatlas uit 1613'
29,2 (2010): 48-51. Ormeling, Ferjan, 'GŁnter Schilders Monumenta Cartographica Neerlandica VIII: een kaartgebruiksanalyse'
29,2 (2010): 52-53. Missel, Liesbeth, 'Kaarten, luchtfoto's en tuinontwerpen in Bibliotheek Wageningen UR'
29,1 (2010): 1-8. Paesie, Ruud, 'Op perkament getekend: Productie en omvang van het hydrografische bedrijf van de VOC'
29,1 (2010): 24. Kok, Hans, 'Omslagkaart jaargang 2010: Overzichtskaart uit de Spieghel der Zeevaert van Lucas Jansz. Waghenaer'
29,1 (2010): 26-27. Egmond, Marco van, 'Collectie kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht'
29,1 (2010): 9-15. Wladimiroff, Igor, 'Eygenhandig gepeylt en ontworpen: Nicolaas Witsen en de kartering van de 'Suyderzee''
29,1 (2010): 16-23. Empelen, Louis van, 'Ware afbeeldinge der stadt Jerusalem: Een onbekende ets van Benjamin Wright uit 1625'
28,4 (2009): 89-97. Brink, Lowie, 'De schoolwandkaarten van Nederland van Beekman (1888) en Blink (1894): een kartografische tweekamp tussen geografische zwaargewichten'
28,4 (2009): 98-103. Smit, Marleen, 'De weergave van Nederland op negentiende-eeuwse cartoonkaarten van Europa'
28,4 (2009): 104-109. Ormeling, Ferjan, 'De panoramakaarten van Nederland van Ricus Michels'
28,4 (2009): 110-111. Bruin, Jan de, 'Kaartencollecties in Nederland: Collectie kaarten, foto's en tekeningen van het Westfries Archief'
28,3 (2009): 65-70. Renkema, Wim, 'Het ontstaan van de eerste overzichtskaarten van Aruba (1820-1828)'
28,3 (2009): 71-75. Gent, Rob van, & Marco van Egmond, '400 jaar sterrenkijker: oude hemelkaarten en -prenten op internet beschikbaar'
28,3 (2009): 76-78. Heere, Elger, & Martijn Storms (red.), 'Kaartencollecties in Nederland: Collectie kaarten en tekeningen van het Nationaal Archief'
28,2 (2009): 33-39. Heere, Elger, 'Oude kaarten in een GIS: mogelijkheden en beperkingen'
28,2 (2009): 41-47. Reitsma, Henk, 'Kaarten en kruit: Rampkaarten van buskruitontploffingen in Nederland'
28,2 (2009): 48-54. Broeders, Piet, 'Negentiende-eeuwse kaartkritiek: Von Derfeldens brief aan Vincendon-Dumoulin'
28,2 (2009): 55-56. Heere, Elger, en Martijn Storms (red.), 'Kaartencollecties in Nederland: Collectie kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Leiden'
28,1 (2009): 5. Storms, Martijn, 'Omslagfoto 2009: De boventuin van paleis Het Loo in landschapsstijl'
28,1 (2009): 6-11. Rozing, Dick, 'Willem van den Hoonaard (1788-1862), onderwijzer en pionier in de aardrijkskunde'
28,1 (2009): 1-4. Schilder, GŁnter, 'In Memoram Arie Vis (1931-2008)'
28,1 (2009): 12-18. Asselbergs, Florine, 'Lienzo de Quauhquechollan: de oudste kaart van Guatemala'
28,1 (2009): 19-24. Brink, Paul van den, ''De Noordnederlandsche tongvallen': Enkele kanttekeningen bij de onvoltooid gebleven taalkundige atlas van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap'
27,4 (2008): 89-96. Fomenko, Igor, 'De manuscriptglobe van Blaeu-Vingboons in Moskou'
27,4 (2008): 97-103. Waning, Jan Willem van, 'Schotanus' Friesche Atlas als politieke stellingname'
27,4 (2008): 104-110. Brink, Egbert, ''Als off men daer sellfs in locu waer': Vroeg zeventiende-eeuwse verveningskaarten van Zuidwest-Drenthe'
27,3 (2008): 57-65. Medynska-Gulij, Beata, 'De beoordeling van het ontwerp van oude kaarten: De 16de-eeuwse Europakaarten uit de atlassen van Ortelius, De Jode en Mercator'
27,3 (2008): 66-70. Visser, Sophie, 'Naar een virtuele werkruimte voor oude kaarten als historische bron'
27,3 (2008): 71-78. Gomperts, Amrit, Arnoud Haag & Peter Carey, 'De veertiende-eeuwse Javaanse hofstad Majapahit alsnog op de kaart gezet'
27,2 (2008): 29-42. Krogt, Peter van der, 'Lokale kaarten van Nederland uit de late Middeleeuwen'
27,2 (2008): 43-47. Gosselink, Martine, 'Johannes Vingsboons (1616/7-1670), een kopiist pur sang'
27,1 (2008): 1-4. Blankemeijer, Rolf, 'Waar een wil is is een weg: kaarten van het mythische Hunsow'
27,1 (2008): 5-10. Jenny, Bernhard, & Elger Heere, 'Visualisering van de planimetrische nauwkeurigheid van oude kaarten met MapAnalyst'
27,1 (2008): 11-14. Heijden, Henk van der, 'Vaderlandse geschiedenis in kaart'
27,1 (2008): 16-22. Aardoom, Leen, 'Kaart van het polderdistrict Veluwe (1879), relict van een regionaal probleem'
26,4 (2007): 90-96. Heere, Elger, & Martijn Storms, 'Kartograaf met een hoofdletter K: Een biografie van prof.dr. Ferjan Ormeling'
26,4 (2007): 97-98. Krogt, Peter van der, 'Ormeling in toponiemen'
26,4 (2007): 99-102. Ormeling, Ferjan, 'Brieven uit IndiŽ van John Meijerink'
26,4 (2007): 103-108. Ormeling, Ferjan, 'Geografische namen in de Atlas Isaak de Graaf'
26,3 (2007): 65-69. Box, Louk, 'Pieter de la Rive (1694-1771), 'Directeur der FortificatieŽn van Maastricht''
26,3 (2007): 70-74. Versfelt, Herman, 'De Huguenin-kaarten van Noord-Nederland (1819-1829)'
26,3 (2007): 75-79. Paesie, Ruud, 'Het 'Nieut Kaert-boeck vande XVII Nederlandse Provincie': Nieuwe inzichten betreffende twee laat 17de-eeuwse atlassen'
26,2 (2007): 29-38. Egmond, Marco van, & Ferjan Ormeling, ''Gronden der voorwereld, uit de tijden der mammouthen': Nederlandse thematische kaarten op internet'
26,2 (2007): 39-42. Augusteijn, Joost, 'Kaarten van Hanzesteden in een boek van J.A. von Werdenhagen uit 1641'
26,2 (2007): 43-53. Krogt, Peter van der, 'Latijnse teksten op oude kaarten: Eenvoudige Latijnse grammatica en cartografische woordenlijsten'
26,1 (2007): 1-8. Depuydt, Frans, 'Aard- en hemelglobes in de Antwerpse schilderkunst'
26,1 (2007): 9-11. Meurer, Peter H., 'Een atlas van Gelderland door Jacob van Biesen (Arnhem 1672)'
26,1 (2007): 12-14. Ormeling, Ferjan, 'De Atlas van de Nederlandse Ontdekkingen van Bennet en Van Wijk (1829)'
26,1 (2007): 20-22. Werner, Jan, 'Speciale studiedag ter ere van GŁnter Schilder (65), een korte terugblik'
25,4 (2006): 91-98. Franssen, Mathieu, 'Ducatus Brabantiae uit de plomp opgedoken? Enkele notities bij de ontdekking van een onbekende variant van de kaart van Brabant door Jacob van Deventer'
25,4 (2006): 99-103. Bracke, Wouter, 'Het Scheldeland door Jacob van Deventer'
25,4 (2006): 104-107. Jeught, FranÁois van der, & Paul de Win,, 'Ongepubliceerd materiaal uit het Mechelse Stadsarchief betreffende Jacob van Deventer'
25,4 (2006): 108-115. Leenders, Eric, 'De kaart van Vlaanderen van Gerard Mercator en Jacob van Deventer'
25,4 (2006): 116-120. Krogt, Peter van der, 'Welke steden karteerde Van Deventer voor Filips II in diens 'landen van herwerts overe'?'
25,4 (2006): 121-123. Lempke, Ivonne, 'Een klooster, twee plattegronden. Wie heeft er gelijk? Het klooster Koningsveld bij Delft op Van Deventers plattegrond en op een geschilderde plattegrond van Delft'
25,4 (2006): 124-129. Lombaerde, Piet, 'Een onbekende gravure van de Antwerpse versterkingen in 1584 onlangs aan het licht gekomen'
25,3 (2006): 59-63. Blonk, Dick, 'De Ortelius-Van Deventer kaart van Zeeland, een kaart met veel staten'
25,3 (2006): 64-71. Mohrmann, Jeroen, 'De wereldwijde primaire triangulatie als 'onfeilbare grondslag' voor negentiende-eeuwse kaarten'
25,3 (2006): 72-80. Empelen, Louis van, 'Kunst en Kaart: De Civitas Hierusalem 1538 van Herman van Borculo'
25,2 (2006): 25-32. Ormeling, Ferjan, 'De weergave van Suriname in de Bosatlas 1877-1940'
25,2 (2006): 33-40. Peterson, Lesley, 'The Mirror of the Worlde van Elizabeth Tanfield Cary: een vroege Engelse vertaling van Ortelius'
25,2 (2006): 41-46. Brink, Paul van den, en Marc Hameleers, 'Nouveau Plan de la Ville d'Amsterdam: de toeristische kaart van Amsterdam, gegraveerd door Willem Cornelis van Baarsel en uitgegeven door Johannes Guykens (1837-1850)'
25,1 (2006): 1-5. Versfelt, Herman J., 'De Hottinger-kaarten'
25,1 (2006): 6-10. Goutbeek, Ab, 'De 18de eeuwse manuscriptkaart van Overijssel door SamuŽl Kupfer'
25,1 (2006): 11-12. Krogt, Peter van der, 'Kartografie of Cartografie?'
25,1 (2006): 13-19. Brink, Lowie, 'De Schoolkaart van Insulinde van R. Schuiling: Een overzicht van de Indische cartografie in 1898 op vijf m2'
24,4 (2005): 105-111. Doornbos, Willem G., 'De Groninger provincie-wandkaart van Theodorus Beckeringh'
24,4 (2005): 112-119. Blauw, Maili, ''Eene aanschouwelijke voorstelling van den waterstaat': De Waterstaatswkaart van Nederland, 1865-1992'
24,4 (2005): 124-125. Krogt, Peter van der, 'Waarom Joan Blaeu de opdracht van zijn kaart van PerziŽ wijzigde'
24,3 (2005): 73-78. Blankemeijer, Rolf, 'Plaat of staat? De titelpagina van het Theatrum Orbis Terrarum'
24,3 (2005): 79-83. Egmond, Marco van, 'Een nieuwe onderdak voor de kaartenverzameling van de Utrechtse Faculteit Geowetenschappen'
24,3 (2005): 84-92. Kok, Hans, 'Luchtvaartkaarten voor 'long-range navigation' in de periode 1940-1970'
24,3 (2005): 93-98. Heere, Elger, & Martijn Storms, 'Kadaster 1832 toegepast; de pilotprojecten van De WoonOmgeving'
24,2 (2005): 45-51. Schumacher, Heinrich, 'De kartering van Oost-Friesland door Willem Pieter Camp, 1798-1804'
24,2 (2005): 53-59. Mekenkamp, Peter, & Piet Ververgaert, 'Klassieke wereldbeelden. Wat scheidt Europa van AziŽ?'
24,2 (2005): 60-61. Augusteijn, Joost, 'Een kaart van Drenthe door Gaspar Bouttats'
24,2 (2005): 62-66. Heijden, Henk van der, 'De Atlas Calenberg: een 18de-eeuwse verzamelatlas van de wereld in twintig delen'
24,1 (2005): 3-13. Krogt, Peter van der, 'J.V.D. Werbata, een topograaf uit Oost-IndiŽ, karteert in West-IndiŽ: De eerste topografische kaarten van de Nederlandse Antillen, 1911-1915'
24,1 (2005): 14-34. Hooghoff, Pieke, & Ferjan Ormeling, 'Wilhelm Linnemann: ervaringen bij het karteren van Nederlands-IndiŽ, 1926-1936'
23,4 (2004): 83-88. Ruitinga, Lida, & Martijn Storms, 'Fantasia Cartographica : een fantastische wereld in kaart gebracht'
23,4 (2004): 89-93. Broecke, Marcel van den, 'De Utopia kaart van Ortelius [met facsimile]'
23,4 (2004): 95-102. Reitinger, Franz, 'Kleine studentengeografie'
23,4 (2004): 106-108. Krogt, Peter van der, 'Y: kaart van de levensweg'
23,3 (2004): 59-64. Ahlers, Willy, 'Jacob van Deventer, nieuwe ideeŽn en nieuwe vragen'
23,3 (2004): 66-71. Krogt, Peter van der, & Gyuri Danku, 'De Andreas Nagy atlas: een atlas factice uit circa 1660'
23,3 (2004): 72-79. Danku, Gyuri, 'Twaalf kaarten van Cornelis I Danckerts (1603-1656) in de Andreas Nagy atlas'
23,2 (2004): 29-35. Klerk, Aad de, & Martijn Storms, 'Zeeuwse bedrijfskaartboekjes in particulier bezit: Een vergeten vorm van cultureel erfgoed'
23,2 (2004): 37-41. Heijden, Henk van der, 'De Bataafse mythe in de cartografie'
23,2 (2004): 42-47. Brink, Lowie, 'Een zee zo zwart als de nacht: De geologische schoolwandkaart van Noord-Holland van W. Kloeke'
23,1 (2004): 1-4. Broecke, Marcel van den, 'De eerste staat van Vrients'/Philip Galle's Inferioris Germaniś kaart gevonden'
23,1 (2004): 5-13. Ormeling, Ferjan, 'Een model voor de verandering van plaatsnamen in het kader van de Europese expansie'
23,1 (2004): 15-20. Krogt, Peter van der, 'The (New) Hollstein voor historisch kartografen'
22,4 (2003): 105-111. Hameleers, Marc, 'Vervaardiging en gebruik van een tussen 1892 en 1903 geactualiseerde Gemeenteatlas van Amsterdam, oorspronkelijk uitgegeven door J.C. Loman jr. in 1876'
22,4 (2003): 112-116. Koets, Guus, 'Het blad met de stadsgezichten van Groningen, Gorinchem en Brouwershaven uit de Civitates Orbis Terrarum'
22,4 (2003): 117-118. Augusteijn, Joost, 'Diarium Europaei'
22,3 (2003): 65-70. Heuvel, Charles van den, 'Open kaart: Getuigenissen van het conservatorschap van de Collectie Bodel Nijenhuis van Dirk de Vries'
22,3 (2003): 71-75. Vries, Dirk de, 'De Collectie Bodel Nijenhuis 'ten nutte der wetenschap': Voordracht Dirk de Vries bij het afscheid als conservator'
22,3 (2003): 77-86. Hameleers, Marc, 'Kaarten in het werk van de grote Amsterdamse stadshistorici'
22,3 (2003): 87-94. Renes, Hans, 'Oude kaarten als bron voor onderzoek naar de geschiedenis van het landschap'
22,2 (2003): 29-39. Broecke, Marcel van den, 'Historische kaarten en hun teksten in de eerste moderne atlas van Abraham Ortelius'
22,2 (2003): 41-46. Augusteijn, Joost, 'De 52 stadsprofielen van Noord-Nederlandse steden in de oblong-uitgaven van Guicciardini'
22,2 (2003): 47-51. Bekkering, Geert, ''Landkaarten in stukjes om kinderen al speelende de aardrijkskunde te leeren''
22,2 (2003): 53-54. Bekkering, Geert, 'De Cartophoot'
22,2 (2003): 54. Rozing, Dick, 'De grootste kartografische legpuzzel van de wereld, ofwel hoe overleef ik 18.240 stukjes?'
22,2 (2003): 54-56. Krogt, Peter van der, 'Mercator op Liebig-verzamelkaarten'
22,2 (2003): 56-57. Batten, Kit, 'Kaarten op kaarten: Neutraal Moresnet'
22,1 (2003): 1-13. Dekker, Elly, & Marco van Egmond, 'Het 'ongewone' globepaar van Cornelis Covens : uit de hand gelopen hobby of baanbrekende innovatie?'
22,1 (2003): 14-16. Wieland, Jos, 'Kadaster 1832 (1841) revisited : archiefbrede samenwerking op moderne leest onder de koepel van DIVA'
22,1 (2003): 17-19. Ruitinga, Lida, 'Kadastrale atlassen revisited : stand van zaken op papier'
21,4 (2002): 97-104. Augusteijn, Joost, 'Les dťlices des Pays-Bas'
21,4 (2002): 105-108. Brink, Lowie, & Lucy Holl, 'Mijlpaal of mislukking? Een gewaagd experiment van uitgeverij Ten Brink in de onderwijskartografie'
21,4 (2002): 109-117. Versfelt, Herman J., 'De Franse kaarten van Noord-Nederland (1811-1813)'
21,3 (2002): 66-71. Molen, Guido van der, 'Internet en historische kartografie: plaatjes kijken of een nuttige bron?'
21,3 (2002): 73-77. Egmond, Marco van, 'Internetportalen voor de geschiedenis van de kartografie'
21,3 (2002): 79-83. Storms, Martijn, 'De ontsluiting van oude kaarten op internet'
21,3 (2002): 85-86. Versfelt, Herman J., 'De afbeelding van kerken op Van Deventers gewestkaarten'
21,3 (2002): 86-87. Hoeboer, Ed, 'Kartografen als straatnaamthema in Utrecht'
21,2 (2002): 33-40. Meurer, Peter H., 'Op het spoor van de kaart der Nederlanden van Jan van Hoirne'
21,2 (2002): 41-46. Krogt, Peter van der, & Ferjan Ormeling, 'Een handleiding voor kaartgebruik met een legendalandje uit 1554'
21,2 (2002): 47-49. Ormeling sr., F.J., 'Jan van Roon (1872-1930), veelzijdig, kritisch topograaf'
21,2 (2002): 51-52. Heijden, Henk van der, 'Een onbekende Leo Belgicus'
21,2 (2002): 53-54. Broeders, Piet, 'Van koperplaat tot potbodem'
21,1 (2002): 3-7. Deys, H.P., & Marco van Egmond, ''Ik loop niet met onvoltooide plannen rond': Emeritus-professor Koeman veertig jaar na zijn promotie'
21,1 (2002): 9-14. Niessen, M.G., 'Kaarttekeningen voor 'Londen''
21,1 (2002): 15-19. Westra, F., 'Twee onbekende kaarten van Bergen op Zoom uit 1586/1587'
21,1 (2002): 21-25. Ormeling, Ferjan, 'Een naamkundig hulpmiddel voor oude atlassen'
20,4 (2001): 83-91. Egmond, Marco van, ''We waren toen toch een soort rebellenclubje' : Een interview met de oprichters van Caert-Thresoor'
20,4 (2001): 92-97. Egmond, Marco van, 'Twintig jaar Caert-Thresoor in cijfers : Portret van een jubilerend tijdschrift'
20,4 (2001): 99-102. Egmond, Marco van, 'Een kijkje achter de schermen van Caert-Thresoor'
20,4 (2001): 103. Krogt, Peter van der, 'De oudste Noord-Nederlandse wereldatlas'
20,3 (2001): 57-62. Kinds, Karel, & Mathieu Franssen, ''Carte Belgica Arnout petitte': Een nieuwe kijk op een vroege kaart van de Nederlanden'
20,3 (2001): 63-68. Nelemans, Bert, 'Eenvoudig 20ste-eeuws onderzoek van oude kaarten van Texel en van Hongarije'
20,2 (2001): 29-40. Gestel-van het Schip, Paula, 'Nederlandse historische kartofilatelie'
20,2 (2001): 41-47. Meurer, Peter H., 'De jonge Nicolaes van Geelkercken'
20,1 (2001): 1-3. Meer, Sjoerd de, 'Jodocus Hondius' wereldkaart in twee halfronden met de reizen van Drake en Cavendish'
20,1 (2001): 5-9. Augusteijn, Joost, 'Drie zeldzame wereldkaarten van Dancker Danckerts'
20,1 (2001): 10-12. Heijden, Henk van der, 'Antonius van Leest, een 16de-eeuwse Antwerpse kaartmaker'
20,1 (2001): 13-19. Depuydt, Frans, & Leen Decruynaere, 'De Vlaanderen-kaarten van Mercator en Ortelius: In welke mate zijn ze metrisch nauwkeurig'
19,4 (2000): 93-104. Meijer, Rob, ''Eene goede Lytographische Drukkery by het Topographisch Bureau''
19,4 (2000): 107-113. NiŽl, Maikel, 'De perspectivische ruimteweergave van het Gezicht in vogelvlucht op Amsterdam van Cornelis Anthonisz.'
19,4 (2000): 114-115. Meurer, Peter H., 'De oudste Nederlandstalige kaart van de XVI ProvinciŽn?'
19,3 (2000): 65-74. Egmond, Marco van, 'Het gebruik van boekhandelscatalogi in het historisch-kartografisch onderzoek'
19,3 (2000): 77-81. Kuyer, Ineke, 'De beeldbank van de Brabant-Collectie op internet'
19,2 (2000): 37-44. Vries, Dirk de, 'De Nieuwe Hand-atlas der Aarde (1855) door Hendrik Frijlink: een Nederlandse Stieler in statu nascendi'
19,2 (2000): 45-49. Ormeling sr., F.J., 'De residentiekaarten van Java en Madoera'
19,2 (2000): 51-55. Schliesser, Eric, 'Een kaart van Visscher en de grote globe van Blaeu in de bewijsvoering van een proef met slingeruurwerken van Huygens'
19,1 (2000): 1-7. Bruin, Jan de, 'De 'pertinente generale caerte' van West-Friesland (1651-1654) en de landmeter Johannes Dou'
19,1 (2000): 9-25. Gent, Rob van, 'De hemelatlas van Andreas Cellarius: Het meesterwerk van een vergeten Hollandse kosmograaf'
19,1 (2000): 27-28. Egmond, Marco van, 'Talrijke nieuwe archivalia Covens & Mortier 'boven water''
19,1 (2000): 28-29. Heijden, Henk van der, 'De wandkaart van de Nederlanden in het Stadhuis te Veurne'
18,4 (1999): 77-80. Resida, Wanita, 'De werkzaamheden van landmeter J. Ruijsch Adriaansz. in Gelderland in 1576-1578'
18,4 (1999): 83-88. Engelse, Leo den, Marc Hameleers & Pieter Schotsman, 'Vier kaarten van de Noord-Hollandse polders Noordeindermeer en Sapmeer'
18,4 (1999): 91-92. Donkersloot-de Vrij, Marijke, ''Schat'kaart leidt tot ontdekking kasteelfundament'
18,4 (1999): 92-93. Brood, Paul, & Meindert Schroor, 'De rijke oogst van financiŽle nood: De provinciale atlas en de stadsatlas van Groningen, 1722-1736'
18,3 (1999): 53-56. Ormeling sr., F.J., 'Het nieuwe gezicht van Caert-Thresoor [Kaart van den Kraton met omstreken. 's-Gravenhage: Topographische Inrigting, 1874]'
18,3 (1999): 59-62. Vinkenoog, Jan H., 'De 'pertinentie' van twee Rijnlandse kaarten [Kaarten van Floris Balthasarsz., 1615, en van Dou en Van Broeckhuysen, 1647]'
18,3 (1999): 65-68. Heijden, Henk van der, 'Een onbekende kaart van Gelder door Ortelius'
18,3 (1999): 69-70. Werner, Jan, 'Een brug te vroeg [Mercators kaart van Z.O. Engeland]'
18,3 (1999): 70-71. Augusteijn, Joost, 'Jacob van Deventer in het Gelderse rivierengebied'
18,2 (1999): 29-35. Leth, Peter C. de, 'Andries en Hendrik de Leth'
18,2 (1999): 37-40. Heijden, Henk van der, 'Wie was Arnoldo di Arnoldi?'
18,2 (1999): 41-43. Cordshagen, Christa, 'De herkomst van de reuzenatlas in Rostock'
18,1 (1999): 1-7. MŲrzer Bruyns, W.F.J., 'De kartografische verzameling van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam'
18,1 (1999): 9-13. Asche, Kurt, 'Een onbekend stadsprofiel van de stad Oldenburg door Pieter Bast'
17,4 (1998): 77-82. Vries, Dirk de, 'Twee nieuwe toeschrijvingen aan Daniel van Breen: kaarten van de Egmonder- en Bergermeer (1629)'
17,4 (1998): 85-92. Zeeuw, Arie de, 'Een zeldzame kaart van Gelderland met decoratieve randen, uitgegeven door Johannes Janssonius en Jodocus Hondius'
17,3 (1998): 53-58. Schrijver, J.C.N., en L.A.M. Verbeek, 'De kaartencollectie van de Oudheidkamer Twente in Enschede'
17,3 (1998): 61-66. Meurer, Peter H., 'De verkoop van de koperplaten van Mercator naar Amsterdam in 1604'
17,2 (1998): 25-31. Heijden, Henk van der, 'Nogmaals: de Fossa Eugeniana'
17,2 (1998): 33-37. Mol, Johannes A., en Paul Noomen, 'De Prekadastrale atlas fan Frysl‚n'
17,1 (1998): 1-3. Werner, Jan, 'Vier eeuwen terug in de tijd: een terugblik op het jaar 1598'
17,1 (1998): 11-14. Le Calloc'h, Bernard (& F.J. Ormeling Sr.), 'De reizen van Samuel van de Putte'
17,1 (1998): 11-17. Veltman, Lenny, 'Een atlas in pocketformaat: Den Nederlandtschen Landtspiegel van Zacharias Heyns'
16,4 (1997): 85-87. Penning, W.E., 'Balthasar Florisz. van Berckenrode en de plattegrondjes in het Theatrum van Boxhorn'
16,4 (1997): 89-91. Ruitinga, Lida, 'Een bijzondere hemelglobe uit de collectie van de Kaartenverzameling van de Bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam'
16,4 (1997): 93-95. Pijzel-Domisse, Jet, 'Wie herkent de kaarten uit de miniatuur boekjes van een 17de- eeuws poppenhuis?'
16,4 (1997): 93-95. Schliesser, Eric, 'Van Nierops paskaart van Europa in een rapport van Christiaan Huygens'
16,3 (1997): 61-65. Hameleers, Marc, 'De muurkaart op het huis van 'de bakker op de hoek' met de weg naar het Amsterdamse kledingmagazijn Oostmeijer'
16,3 (1997): 67-69. Heijden, Henk van der, 'Het oudste kaartje van het Hertogdom Brabant?'
16,3 (1997): 71-76. Berkhemer, Anton, 'De Spaanse Atlas Mayor van Blaeu: nieuwe gegevens'
16,2 (1997): 33-40. Vermij, Rienk, 'Nederlandse wereldkaarten en het stelsel van Copernicus in de 17de eeuw'
16,2 (1997): 42-43. Heijden, Henk van der, 'Een Spaans lesje in Nederlandse historische kartografie'
16,2 (1997): 45-50. Temminck Groll, Coen, en Jan Werner, 'Cornelius Groll (1781-1869), Ingenieur-Verificateur bij het Kadaster van Noord-Holland, een biografische schets'
16,1 (1997): 1-9. Sluijter, Ronald, 'Johannes Dou (1615-1682), landmeter van Rijnland'
16,1 (1997): 11-17. Augusteijn, Joost, 'De plattegronden van Nederlandse steden uitgegeven door Covens en Mortier'
16,1 (1997): 19-22. Ruitinga, Lida, 'Renswoude 1832: recent voorbeeld uit de reeks kadastrale atlassen van Nederland'
15 (1996): 1-7. Nalis, H.J., 'Cresfeldts kaart van de 'Iselstroom' uit het midden van de 16de eeuw'
15 (1996): 9-12. Gittenberger, Franz, 'Kaarten, platen en staten: C.J. Visschers Comitatus Flandria met randgezichten thuisgebracht'
15 (1996): 15-17. Schroor, Meindert, ''De Dresdener Atlas: een verzameling zestiende-eeuwse plattegronden'
15 (1996): 29-35. Shirley, Rodney, 'De Nederlandse bijdrage aan de decoratieve kartografische titelpagina'
15 (1996): 38-45. Haubourdin, Renť M., ''...het Skelet van de nieuwe Caart der Republiek...', de kostbare voorgeschiedenis van de Krayenhoff-kaart'
15 (1996): 57-69. Heuvel, Charles van den, 'Een atlas voor Gilles de Berlaymont, baron van Hierges: Belegeringsscenes, stadsplattegronden en fortificatie-ontwerpen voor een 'soldat-gentilhomme', 1570-1578'
15 (1996): 71-72. Schaftenaar, Henk, 'De Krijgsspelkaart van Amersfoort en omgeving'
15 (1996): 75-76. Wildeman, Diederick, 'De 'Atlas van Loon' in het Scheepvaartmuseum'
15 (1996): 89-97. Krogt, Peter van der, 'De Mercatorjaren 1994 en 1995: een terugblik'
15 (1996): 97. Engelen, Frans H.G., 'Gerard Mercator en Gangelt'
15 (1996): 99-104. Hesselink-Duursma, C.W., 'De kaartencollectie in het Streekarchief Hollands Midden te Gouda'
15 (1996): 107-108. Heijden, Henk van der, 'De minuutkaart van Middelburg in Vlaanderen van Jacob van Deventer teruggevonden'
14 (1995): 1-5. Ligtendag, Wim, 'Het nut van oude kaarten voor historisch-geografen: de bevindingen tijdens een onderzoek'
14 (1995): 6-8. Bruggen, R.H.A. van, 'De kaartenverzameling van de gemeente Heemstede'
14 (1995): 11-12. Gestel, Paula van, 'Zoeken naar kaarten in boeken'
14 (1995): 25-34. Heijden, Henk van der, 'Atlas Iprensis, 1570-1639'
14 (1995): 37-43. Peters, Paul, 'Restauratie van twee Mercatorglobes uit het bezit van de K.O.K.W. te Sint-Niklaas'
14 (1995): 53-58. Otten, Jeanine, 'Kaarttekenaars en kaartafzetters in de dagboeken van Pieter de Graeff (1638-1707)'
14 (1995): 59-61. Herten, Bart Van der, 'De connectie tussen Jacob van Deventer en Viglius van Aytta in de jaren 1530-1540: een hypothese'
14 (1995): 63-67. Krogt, Peter van der, 'De foliokaart van de Nederlanden door Filips Galle uit 1579'
14 (1995): 77-84. Heijden, Henk van der, 'Kaart als kunst'
14 (1995): 87-92. Raa, Fineke te, 'Kaarten in het Rijksarchief in Noord-Brabant'
14 (1995): 9-10. Broecke, Marcel van den, 'Ortelius zag de continenten al drijven'
13 (1994): 5-10. Okhuizen, Edwin, 'De kaart van de noordpool in Mercators Atlas van 1595'
13 (1994): 10-11. Krogt, Peter van der, & GŁnter Schilder, 'De catalogus van de bibliotheek van Gerard Mercator'
13 (1994): 12-17. Mekenkamp, Peter, 'De wassende breedten van Mercator'
13 (1994): 18-21. Lang, M.H. de, 'De godsdienstige opvattingen van Gerard Mercator'
13 (1994): 23-26. Camerlynck, L.N.J., 'De taalgrens op Mercators kaart van Vlaanderen (1540)'
13 (1994): 37-48. Westra, F., 'Jan Pietersz. Dou (1573-1635), invloedrijk landmeter van Rijnland'
13 (1994): 49-54. Aardoom, Leen, 'Over de lotgevallen van het Hattinge-oeuvre, de atlassen in het bijzonder'
13 (1994): 55-59. Woodward, David, 'Bespreking van Monumenta Cartographica Neerlandica I-IV'
13 (1994): 69-75. Stehouwer, Jan, 'De werkzaamheden van de landmeter en zijn werktuigen bij de kadastrale opmeting van ons land'
13 (1994): 77-79. Hameleers, Marc, 'Adriaen van de Velde ontwierp decoraties voor Frederik de Wit's kaart van Amsterdam'
13 (1994): 81-86. Meurer, Peter H., 'De verboden eerste uitgave van de Henegouwenkaart door Jacques de Surhon uit het jaar 1572'
13 (1994): 93-101. Ruitinga, Lida, & Jan Werner, 'Nico Israel: 'Ik heb altijd gedaan waar ik zelf plezier in had': een interview met antiquaar Nico Israel ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag'
13 (1994): 103-109. Broecke, Marcel van den, 'Variaties binnen edities van oude atlassen, geillustreerd aan Ortelius' Theatrum Orbis Terrarum'
12 (1993): 1-9. Hameleers, Marc, 'Vier eeuwen Amsterdamse buurten in kaart : grootschalige kartografie bewaard in het Gemeentearchief Amsterdam'
12 (1993): 10. Hameleers, Marc, 'Een Amsterdamse burgerwijkkaart op de omslag'
12 (1993): 11-16. Dokter, Betsy, Marc Hameleers, Lida Ruitinga, & Jan Werner, 'Op zoek naar kaarten van Amsterdam'
12 (1993): 17-19. Loches Rambonnet, Danielle de, 'De watercirculatie in het 18de-eeuwse Amsterdam'
12 (1993): 21-26. Brugman, C.J.M., 'De nauwkeurigheid van vier plattegronden van Amsterdam'
12 (1993): 33-39. Guleij, Ron, 'Kaarten en bescheiden van het archief van de dienst Hydrografie'
12 (1993): 40-46. Gent, Rob van, 'De nieuwe sterren van 1572, 1600 en 1604 op de hemelglobes van Willem Jansz. Blaeu'
12 (1993): 53-58. Hoftijzer, P.G., 'De Leidse boekverkoper Pieter van der Aa (1659-1733) en zijn kartografische uitgaven'
12 (1993): 59-61. Krogt, Peter van der, 'Een Blaeu-Hondius en een Hondius-Blaeu atlas'
12 (1993): 63-67. Visser, J.C., 'Jacob van Deventer alias Van Campen?: De jonge jaren van een keizerlijk-koninklijk geograaf'
12 (1993): 73-80. MŲrzer Bruyns, W.F.J., 'Vier kaarten de gehele wereld omvattend: De wereld door Johannes Vingboons omstreeks 1650 op perkament getekend'
12 (1993): 82-86. Westra, F., 'Bestaan er getekende militair-topografische kaarten of vestingplannen van Simon Stevin?'
11 (1992): 2-6. Ormeling, Ferjan, 'De invloed van Harley op de moderne kartografie'
11 (1992): 7-10. Krogt, Peter van der, 'De zakglobe van Abraham van Ceulen (ca. 1697)'
11 (1992): 11-16. Hameleers, Marc, 'Kaarten in facsimile: mogen er eisen aan gesteld worden?'
11 (1992): 17-23. Brink, Paul van den, 'De kaart van de Merwede door Nicolaas Cruquius'
11 (1992): 24-30. Okhuizen, Edwin, 'De (on)mogelijkheid van een Noord Oost Passage in het Europese kaartbeeld van de 15de en eerste helft 16de eeuw'
11 (1992): 31-37. Voogt, Han, & Hans Ingen-Housz, 'Henripolis : Kaarten bij een ontwikkelingsproject in de 17de eeuw'
11 (1992): 41-47. Klein, J.W.E., 'De ontstaansgeschiedenis van het Goudse exemplaar van Joan Blaeu's Grooten Atlas'
11 (1992): 48-49. Heijden, Henk van der, 'De oudste kaart van de Verenigde Nederlanden'
11 (1992): 61-66. Lierz, Wolfgang, 'Van fiets tot auto : een eeuw wegenkaarten voor fietsers'
11 (1992): 67-72. Bruin, Jan de, 'De gedrukte kaart van de polder Wogmeer en landmeter Gerrit Dirksz. Langedijck : de ontbrekende schakel gevonden?'
11 (1992): 73. , 'Postzegels Abel Tasman en Columbus'
11 (1992): 75. Vries, Dirk de, 'Kaarten wijzen de weg naar een oude grenssteen bij Hank'
11 (1992): 81-85. Keyser, Marja, 'De laatste kleurders : kleurinrichtingen in Nederland in de tweede helft van de 19de eeuw'
11 (1992): 87-93. Alkhoven, Patricia, 'Bestudering en analyse van oude stadsplattegronden met behulp van de computer : De kaart van Heusden uit het stedenboek van Joan Blaeu 1649'
10 (1991): 1-12. Werner, Jan, 'Haarlemmermeer, plankaarten van vroeg-17e-eeuwse droogmakingsvoorstellen'
10 (1991): 12-15. Schilder, GŁnter, 'Een onbekende 'Leo Belgicus' van Jodocus Hondius, 1590 [1593]'
10 (1991): 21-31. Hameleers, Marc, & Elizabet Nijhoff Asser, 'De restauratie van Kaartboek-B uit het Archief van het Amsterdamse Burgerweeshuis: het eerste in een reeks van zeventien'
10 (1991): 32-34. Brichzin, Hans, 'Een schetskaart van de stad Groningen en omgeving (1505/1508)'
10 (1991): 35-36. Krogt, Peter van der, 'Een schetskaart van Europa door Erycius Puteanus met komeetwaarnemingen (1633)'
10 (1991): 41-46. Zeeuw, Arie de, 'Een zeldzame kaart van de provincie Zeeland uit het laatste kwart van de 16e eeuw'
10 (1991): 47-51. Ruitinga, Lida, 'De uitgave van kadastrale atlassen van Nederland'
10 (1991): 53. , ''Afstammelingen van Amsterdamsche cartographen''
10 (1991): 61-65. Schuckman, Christiaan, 'Kaarten, gezichten en historieprenten van Claes Jansz. Visscher en zijn zonen in de Hollstein-reeks'
10 (1991): 66-71. Veen, W.K. van der, 'De stad Groningen en Het Bildt in 1505/1508'
10 (1991): 72-76. Vries, Barteld de, 'De kaartenverzameling van het Rijksarchief Friesland'
9 (1990): 1-7. Goedings, Truusje, 'Het verlichterij-boekje van de landmeter Jan Dirksz. Zoutman (1613/14-1679)'
9 (1990): 8-13. Barend-van Haeften, Marijke, 'Nicolaas de Graaff: chirurgijn, spion, teken-, wis- en meetkonstenaar'
9 (1990): 21-24. Ratsma, P., 'De kaartbeheerder : wat moet hij weten en kunnen?'
9 (1990): 25-26. Koeman, C., 'Een stadsplattegrond met ingebouwd kompas'
9 (1990): 27-30. Bracht, Jan van, 'De 'Allegorie op de Schilderkunst' van Johannes Vermeer'
9 (1990): 37-41. Groothuis, Wil, 'De kaartencollectie van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen'
9 (1990): 42-44. Dijk, Rene van, 'Gorinchem gekarteerd door Jacob van Deventer en Pieter Sluyter'
9 (1990): 45-49. Sterken, Jan R., 'De restauratie van de 'Caart der Limitten van de Hoog en Vrije Heerlijckhydt van het Loo''
9 (1990): 57-63. Goedings, Truusje, 'De gekleurde manuscriptkaarten van Jan Dirksz. Zoutman voor de Atlas Blaeu-van der Hem'
9 (1990): 63-66. Heijden, Henk van der, 'Een onbekende atlas uit Amsterdam ca. 1700 (?)'
9 (1990): 66-72. Aardoom, Leen, 'De Beaufort, een Zeeuwse connectie tussen Hattinga en Oranje'
9 (1990): 72-73. Ruitinga, Lida, 'Vondst T in O-kaart'
8 (1989): 1-7. Okhuizen, Edwin, 'Nederlandse kartografen in dienst van de Russische overheid rond het jaar 1700'
8 (1989): 8-11. Marsman-Slot, Henriette, 'Berkelvaart in kaart : de kaarten van Gerrit Ravenschot c.s. (1763): de tweede Berkelcompagnie in oprichting'
8 (1989): 12-14. Hofman-Allema, A.C., 'Veelwaard en Van Baarsel'
8 (1989): 22-32. Hameleers, Marc, 'Afbeeldingen van steden : een poging tot plaatsbepaling tussen kunst en wetenschap'
8 (1989): 33-39. Keulen, Ernst van, 'Johannes van Keulen: het begin van twee eeuwen zeekaarten maken aan de Nieuwe Brug te Amsterdam'
8 (1989): 40-45. Blankenstein, Elisabeth van, Adrienne Koenheim & Paul van den Brink, 'Een adreslijst van werkenden in het kartografisch bedrijf te Amsterdam voor 1800'
8 (1989): 46-52. Wallis, Helen, '19de-eeuwse thematische kartografie'
8 (1989): 53-57. Voskuil, R.P.G.A., 'Begin 19de-eeuwse zeekaarten van Oost-Indie als produkt van zeevaartkundig onderwijs'
8 (1989): 61-71. Pouls, H.C., 'De driehoeksmeting of triangulatie'
8 (1989): 72-74. Brunner, Kurt, 'Technieken voor het maken van facsimilekaarten'
8 (1989): 81-95. Deys, H.P., 'De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Resultaten van recent onderzoek te Madrid'
8 (1989): 95-103. Eerden-Vonk, M.A. van der, 'De 17e-eeuwse Edamse landmeter en kaartmaker Sijmon Willemszoon Boonacker'
7 (1988): 1-8. Aardoom, Leen, 'Het Koninklijk Loo zo als hetzelve zich bevond in den jaare 1806 en op andere kaarten'
7 (1988): 9. Hameleers, Marc, 'Rijksuniversiteit Utrecht krijgt twaalf-delige Blaeu-atlas'
7 (1988): 10-17. Scholte, Mieke, 'Vier kaarten van de Kaap de Goede Hoop III'
7 (1988): 21-30. Wolf, Armin, 'Nieuws over de Ebstorfer Wereldkaart : Datering-Herkomst-Auteur'
7 (1988): 31-34. Meurer, Peter H., 'De Covens & Mortier-uitgave van Allards Atlas Minor'
7 (1988): 41-46. Harms, Hans, 'Postkaarten uit de Nederlanden'
7 (1988): 47-51. Vliet-Mak, Els van, 'De kaartenverzameling in het gemeentearchief te Alkmaar'
7 (1988): 52-55. Meurer, Peter H., 'De kaart van de Nederlanden van Matthias Zuendt (1568)'
7 (1988): 61-67. Boon, Piet, 'De kaarten van de Westfriese zeekerende dijken uit 1638: een verkenning'
7 (1988): 68-75. Rentenaar, Rob, 'Zeekaarten en plaatsnamen: Hollandse kartografen en de toponymie van de Skandinavische kustgebieden in de zestiende en zeventiende eeuw'
6 (1987): 1-10. Zandvliet, Kees, 'Overzeese militaire kartografie na het echec van 1780-1782 : De Oost'
6 (1987): 11-14. Meurer, Peter H., 'De kaart van Westfalen van Mercators erven uit 1599'
6 (1987): 17-18. Krogt, Peter van der, 'Plattegrond van Delft na de brand van 1536'
6 (1987): 19-22. Scholte, Mieke, 'Vier kaarten van de Kaap de Goede Hoop II'
6 (1987): 23-26. Ham, Willem A. van, 'De landmeters uit de familie Adan en hun betekenis voor de kartografie van westelijk Noord-Brabant'
6 (1987): 33-38. Bruin, Renger de, & Marijke Donkersloot-de Vrij, 'Militaire karteringen in *u* tijdens het patriotse bewind (1787)'
6 (1987): 39-42. Brink, Paul van den, 'Maria de Haan en Isaac Tirion : Een bladzijde uit de geschiedenis van de waterstaatskartografie'
6 (1987): 49-53. Schilder, GŁnter, 'Een merkwaardige 16e-eeuwse kaart van Midden-Nederland in twee bladen uitgegeven door de familie Galle'
6 (1987): 54-60. Hameleers, Marc, 'De Aslake- en de Duchy of Cornwall-wereldkaarten : twee recent teruggevonden fragmenten van middeleeuwse wereldkaarten'
5 (1986): 1-10. Deys, H.P., 'L.A. Reuvens en zijn kaart van de Gelderse Waal- en Rijndijken van 1871 : `Wien water deert, die water keert''
5 (1986): 12-17. Stokman, J., 'Hendrik Verhees'
5 (1986): 21-25. Jongsma, Tjeerd, 'Kaart van de provincie Drenthe uit 1840 door Werneke en Brauns'
5 (1986): 26-32. Deys, H.P., 'De Provinciale Kaart van Zuid-Holland (1846 en 1867)'
5 (1986): 33-39. Persman, J.R., 'De voorgeschiedenis van de uitgave van de 'Kaart van de provincie Noord-Holland''
5 (1986): 45-52. Mekenkamp, Peter, & Olev Koop, 'Nauwkeurigheids-analyse van oude kaarten met behulp van de computer'
5 (1986): 53-58. Westra, F., 'Bunderneuland : De kaart van Johan Sems (1628) beschouwd in kartografische en historische samenhang'
5 (1986): 65-71. Koenders, Maarten, 'Het kaartbeeld van de Friese Waddeneilanden, ca. 1540-1860 : De ontwikkeling van de nauwkeurigheid'
5 (1986): 72-74. Campbell, Tony, 'Kalendarium voor oude kaarten: Het `Cartochronology Project''
5 (1986): 75-85. Scholte, Mieke, 'Vier kaarten van de Kaap de Goede Hoop I'
4,1 (1985): 2-9. Haubourdin, Renť M., 'De kaart van Staats-Vlaanderen uit 1745 van dokter W.T. Hattinga : uit liefhebberij of diplomatie?'
4,1 (1985): 10-11. Werner, Jan, 'Universiteitsbibliotheek van Amsterdam ontvangt een Spaanse Janssonius (Amsterdam 1653)'
4,1 (1985): 12-15. Hart, G. 't, 'De kaart van Rijnland van 1647'
4 (1985): 22-29. Kalkwiek, Klaas, 'Het middeleeuwse wereldbeeld V : De kartografische renaissance'
4 (1985): 30-35. Hameleers, Marc, ''Recente oude kaarten' van het Hoogheemraadschap van Schieland'
4 (1985): 36-37. Meurer, Peter H., 'Een onlangs ontdekte kaart van 'Germania' door Petrus Kaerius (Amsterdam 1610)'
4 (1985): 37-38. Krogt, Peter van der, 'Petrus Schenk I, overleden te Leipzig in 1711'
4 (1985): 42-44. Ruitinga, Lida, 'De Atlas van de Erven Ratelband uit 1735'
4 (1985): 45. Vries, Dirk de, 'Eerste 'staten' van B. van Doetecum's Artesia en Hannonia'
4 (1985): 46-53. Zandvliet, Kees, 'Overzeese militaire kartografie na het echec van 1780-'82 : de West en de Kust van Guinee'
4 (1985): 54. Krogt, Peter van der, 'Nicolaus Liefrincx'
4 (1985): 54-55. Donkersloot-de Vrij, Marijke, 'P.J. Adans kartering van de Baronie van IJsselstein'
4 (1985): 62-69. Runia, Eelco, 'Achttiende-eeuwse Nederlandse kaarten van het Turkse Rijk, een terreinverkenning'
4 (1985): 70-76. Dekker, Elly, 'Het vermeende plagiaat van Frederick de Houtman : een episode uit de geschiedenis van de hemelkartografie'
3 (1984): 3-8. Meurer, Peter H., 'Gerard Stempel, Georg Braun en het 'Itinerarium Belgicum' (Keulen 1587)'
3 (1984): 10-13. Huussen jr., A.H., 'De datering van oude kaarten ten behoeve van architectuurgeschiedenis'
3 (1984): 18-24. Koeman, C., & Marianne Kok, 'Oude kaarten als bron voor de geschiedeniswetenschap : Een classificatie op grond van bewijskracht'
3 (1984): 25-26. Krogt, Peter van der, 'Nederlandse editie van Crome's produktenkaart van Europa uit 1783'
3 (1984): 27-33. Margry, P.J., 'Drie proceskaarten (Geertruidenberg versus Standhazen) uit 1448'
3 (1984): 38-44. Kalkwiek, Klaas, 'Het middeleeuwse wereldbeeld IV : Reizen naar Azie'
3 (1984): 45-49. Hameleers, Marc, 'Het vervaardigen van bladwijzers van oude atlassen'
3 (1984): 49. Vries, Dirk de, 'Een bijzonder kaartblad van Mercator'
3 (1984): 50-53. Hoek, C., 'De datering van de `Kaart van de drie Schiee$n' : Commentaar naar aanleiding van `De datering van oude kaarten ten behoeve van architectuurgeschiedenis' door A.H. Huussen jr.'
3 (1984): 58-62. Bosma, Hendriekje, 'Het Licht der Zeevaart : de symbolische betekenis van licht in drie 17e-eeuwse leerboeken over zeevaartkunde'
3 (1984): 66-71. Westra, F., 'Een onbekende kaart van het beleg van Groningen (1594)'
2 (1983): 2-5. Westra, F., 'De landmeter-ingenieur Johan Sems en de kaarten van Leeuwarden (1600-1603) en Franeker (1598)'
2 (1983): 6-12. Kalkwiek, Klaas, 'Het middeleeuwse wereldbeeld II : Het kaartbeeld in de vroege middeleeuwen'
2 (1983): 12-13. Karstkarel, Peter, 'Topografische kartering van noordoost-Nederland 1820-1824'
2 (1983): 13-14. Krogt, Peter van der, 'Een globe als zonnewijzer'
2 (1983): 18-21. Donkersloot-de Vrij, Marijke, 'De 19e eeuwse geologische reliefkaart van J.P. Amersfoordt in het Museum Schokland'
2 (1983): 22-23. Koeman, C., 'Symbolen op een tweetal produktenkaarten in een Nederlands Aardrijkskundeboek uit 1801'
2 (1983): 24-26. MŲrzer Bruyns, W.F.J., 'De restauratie van zeekaarten op perkament'
2 (1983): 27-28. Zandvliet, Kees, 'Het voorwerp als historische bron : een beschouwing'
2 (1983): 28-29. Zandvliet, Kees, 'Mijnheer Jollain maakt een grapje'
2 (1983): 30. Donkersloot-de Vrij, Marijke, 'Een kaart van Justus van Broekhuijsen van de ondergang gered'
2 (1983): 34-35. Ham, Willem A. van, 'Een late overzichtskaart van het Markiezaat van Bergen op Zoom'
2 (1983): 36-39. Krogt, Peter van der, 'De maankaart van Michael Florent van Langren (1645)'
2 (1983): 40-41. Donkersloot-de Vrij, Marijke, 'Nogmaals Jollain'
2 (1983): 42-45. Zeeuw, Arie de, 'Kaarten met randversiering als voorlopers van 17e eeuwse atlaskaarten : Enkele voorbeelden'
2 (1983): 46. Koeman, C., 'Een Nederlandse verkiezingskaart uit 1888'
2 (1983): 50-53. Karstkarel, Peter, 'J.H. Knoop, een verlichte encyclopedist : vervaardigde een fraaie stadsplattegrond van Leeuwarden'
2 (1983): 54-59. Kalkwiek, Klaas, 'Het middeleeuwse wereldbeeld III : Reizen en reiskaarten in de middeleeuwen tot 1300'
2 (1983): 60-62. Jacobs, Els, & Ton Vermeulen, ''Omnium rerum vicissitudo est', ofwel de Engelbrechtcollectie'
1 (1982): 2-4. Oldenburger, Carla S., 'De L.A. Springer-collectie in de Centrale Bibliotheek der Landbouwhogeschool'
1 (1982): 4-12. Kok, Marianne, 'Johan Christoph Heneman : kartograaf van Suriname en Guyana van 1780-1806'
1 (1982): 14-15. Wennekes, A.F., 'De Hattinga-kist van het Rijksarchief in Zeeland'
1 (1982): 18-20. Glas, Elly, 'Een Oostenrijker op Borneo: Leven en werk van H.A. Henrici, 1783-1838'
1 (1982): 21-24. Ratsma, P., 'Atlassen in het Gemeentearchief van Rotterdam : Vragen naar aanleiding van een inventarisatie'
1 (1982): 24-29. Vries, Dirk de, 'Een Franse wandkaart van Nederland uit 1748: La Hollande en 12 feuilles par Le Rouge'
1 (1982): 34-40. Kalkwiek, Klaas, 'Het middeleeuwse wereldbeeld'
1 (1982): 41-42. MŲrzer Bruyns, W.F.J., 'De kartografie in de vaste expositie van het Scheepvaart Museum'
1 (1982): 43-44. Wyck, H.W.M. van der, 'Vogelvluchten van buitenplaatsen'
1 (1982): 50-53. Koeman, C., '17e eeuwse Hollandse bijdragen in de kartering van de Amerikaanse kusten'
1 (1982): 54-56. Brink, Paul van den, 'De kaartenverzameling van de Holland Land Company (1789-1869)'
1 (1982): 57-60. Zandvliet, Kees, 'Een ouderwetse kaart van Nieuw Nederland door Cornelis Doetsz. en Willem Jansz. Blaeu'
1 (1982): 61-62. Werner, Jan, 'Caert-Thresoor in woord en beeld'


Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt