TERUG / HOME

Stichting Vrijwilligersproject EXPLOKART


Ferjan Ormeling

Publicaties en lezingen


Proefschrift / Dissertation 1983

Boeken / Books

       Grote atlas van Nederlands Oost-Indië

  1973

 1. (met P.W.Geudeke). Geografie. Cursus Cartografisch tekenen 27.97. Arnhem: Koninklijke PBNA 1973 146 pp.
 2. Kaartgebruik. Cursus Cartografisch tekenen 28.00. Arnhem: Koninklijke PBNA 1973. 30 pp.

  1984

 3. Kaartgebruik. Arnhem: Koninklijke PBNA, 1984. 128 pp.

  1985

 4. (met C. Blok, T. Bruinhof, & A.J. Lalesse). Digitale topogrfaie 2e fase: verslag van de enquete betreffende kaarten op de schaal 1:5000. Publicatiereeks Stichting Studiecentrum Vastgoedinformatie 2. Delft: SSVI, 1985.

  1987

 5. (met M.-J.Kraak). Kartografie, Ontwerp, produktie en gebruik van kaarten. Delft: Delftse Uitgeversmaatschappij, 1987. 246 pp.

  1990

 6. (met M.-J. Kraak). Kartografie, visualisatie van ruimtelijke gegevens. Delft: Delftse Universitaire Pers, 1990. 256 pp.

  1991

 7. (met E.S. Bos, P.W. Geudeke, A.H. Sijmons, & G.F. Willems). Kartografisch vakwoordenboek. Amersfoort: Ned. Ver. voor Kartografie; Groningen: Wolters-Noordhoff, 1991. 155 pp.
 8. Kaartgebruik. Tweede editie. Leervak 41.45, les 0 t/m 6. Arnhem: Koninklijke PBNA, 1991. 132 pp.

  1992

 9. (met A.P. Versloot). Toponymic Guidelines for maps and other editors for international use: the Netherlands. 1992.

  1996

 10. (met M.-J. Kraak). Cartography, visualization of spatial data. Harlow: Longman, 1996. 222 pp.
 11. (met R. Rentenaar e.a.). Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands. Voorzetten 50. Den Haag: SDU Uitgevers, 1996. 143 pp.

  1998

 12. (met M-J.Kraak). Kartografia, wizualizacja danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 274 pp.

  1999

 13. (met M-J.Kraak). Kartografie, visualisatie van ruimtelijke gegevens. Geheel herziene versie. Delft: Delftse Universitaire Pers, 1999. 235 pp.

  2003

 14. (met M-J.Kraak). Cartography, Visualization of Spatial Data. 2nd Edition. Harlow: Pearson, 2003 [nov. 2002]. ISBN 0130-88890-7 (Paperback). £25.99. Information.
 15. (met J.R. van Diessen, J.J. Reijnders & R.P.G.A. Voskuil), Grote atlas van Nederlands Oost-Indië = Comprehensive Atlas of the Netherlands East Indies, [red.] J.R. van Diessen en F.J. Ormeling; Begeleidingscommissie Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap: P. van den Brink, F.J. Ormeling en J.W.H. Werner. - Zierikzee: Asia Maior; Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2003. - 456 blz. - ISBN 90-74861-20-2.

  2004

 16. Training Course on Toponymy. Mitteilungen des BKG Band 28, Frankfurt am Main 2004. 184 pp.
 17. (met Y. Bouma). International Cartographic Association Directory 2003-2007. GIN Publikatiereeks nr 1, 2004, 114 pp.

  2005

 18. (m.m.v. Rob van der Vaart). Biografie van de Bosatlas (1877-heden). - Groningen: Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 2005. - 136 blz. - ISBN 9001 12227 2.
 19. (met Menno-Jan Kraak). Картография: Визуализация геопространственных данных [Kartografiya: Vizualizatsiya geoprostranstvennych dannych]. - Москва: Научный Мир [Moskva: Nauchnyj Mir], 2005. - ISBN 5-89176-320-6.

  2006

 20. (met Günter Schilder, Jacques Moerman, Paul van den Brink en Hans Ferwerda), Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company, I: Atlas Isaak de Graaf - Atlas Amsterdam. - Voorburg: Asia Maior, i.s.m. KNAG, Nationaal Archief en Explokart/Fac. Geowetenschappen, 2006. - 420 blz. - ISBN 90 74861 26 1: Prijs € 350,- incl. porto in Nederland. - Informatie: http://www.asiamaior.nl/informatievoc.htm.

  2007

 21. (met Menno-Jan Kraak). Kartografi Visualisasi Data Geospasial. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2007. - ISBN 979-420-651-2. [Vertaling van Cartography, Visualization of Spatial Data. 2nd Edition. Harlow: Pearson, 2003].
 22. Ormeling's Cartography: Presented tot Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography, edited by Elger Heere en Martijn Storms. Nederlandse Geografische Studies nr. 365. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2007. 212 pp. ISBN 978-90-6809-407-7. Price € 10 (incl. postage). Orders and information: info@knag.nl.
  Includes:
  1. Traditional and digital atlas structure (1993).
  2. Atlas terminology and atlas concepts (1998).
  3. Core concepts in cartographic communication (1992).
  4. Teaching animated cartography (1996).
  5. Map use education and geovisualisation (2004).
  6. Environmental mapping strategies (1999).
  7. Challenges and opportunities for cartography in the digital era (2001).
  8. Minority toponyms - the Western European experience (1990).
  9. Minority toponyms on maps - Vingt ans après (2006).
  10. Exonyms (1990).
  11. Methods and possibilities for mapping by onomasticians (1993).
  12. The need for teaching the history of cartography for cartography students (1991).
  13. Colonial cartography of the Netherlands East Indies 1816-1942 (2005).
  14. The development of cartography manuals in Western Europe: Henri Zondervan (2006).

  2008

 23. Van Ortelius tot OpenStreetMap. Transformatie van de kaart tot multifunctionele wegwijzer. Afscheidsrede. 28pp. Utrecht, 2008.

  2009

 24. (met M.J. Kraak) Cartography, visualization of geospatial data 3rd edition. 3rd edition. 198pp. Harlow: Pearson.

Websites

  2003

 1. (met M. Devos e.a.). Buitenlandse aardrijkskundige namen in het Nederlands. Website Taalunie, met voorwoord. 2002 [on-line: 26 mei 2003] (url: http://taalunieversum.org/taal/aardrijkskundige_namen/).

  2007

 2. (met M. van Egmond) 100 thematische kaarten http://kaarten.library.uu.nl/collectiekaarten.php?CID=6&lang=nl

Bijdragen in tijdschriften e.d. / Contributions in Journals etc.

  1968

 1. 'Bodemgebruik rond Lespignan.' Geografisch Tijdschrift 2, 4 (1968): 332-335.
 2. [Bibliografieën van Arabische geografen] 'Idrisi, Ibn Battuta, Al-Jobayr, Al-Istakhri, Ibn Hawkal, Al-Maqdisi, al-Masudi'. In Winkler Prins Encyclopedie 1968-1971.

  1970

 3. 'Thematische kartografie en visuele waarneming.' Geografisch Tijdschrift 4, 5 (1970): 465-475.

  1971

 4. 'Geschiedeniskaarten.' Geografisch Tijdschrift 5, 5 (1971): 619-624.
 5. 'Nederlandse geschiedenisatlassen.' Geografisch Tijdschrift 5, 5 (1971): 624-633.
 6. 'Karten für die Flugtouristik.' Allgemeine Vermessungsnachrichten 78, 5 (1971): 158-163.

  1972

 7. 'De Utrechtse studentenbevolking in kaart.' Kaartbulletin 31 (november 1972): 8-10.
 8. 'Evolution and distribution of a cartographic information folder: The Rotterdam-Europoort map.' Geografisch Tijdschrift 6, 3 (1972): 295-298.
 9. 'Kartografische implicaties van de planeconomie: 50 jaar Sovjet kartografie.' Geografisch Tijdschrift 6, 4 (1972): 385-400.
 10. (met F.L.T. van der Weiden). 'An inquiry into the associative properties of colour as applied to cartography.' Geografisch Tijdschrift 6, 3 (1972): 282-289.

  1973

 11. 'Verkiezingskaarten: De toepassing van verschillende methoden bij het weergeven van verkiezingsresultaten.' Kaartbulletin 33 (1973): 17-20.

  1974

 12. (met F.L.T. van der Weiden). 'Computerkartografie: Eenvoudige programmering van lineprinterkaarten.' Geografisch Tijdschrift 8, 1 (1974): 65-71.
 13. 'Thematische kartografie.' Spectrum Encyclopedie, 538-539.
 14. 'Cartographic implications of the economic plan: 50 years of Soviet cartography.' American Cartographer 1, 1 (1974): 39-52.
 15. 'Anamorfoses, constructie en toepassingen in de kartografie.' In Te keur voor Keuning. Festschrift, 355-370. Groningen, 1974.

  1975

 16. (met A. Brown). 'Correspondence course in cartography.' Cartographic Journal 11, 2 (1975): 15-16.
 17. 'Nieuwe ontwikkelingen in de toeristische kartografie.' Kartografisch Tijdschrift 1, 2 (1975): 12-19.

  1976

 18. 'Extramural cartography college.' ITC Journal (1976) 2: 564-574.
 19. 'Ruimtelijke modellen: Toepassing van driedimensionale modellen in de thematische kartografie.' In Proceedings Studiedagen Driedimensionale Kartografie Ede 1973, ed. P.W. Geudeke en F.J. Ormeling, 62-70. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1976.
 20. 'Kartographische Implikationen der Planwirtschaft: 50 Jahre Sowjetkartographie.' Nachrichten aus dem Karten- und Vermessungswesen R.I, 70 (1976): 47-66.
 21. 'Nieuwe ontwikkelingen in de toeristische kartografie.' Geografisch Tijdschrift 10, 1(1976): 38-46.
 22. (met E.H. van de Waal). 'Randinformatie op kaarten.' Kartografisch Tijdschrift 2, 1 (1976): 19-23.
 23. (met M. Wallis). 'De kartering van Afrika.' Geografisch Tijdschrift 10, 3/4 (1976): 323-330.

  1977

 24. 'Kaarten met bewegende inhoud.' In Proceedings Studiedagen Kaarten voor massamedia. Rolduc 1976, ed. F.J. Ormeling, 63-69. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1977.
 25. 'Kaarten voor kranten.' In Proceedings Studiedagen Kaarten voor massamedia. Rolduc 1976, ed. F.J. Ormeling, 98-112. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1977.
 26. 'Tentoonstelling van kaarten voor kranten.' In Proceedings Studiedagen Kaarten voor massamedia. Rolduc 1976, ed. F.J. Ormeling, 114-124. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1977.
 27. 'Het 'Multilingual basic manual on cartography'.' Kartografisch Tijdschrift 3, 1 (1977): 21-25.
 28. 'Marginal information on maps.' Bulletin of the Association of Canadian Map Librarians 24 (March 1977).
 29. (met E.H. van de Waal). 'De kartografie-studie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.' Kartografisch Tijdschrift 3, 1 (1977): 6-9.

  1978

 30. 'Procedures for standardization in cartographic representation: Case histories of national and international co-operation.' ITC-Journal (1978) 2: 263-284.
 31. (met Th. van der Heijdt & A. Mulder). 'Kartografische verwerking van een stadsenquete.' Kartografisch Tijdschrift 4, 1 (1978): 28-32.
 32. 'De globe op school.' Nieuwe Geografenkrant (sept. 1978): 19-20.
 33. 'De Windsor-Québec axis.' Kartografisch Tijdschrift 4, 2 (1978): 24-26.
 34. 'De Utrechtse studentenbevolking in kaart gebracht.' Kaartbulletin 31 (1978): 8-10.
 35. 'Standaardisering van kaartsymbolen.' Bulletin Vakgroep Kartografie 9 (Utrecht, 1978): 49-63.
 36. (met A. Ras). 'Toeristische kaarten van Nederland.' Kartografisch Tijdschrift 4, 3 (1978): 33-61.

  1979

 37. 'De spelling van geografische namen, begrippen en definities.' Bulletin van de vakgroep Kartografie 10 (Utrecht, 1979): 4-10.
 38. 'De omschrijving van aardrijkskundige namen in Nederland.' Bulletin van de vakgroep Kartografie 10 (Utrecht, 1979): 10-17.
 39. 'De aarde in kaart gebracht.' Zenit (1979): 7/8: 296-302.
 40. 'Geneza i zalozenia redakcyjne 'Kartografisch Tijdschrift', wydawanego przez Holandarskie Towarzysto Kartograficzne.' Polski Przeglad Kartograficzny (1979) 4: 195-200.
 41. 'Het karteren van migratie en huisvesting voor de atlas van Zuidoost-Utrecht.' Kartografisch Tijdschrift 5, 4 (1979): 31-33.

  1980

 42. 'Toponymes.' In Cartes et figures de la terre, 332-335. Paris: Centre Georges Pompidou, 1980.
 43. 'Anamorphoses.' In Cartes et figures de la terre, 82. Paris: Centre Georges Pompidou, 1980.
 44. 'Grafische vormgeving en tekentaal.' Hoofdstuk 1 in: Diagram en kaart, ed. C.I. Wieland, 9-44. Haarlem: Unieboek, 1980.
 45. 'Atlas production as a contribution to cartographic education.' ITC-Journal (1980) 1: 34-47.
 46. Opleidingsmogelijkheden in de kartografie. Brochure Nederlandse Vereniging voor Kartografie. 1980. 25 pp.
 47. 'Spreiding van de studentenbevolking in de gemeente Utrecht per 1/10/75.' Bulletin van de vakgroep Kartografie 14 (Utrecht, 1980): 105-108.
 48. 'Van flexowriter tot interactief kartografisch systeem.' Bulletin van de vakgroep Kartografie 14 (Utrecht, 1981): 63-71.

  1981

 49. 'Niveau en doelstellingen van kartografische opleidingen in Nederland.' Kartografisch Tijdschrift 7, 1 (1981): 23-29.
 50. 'Karakteristiek van een bevolkingsgroep: vreemdelingen in Utrecht.' Kartografisch Tijdschrift 7, 2 (1981): 35-37.
 51. 'De heroriëntatie van kartografie-onderwijs en -onderzoek.' Kartografisch Tijdschrift 7, 3 (1981): 13-15.
 52. (met C.P.J.M. van Elzakker). 'Geregistreerde werkeloosheid in Nederland 1980/81.' Kartografisch Tijdschrift 7, 3 (1981): 53-56.

  1982

 53. (met P. van der Krogt). 'De spelling van de aardrijkskundige namen in het Nederlands.' Geografisch Tijdschrift (1982) 1: 20-35.
 54. 'De Wereldenergiekaart van het Spectrum.' Kartografisch Tijdschrift 8, 3 (1982): 13-15.
 55. 'Richtingen in de theorie van de kartografie.' Kartografisch Tijdschrift 8, 4 (1982): 38-43.
 56. (met C.H. de Voogd and W.F.Th.M. van der Goorbergh). 'Blik op wonen.' Kartografisch Tijdschrift 8, 3 (1982): 43-46.
 57. 'Levels and objectives of cartographic training facilities in the Netherlands.' International Yearbook of Cartography 1982: 176-182.

  1983

 58. 'Standaardisering van legenda's voor bestemmingsplankaarten.' Kartografisch Tijdschrift 9, 1 (1983): 63-68.
 59. 'De Toeristische Spoorwegkaart van Nederland.' Kartografisch Tijdschrift 9, 3 (1983): 57-58.
 60. (met P.W. Geudeke). '10 vragen over de toekomst van de automatisering in de kartografie.' Kartografisch Tijdschrift 9, 3 (1983): 54-57.

  1984

 61. 'Minority toponyms, the Western European experience.' ITC journal (1984), 2.
 62. 'Minority toponyms, the Western European experience.' In Technical Papers 12th International Conference International Cartographic Association, 2, Perth (1984), 101-112.
 63. 'Global view.' Kartografisch Tijdschrift 10, 1 (1984): 37-38.
 64. (met C.P.J.M. van Elzakker). 'Computer-assisted statistical mapping systems: user requirements.' In Technical papers 12th ICA conference, Perth 1984, 1 535-551.
 65. (met C.H. de Voogd). 'Het weergeven van ontwikkelingen.' Kartografisch Tijdschrift 10, 1 (1984): 34-36.

  1985

 66. 'Maps as sources for toponyms: cartographic bias.' Discussion Papers in Geolinguistics 9. Stoke on Trent: North Staffordshire Polytechnic, Dept of Geography, 1985. 20 pp
 67. 'Generalisatie van kleinschalige topografische kaarten.' Kartografisch Tijdschrift 11, 4 (1985): 19-25, 34.
 68. 'De rekreatiekaart Almere.' Kartografisch Tijdschrift 11, 4 (l985): 44-45.
 69. 'Enseignement de la toponymie.' In Compte rendu de séminaire de Rabat, 1984, ed. R.J.M.J. Bertrand, 182-194. Enschede: International Cartographic Association, 1985.
 70. 'Langage des cartes et contenu de la carte.' In Compte rendu de séminaire de Rabat, 1984, ed. R.J.M.J. Bertrand, 132-144. Enschede: International Cartographic Association, 1985.
 71. 'Aspects des utilisateurs de cartes.' In Compte rendu de séminaire de Rabat, 1984, ed. R.J.M.J. Bertrand, 242-254. Enschede: International Cartographic Association, 1985.
 72. 'Toponymic Guidelines for Cartography, the Netherlands.' Working Paper no 51. Vienna: United Nations Group of Experts on Geographical Names, 1985. 10 pp

  1986

 73. 'Shehui Jingji Zhitu.' [Sociaal-economische kartering)]. Collected Works, Seminar on Advanced Cartographic Education and Training, Wuhan (China), 1986. 15 pp.
 74. 'Dituji Zhituxue de Neirong, Zhonghe yu Xiubian.' [Atlasproductie, generalisatie en actualisering]. Collected Works, Seminar on Advanced Cartographic Education and Training, Wuhan (China), l986, 14 pp.
 75. 'Dituzhitu fe Fangfa jiqi Yingyong.' [Methode en toepassingen van de kartografische weergave]. Collected Works, Seminar on Advanced Cartographic Education and Training, Wuhan (China), 1986, 12 pp.
 76. 'Ditu de Shiyong.' [Kaartgebruik]. Collected Works, Seminar on Advanced Cartographic Education and Training, Wuhan (China), 1986, 17 pp.
 77. 'Beeldvorming.'(Oratie). Kartografisch Tijdschrift 12, 2 (1986), 16 pp.
 78. 'Minderheden op de kaart: De topoggrafische opname van toponiemen van taalkundige minderheden in West-Europa.' Kartografisch Tijdschrift 12, 4 (1986): 20-28.
 79. 'Minority toponyms.' Working paper no 19, Twelfth session United Nations Group of Experts on Geographical Names. Geneve, 29/9-7/10 1986. 8 pp.
 80. 'Die geographische Nomenklatur Südtirols in kartographischer Sicht.' In Amtlicher Gebrauch des geographischen Namengutes, ed. E. Kühebacher, 133-155. Bozen, 1986.
 81. 'De hondenkaart van Nieuwegein.' Kartografisch Tijdschrift 12, 1 (1986): 45-47.

  1987

 82. 'Beeldvorming.' Kartografisch Tijdschrift 12, 2 (1987).
 83. 'Teaching Atlas Design.' In Proceedings ICA conference, Morelia, Mexico 1987. 13 pp.
 84. 'Beelden van Nederland.' Het geografisch plechtanker, Liber amicorum Rob Tamsma, ed. P. Pellenbarg & J. van den Bremen, 291-303. Nederlandse geografische studies no 31.
 85. (met N.J.Bakker & C.P.J.M. van Elzakker). 'National atlases and development.' ITC Journal (1987)1: 83-92.
 86. (met J.J. Krijnders). Grafische presentatie van topografische elementen. Rapport van een onderzoek in opdracht van de Raad van Advies voor Vastgoedinformatie. Geografisch Instituut, RU Utrecht. 60 pp.
 87. '40 jaar polderkartografie.' Kartografisch Tijdschrift 13, 2 (1987): 41-45.
 88. (met G.W.J. van Omme). 'Kaarten en auteursrecht.' In Beeldrechtwijzer, auteursrecht van beeldende kunstenaars, 57-69. Den Haag: Staatsuitgeverij, 1987.

  1988

 89. 'Requirements for computer-assisted map design courses.' In Proceedings of the Seminar on Teaching Computer-assisted Map Design, held at Siemens AG, Munich , May 9-11, 1988, 9-19. München 1988.
 90. 'Education and Training in Cartography.' Abstracts 7th Australian Cartographic Conference, Sydney l988.
 91. 'Naar een nationaal karteringsplan.' Kartografisch Tijdschrift 14, 2 (1988): 35-42.
 92. (met N.J. Bakker & C.P.J.M. van Elzakker). Derde Editie Atlas van Nederland. Eindrapport van de ad-hoc commissie voor de evaluatie van een derde editie van de Atlas van Nederland, uitgebracht in opdracht van de Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland. Staatsuigeverij, Den Haag 1988. 36 pp.
 93. (met N.J. Bakker & C.P.J.M. van Elzakker). 'Een Nationale Atlas-Informatiesysteem.' Kartografisch Tijdschrift 14, 2 (1988): 43-52.
 94. 'Eugeniusz Romer.' In Kartofilatelie, Nummer van het Bulletin van de vakgroep Kartografie, uitgebracht t.g.v. de 70e verjaardag van Prof.dr.C. Koeman, ed. F.J. Ormeling, 55-59. Utrecht, 1988.
 95. 'Teaching Atlas Design.' In Proceedings 13th International Cartographic Conference, Morelia, Mexico 1987, 509-520. Aguascalientes 1988.

  1989

 96. 'Environmental Mapping in Transition.' In Proceedings of the Seminar on Teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989, 11-27. ICA Commission on Education and Training.
 97. 'Bildformung: Kritische Anmerkungen zur Kartengestaltung.' Internationales Jahrbuch für Kartographie 1989, pp. 169-199.
 98. 'Requirements for computer-assisted map design courses.' Internationales Jahrbuch für Kartographie 1988, pp. 265-273.
 99. 'Der Nationalatlas der Niederlande in zweiter Auflage.' In Zum Problem der thematischen Weltatlanten, 146-155 Gotha: Haack, 1989.
 100. 'Organisation of the National Atlas in the Netherlands.' In Papers presented at the first meeting of the International Cartographic Association Commission on National Atlases, ed. B. Rystedt. Stockholm/Kiruna, March 11-15, 1989. 9 pp.
 101. 'Education and training in cartography.' In Cartography, past, present and future, ed. D.W. Rhind en D.R.F. Taylor, 123-138. London: Elsevier, 1989.
 102. 'The Exercise Manual.' Abstracts 14th World Conference International Cartographic Association, Budapest 1989. p 396.
 103. (met J.W. Jansens & U. Uiterwijk). 'Operationele digitale bodembedekkingskaart 1:50.000.' Kartografisch Tijdschrift 15, 1 (1989): 19-25.
 104. (met J.J. Krijnders & P. Stefanovic). 'Een advies voor de standaardisering van symbolen voor grootschalige kaarten.' Geodesia 6 (1989): 290-295.
 105. (met F.J. Ormeling Sr.) 'The Bos atlas and geography in the Netherlands.' Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (l989): 58-62.

  1990

 106. 'Presentatie van vastgoedinformatie. In: Vastgoedinformatie in de jaren '90.' In Congresbundel ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Vereniging voor Vastgoedinformatie, Delft 1990, 81-94. Delft: Vereniging voor Vastgoedinformatie, 1990.
 107. 'Beleid inzake ruimtelijke informatie in Nederland.' Kartografisch Tijdschrift 16, 2 (1990): 32-37.
 108. 'Cartographic aspects of spatial data use in the Netherlands - Rational land use: Information and Monitoring Instruments.' In Report of the 3rd European Seminar, The Hague 1990, 30-40. Strasbourg: European Conference of Ministers Responsible for Regional Planning (CEMAT), 1990.
 109. 'Kartografisch onderzoek in Nederland.' Bulletin van de vakgroep Kartografie 18 (1990): 5-12.
 110. 'Het Nationale Atlas Informatie Systeem. Bulletin van de vakgroep Kartografie 17 (1990): 45-53.
 111. 'Het Nationale Atlas Informatie Systeem.' De Nieuwe Geografenkrant 14, 5 (1990): 20-21.
 112. 'Minderheidstoponiemen in Oost-Europa.' In Feestbundel D.P. Blok, pp. 267-278. Amsterdamse Historische Reeks, Grote Serie deel 12. Hilversum: Verloren, 1990.
 113. 'Het beeld van Nederland.' In Gedenkboek Witsen, 34-36. Den Haag: Staatsuitgeverij, 1990.
 114. 'The rule of geographical names for cartographic and non-cartographic purposes.' In Proceedings of the workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia 1989, ed. T. Tichelaar, 54-63. Cibinong: Bakosurtanal, 1990.
 115. 'Regional languages.' In Proceedings of the workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia 1989, ed. T. Tichelaar, 66-74. Cibinong: Bakosurtanal, 1990.
 116. 'Exonyms.' In Proceedings of the workshop on Toponymy, held in Cipanas, Indonesia 1989, ed. T. Tichelaar, 89-98. Cibinong: Bakosurtanal, 1990.
 117. 'Moderne kartografie in Utrecht in de twintigste eeuw.' In Catalogus: Utrecht in kaart gebracht. Kartografie van de stad 1541-1990, 11-20. Utrecht: Centraal Museum, 1990.
 118. 'Kartografisch Tijdschrift/Netherlands Cartographic Journal.' International Cartographic Association Newsletter 16 (1990): 11-12.
 119. 'Kaarten en plattegronden, modellen van de werkelijkheid.' In Maps: kaarten en plattegronden van bergtop tot oceaanbodem, ed. P. Mijksenaar, 15-31. Catalogus tentoonstelling Maps; Museon 1990. Rotterdam: Stichting Kunstprojecten, 1990.
 120. met R.O. Koop. 'New Horizons in Thematic Cartography in the Netherlands: the National Atlas Information System.' In Proceedings of the First European Conference on Geographical Information Systems, Amsterdam 1990, 614-623. Utrecht, 1990.

  1991

 121. 'Education and Training in Cartography.' In Proceedings International Symposium on Modern Trends of Education in Photogrammetry and Remote Sensing (Commission 6, ISPRS), Sept. 13-16, 1990, Rhodes Island, Greece; vol. 28, part 6, 175-180: Athens: Internat. Archives of Photogrammetry and RS, 1991.
 122. 'Teaching cartography : educational consequences of current information technology.' In Proceedings 15th ICA conference 'Mapping the Nations', ed. K. Rybaczik & M Blakemore, 49-60. London: International Cartographic Association, 1991.
 123. 'Updating Land Cover Maps with Remote Sensing Data.' In Proceedings Seminar Teaching the Interface between Remote Sensing, GIS and Cartography. ICA Commission on Education and Training. Budapest (1989), 49-58. 1991.
 124. 'Atlassen in Wenen: afsluiting van de Atlas der Donauländer en start van de Atlas Ost- und Südost-Europa.' Kartografisch Tijdschrift 16, 4 (1991) 37-38.
 125. 'The Atlas of the Netherlands, second edition.' Tijdschrift voor Economische en Sociale Geschiedenis 82 (1991): 58-63.
 126. 'The need for knowledge of historical cartography for cartography students.' Proceedings Seminar Teaching the History of Cartography, Uppsala). International Cartographic Association, 13-24. Utrecht, 1991.
 127. 'De permanente ICA commissie voor opleiding en training.' Kartografisch Tijdschrift 17, 4 (1991): 7-10.
 128. 'VUGA-overzicht benodigde reispapieren voor Europa en enige landen daarbuiten.' Kartografisch Tijdschrift 17, 4 (1991): 53-54.
 129. 'Onderwijs in de kartografie: opvoedkundige consequenties van de huidige technologie.' Kartografisch Tijdschrift 17,4 (1991): 55-56.
 130. 'Grontmij, Vestiging Landmeetkunde Lelystad.' Kartografisch Tijdschrift 16, 4 (1991) 39-40.
 131. 'Kaarten in de media.' De Nieuwe Geografenkrant 7 (1991): 6-10.
 132. (met R.O. Koop). 'The transition of a paper national atlas to a national atlas information system.' In Proceedings ICA National Atlases Seminar (1990), ed. Th. Trainor, 82-90. Beijing: China Cartographic Publishing House, 1991.

  1992

 133. 'Beleid inzake kleinschalige ruimtelijke informatie.' In Ruimtelijke informatie, beheer en documentatie, ed. P.G.M. Mekenkamp & F.J. Ormeling, 55-69. NVK publikatiereeks, nummer 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1992.
 134. 'Het genereren, visualiseren en gebruiken van vastgoedinformatie.' In Ruimtelijke informatie, beheer en documentatie, ed. P.G.M. Mekenkamp & F.J. Ormeling, 9-21. NVK publikatiereeks, nummer 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1992.
 135. 'De invloed van Harley op de moderne kartografie.' Caert-Thresoor 11 (1992).
 136. 'Structuren voor traditionele en electronische atlassen.' Kartografisch Tijdschrift 18 (1992): 35-42.
 137. 'Education and Training in Cartography, 1987-1992.' In Presented Papers of the Working Group Sessions of the International Union of Surveying and Mapping, in conjunction with the XVII Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Washington D.C., August 8-12, 1992, ed. L.W. Fritz et al., 57-60. Washington, DC: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 1992.
 138. 'Preparing sketch maps' (pp. 243-248); 'Marginal information' (pp. 248-255); 'Desk top mapping' (pp. 256-261). In Proceedings The Seminar on Basic Cartography, Bangkok 1991, ed. Wanarat Thothong et al., 243-261. Bangkok: Department of Land Development, 1992.
 139. 'Communication concepts in cartography' In Proceedings Nordisk Sommerkurs: Kartografi. Akranes, Iceland 20/8-28/8 1992 (organized by joint Nordic cartographic societies).
 140. 'Socio-economic mapping.' In Proceedings Nordisk Sommerkurs: Kartografi. Akranes, Iceland 20/8-28/8 1992 (organized by joint Nordic cartographic societies).
 141. 'Population density mapping.' In Proceedings Nordisk Sommerkurs: Kartografi. Akranes, Iceland 20/8-28/8 1992 (organized by joint Nordic cartographic societies).
 142. 'Mapping agriculture.' In Proceedings Nordisk Sommerkurs: Kartografi. Akranes, Iceland 20/8-28/8 1992 (organized by joint Nordic cartographic societies).
 143. 'Generalisation concepts.' In Proceedings Nordisk Sommerkurs: Kartografi. Akranes, Iceland 20/8-28/8 1992 (organized by joint Nordic cartographic societies).
 144. 'Generalisation of small-scale topographic maps.' In Proceedings Nordisk Sommerkurs: Kartografi. Akranes, Iceland 20/8-28/8 1992 (organized by joint Nordic cartographic societies).
 145. 'Generalisation of thematic maps.' In Proceedings Nordisk Sommerkurs: Kartografi. Akranes, Iceland 20/8-28/8 1992 (organized by joint Nordic cartographic societies).
 146. 'Soil map generalisation.' In Proceedings Nordisk Sommerkurs: Kartografi. Akranes, Iceland 20/8-28/8 1992 (organized by joint Nordic cartographic societies).
 147. 'De dreigende teloorgang van de Waterstaatskaart.' Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis 1, 2 (1992): 44-47.
 148. 'Enseignement et formation professionels dans les années 1990: Une perspective de l'ACI.' Bulletin du Comité Français de Cartographie 131 (Mars 1992): 5-8.
 149. 'Kartografie-onderwijs in Europa.' Kartografisch Tijdschrift 18, 4 (1992): 12-17.

  1993

 150. 'Ariadne's thread: structure in multi-media atlases.' In Proceedings ICA Conference, Köln, ed. P. Mesenburg, 1093-1100. Bielefeld: Deutsche Gesellschaft für Kartographie, 1993.
 151. 'Teaching Atlas Use.' In Electronic Atlases. Proceedings of the Seminar on electronic atlases held at Eötvös Lorand University, Visegrád, Hungary, April 27-29, 1993, ed. Klinghammer, I., L. Zentai, & F.J. Ormeling, 71-78. Budapest: International Cartographic Association, 1993.
 152. 'Traditional and digital atlas structure.' In Proceedings ICA National and Regional Atlases Commission meeting, May 1992 Madrid, F. Aranaz, & T. Trainor, 355-367. Madrid: Comision de Atlas Nacionales y regionales, 1993.
 153. 'Beleid inzake kleinschalige ruimtelijke informatie.' In Ruimtelijke informatie: beheer en documentatie, ed. P.G.M. Mekenkamp & F.J. Ormeling, 39-45. NVK publicatiereeks no. 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1993.
 154. 'Het genereren, visualiseren en gebruiken van vastgoedinformatie.' In Ruimtelijke informatie: beheer en documentatie, ed. P.G.M. Mekenkamp & F.J. Ormeling, 9-16. NVK publicatiereeks no. 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1993.
 155. 'Teaching core concepts of Cartography to its sister-sciences.' In Facing the educational challenges of the future. Proceedings of the FIG Commission 2 workshop, Aalborg, Denmark, June '93, ed. S. Enemark, 114-125. Aalborg: Aalborg University, 1993.
 156. 'Methods and possibilities for mapping by onomasticians.' In Cartographic representation of Linguistic data, ed. Y.J.D. Peeters, & C.H. Williams, 34-46. Discussion papers in geolinguistics, no. 19. Stoke on Trent: Staffordshire University, 1993.
 157. 'The importance of geographical names for cartographic and non- cartographic purposes.' In UNGEGN Training Course in toponymy for Southern Africa, ed. P.S. Hattingh, 11-29. Pretoria: Dept. of Geography, University of Pretoria, 1993.
 158. 'Exonyms in Cartography.' In UNGEGN Training Course in toponymy for Southern Africa, ed. P.S. Hattingh, 63-82. Pretoria: Dept. of Geography, University of Pretoria, 1993.
 159. 'Standardization of Geographical names.' In UNGEGN Training Course in toponymy for Southern Africa, ed. P.S. Hattingh, 82-95. Pretoria: Dept. of Geography, University of Pretoria, 1993.
 160. 'Minority Names.' In UNGEGN Training Course in toponymy for Southern Africa, ed. P.S. Hattingh, 95-105. Pretoria: Dept. of Geography, University of Pretoria, 1993.
 161. 'Names collection in the field and the office.' In UNGEGN Training Course in toponymy for Southern Africa, ed. P.S. Hattingh, 168-176. Pretoria: Dept. of Geography, University of Pretoria, 1993.
 162. 'Name placement in maps; developments and requirements.' In UNGEGN Training Course in toponymy for Southern Africa, ed. P.S. Hattingh, 176-184. Pretoria: Dept. of Geography, University of Pretoria, 1993.
 163. 'Introduction to Geographical Information Systems.' In UNGEGN Training Course in toponymy for Southern Africa, ed. P.S. Hattingh, 310-319. Pretoria: Dept. of Geography, University of Pretoria, 1993.
 164. 'Kartografie-onderwijs voor het gebruik van geografische informatie-systemen.' Kartografisch Tijdschrift 19, 4 (1993): 45-47.
 165. (met R.E. Dahlberg). '[The Commission on Education and Training of the International Cartographic Association]' (in het Russisch).Vestnik Moskovskogo Universiteta, Ser, Geografia 2 (1993): 95-96.
 166. (met P.G.M. Mekenkamp). 'Nieuwe fotokaartserie van Nederland in kleur.' Geografie 2 (1993): 46-47.

  1994

 167. 'Kartographie und geographische Informationssysteme.' Wissenschaftliches Zeitschrift der TU Dresden (1994), 1: 43-48.
 168. 'Joint course curricula in the surveying and mapping field.' In FIG conference, Melbourne 1994, Papers, Commission 2 (Professional Education), 201 1-6. (1994).
 169. 'Neue Formen, Konzepte und Strukturen von Nationalatlanten.' Kartographische Nachrichten (1994) 6: 219-227.
 170. 'Nieuwe vormen, concepten en structuren voor nationale atlassen.' Kartografisch Tijdschrift 20,3 (1994): 19-27 (vertaling artikel in Kartographische Nachrichten).
 171. 'Kartografie onderwijs voor het gebruik van geografische informatiesystemen.' In Kartografie in het GIS-tijdperk, ed. P.G.M. Mekenkamp, 125-129. NVK publikatiereeks, 11. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1994.
 172. 'Electronische atlassen: de nieuwe schatkist van ruimtelijke informatie.' In Electronische atlassen, ed. M.A. Damoiseaux, 5-12. NVK Publikatiereeks, 12. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1994.
 173. 'Topographic map communication.' In Proceedings of the seminar on Digital Cartography and GIS, July 25-August 5, Bangkok, Thailand, 84-88. Bangkok: Department of Land Development, 1994.
 174. (met R.W. Anson). 'Cartographic Communication.' In Proceedings of the seminar on Digital Cartography and GIS, July 25-August 5, Bangkok, Thailand, 62-71. Bangkok: Department of Land Development, 1994.
 175. (met C.J. Bartels, A.A. van der Veen, & R.O. Koop). Kartografisch Handboek. Rapport nr. 421504006, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (1994).
 176. (met H. Kerfoot). 'UNGEGN training course in Southern Africa - toponymy fieldwork - a preliminary investigation on the South-Africa-Lesotho border.' UNGEGN Newsletter 12 (January 1994): 41-45.
 177. (met R.O. Koop). 'Cartography on the desktop.' In Proceedings of the seminar on Digital Cartography and GIS, July 25-August 5, Bangkok, Thailand, 89-100. Bangkok: Department of Land Development, 1994.
 178. (met F.J.M. van der Wel & R.M. Hootsmans). 'Visualization of data quality.' Chapter 11 in Visualization in Modern Cartography, ed. A.M. McEachran & D.R. Fraser-Taylor, 313-331. Modern Cartography series, Vol. 2. Oxford: Pergamon Press, 1994.

  1995

 179. 'New forms, concepts and structures for European National Atlases.' Cartographic Perspectives 20 (Winter 1995): 12-20.
 180. 'Preparing Compilation Manuscripts' (pp 13-19); 'Map Documentation' (pp 23-31); 'Compilation, documentation and School atlas planning exercise' (pp 111-123). In Proceedings of the seminar on Teaching conventional and digital map production lines. Istanbul 1994, ed. Ormeling, F.J. (with S. van der Steen & N. Ulugtekin. Enschede: International Cartographic Association 1995.
 181. 'Landkaarten: feilbaar, egocentrisch maar van onschatbare waarde.' In De verborgen werkelijkheid, ed. G. Dorren & H. van der Veen, 21-29. Amsterdam: Instituut voor de Tropen, 1995.
 182. 'Atlas information systems.' In Proceedings 17th International Cartographic Conference, Barcelona 1995, 2127-2133. Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 1995.
 183. (met B. Jiang & A. Brown). 'Visualization of uncertainty with a fuzzy culor system. Abstract.' In Proceedings 17th International Cartographic Conference, Barcelona 1995, 507. Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 1995.
 184. (met B. Jiang & W. Kainz). 'Hypermap techniques in fuzzy data exploration.' In Proceedings 17th International Cartographic Conference, Barcelona 1995, 1923-1927. Barcelona: Institut Cartografic de Catalunya, 1995.
 185. (met B. Jiang & W. Kainz). 'Visualization support for fuzzy spatial analysis.' Papers Autocarto 12, 1995. ACSM/ASPRS Annual Convention and Exposition Technical Papers, 291-300. American Congress for Surveying and Mapping, 1995.
 186. (met B. Jiang & W. Kainz). 'A modified HLS system used in the visualization of uncertainty.' Proceedings of the International symposium on RS, GIS and GPS in sustainable development and environmental monitoring, 702-712. Hong Kong: Chung Chi college, 1995.
 187. (met B.J. Köbben, M.A. Damoiseaux & A. Venemans). Naar beter leesbare kaarten in MER: praktische tips en voorbeelden. Adviezen voor een gebruiksvriendelijke presentatie van milieu-effect. Rapporten / Reports over infrastructurele projecten. DWW Publikatie W-DWW-95-716. Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Meetkundige Dienst Rijkswaterstaat. Delft, 1995, pp 1-40.
 188. (met M-J. Kraak & J-C. Müller). 'GIS-Cartography: Visual decision support for spatio-temporal data handling.' IJGIS 1995-1996, pp. 637-647.

  1996

 189. 'Konzeptionelle Konsequenz für die Bearbeitung elektronischer Atlanten.' Kartographie im multimedialen Umfeld 5. Wiener Symposium. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie Bd 8 (1996): 109-116.
 190. 'Nederlandse Taalunie standaardiseert exoniemen.' Geografie 5 (december 1996): 34-38.
 191. 'Aggregation objectives and related decision functions.' In Methods for the generalization of geo-databases, New Series no. 43, ed. M. Molenaar, 1-13. Delft: Netherlands Geodetic Comm. Publications on Geodesy, 1996.
 192. 'Spatial information infrastructure in the Netherlands.' In Reisgenoten, Liber Amicorum Van den Bremen, ed. P.H. Pellenbarg, F. Schuurmans & J. de Vries, 33-47. Nederlandse Geografische Studies 214. Utrecht/Groningen: KNAG, 1996.
 193. 'Kartografie en visualisatie.' In Visualisatie in het GIS--onderwijs, ed. B.J. Köbben et al., 17-24. NVK Publikatiereeks; nr. 20. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996.
 194. 'Concepten in de geschiedenis van de kartografie onderwijzen.' In 'Capita selecta' uit de geschiedenis voor de kartografie, ed. P.C.J. van der Krogt, 5-15. NVK Publikatiereeks; nr. 18. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996.
 195. 'Teaching concepts in the history of cartography.' In Proceedings of the Seminar on Teaching the History of Cartography III 'Teaching concepts in the History of Cartography' held at the Nationalbibliothek, Vienna, Austria, September 10, 1995, ed. B.J. Köbben & F.J.Ormeling, 17-25. Enschede: International Cartographic Association, 1996.
 196. 'Teaching animated cartography.' In Proceedings of the seminar on Teaching Animated Cartography, Madrid 1995, ed. F.J. Ormeling, B.J. Köbben & R. Perez, 21-29. Enschede: International Cartographic Association, 1996.
 197. 'Cartographic education and map culture.' In Proceedings 2nd conference Hellenic Cartographic Society, Volos November 1995, 13-20. Thessaloniki: Hellenic Cartographic Society, 1996.
 198. 'Functionality of Electronic School Atlases.' In Abstract Book 28th International Geographical Congress, The Hague 1996, 336-337. Utrecht: Stichting Internationaal Geografisch Congres, 1996.
 199. 'Kartografische handleidingen.' Kartografisch Tijdschrift 22, 2 (1996): 23-26.
 200. 'Fragment van de Hondenkaart van de gemeente Nieuwegein' (tussen 72 en 73); '[Kaarten Ned. Gemeenten]' (tussen 84 en 85); 'Fragment Gemeentekaart Zeewolde 1:25 000' (tussen 100 en 101). In Jaarverslag SGBO 1995/1996. Den Haag: SGBO (Onderzoeks en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 1996.
 201. 'Kartografische Communicatie: glamour of efficiency.' Openingstoespraak NVK Congres l996. In Proceedings NVK congres 1996 Kartografie en communicatie: glamour of efficiency, ed. P.G.M. Mekenkamp & M. Röttjers, 9-12. NVK publikatiereeks; nr. 19. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996.
 202. (met R.W. Anson). 'Communication, design and visualization.' In Basic Cartography for Students and Technicians, Vol. 3, ed. R.W. Anson & F.J. Ormeling, 71-93. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1996.
 203. (met B. Jiang & A. Brown). 'Some perceptual aspects of colouring uncertainty.' In Advances in GIS Research II, Proceedings International Symposium on Spatial Data Handling, August 12-16, 1996, ed. M.J. Kraak & M. Molenaar, 29-42. Delft: International Geographical Union and Delft University of Technology, 1996.
 204. (met R.O. Koop). 'De kaart als rhetoriek.' In Proceedings GIS congres De Veelzeggende Kaart. Nijmegen 1996, 229-239. Arnhem: Provincie Gelderland, 1996.
 205. (met Zeshen Wang). 'The representation of quantitatvive and ordinal information.' Cartographic Journal 33, 2 (1996): 87-91.

  1997

 206. 'Teaching cartographic concepts to children.' In Proceedings of the joint ICA Commissions Seminar on Cognitive Maps, Children and Education in Cartography, held in Gifu, Japan, November 1996, ed. T. Kanakubo and K. Kanazawa, 120-135. Tokyo: International Cartographic Association, 1997.
 207. 'Functionality of Electronic School Atlases.' In Proceedings ICA Commission on National and Regional Atlases Workshop on Electronic Atlases: from CD-ROM to Internet, held in Prague, July 31-August 3, 1996.
 208. 'Main trends in cartographic education and training for GIS.' In Proceedings of the International Conference Intercarto 3, GIS for Environmentally Sustainable Development, ed. D. Lisitsky, 23-39. Novosibirsk, 1997
 209. 'Kaartgebruiksstappen en bijbehorende kwaliteitseisen.' Kartografisch Tijdschrift 23, 4 (1997): 31-36.
 210. 'Mass media maps as objects of cartographic thought and theory.' In Proceedings International Conference on Mass Media Maps. Berliner Geowissenschaftliche Abhandlungen Reihe C, Kartographie, Band 16, ed. W. Scharfe (ed), 22-33. Berlin: Freie Universität, 1997
 211. 'Bedeutung der Standardisierung geographischer Namen für die Entwicklungsländern.' In Kartographie und Namenstandardisierung. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie Band 10, ed. I. Kretschmer, H. Desoye und K. Kriz, 23-33. Wien: Institut fur Geographie der Universität Wien, 1997.
 212. 'De nieuwe kleuren van Nederland.' Stedebouw en Ruimtelijke Ordening (1997) 2: 19.
 213. 'De verbeelding van de toekomst?' Blauwe Kamer (april 1997), no 2: 43-44.
 214. 'Realities of teaching cartography in the developing world.' Cartographica 33, 3 (1996 [publ. June 1997): 33-38.
 215. 'De panoramakaarten van H.C. Berann.' Kartografisch Tijdschrift 23, 1 (1997): 19-24.
 216. 'De Hondenkaart Nieuwegein opnieuw bekeken.' Kartografisch Tijdschrift 23, 3 (1997): 54-55.
 217. 'Kartografische Grammatica - de grafische variabelen.' Kartografisch Tijdschrift 23, 4 (1997): 29-32. (Kernkatern no 8).
 218. 'Report of the Netherlands.' In Sixth United Nations Conference on the standardization of geographical names, vol. II, Technical Papers. New York, 25 August-3 September 1992, 136-139. New York: United Nations, 1997.
 219. 'Report of the Toponymy Course for Southern Africa.' In Sixth United Nations Conference on the standardization of geographical names, vol. II, Technical Papers. New York, 25 August-3 September 1992, 401-403. New York: United Nations, 1997.
 220. 'Report of the Working Group on Training Courses in Toponymy.' In Sixth United Nations Conference on the standardization of geographical names, vol. II, Technical Papers. New York, 25 August-3 September 1992, 403-406. New York: United Nations, 1997.
 221. 'Report on coordination with other technical and professional groups.' In Sixth United Nations Conference on the standardization of geographical names, vol. II, Technical Papers. New York, 25 August-3 September 1992, 411-414. New York: United Nations, 1997.
 222. (met Y.T. Bouma & B.J. Köbben). Uniformering legenda's thematische kaarten Rijkswaterstaat; Fase A: Vaststelling van de te standaardiseren thema's. Delft: Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst.
 223. (met R. van der Schans). 'Visualisatie en interactie door kaarten.' In Geografische Informatiesystemen in ruimtelijk onderzoek, ed. P. Hendriks en H.Ottens, 87-115. Assen: Van Gorcum, 1997.
 224. (met A. Versloot). 'Toponymic Guidemines for map and other editors: the Netherlands.' In Sixth United Nations Conference on the standardization of geographical names, vol. II, Technical Papers. New York, 25 August-3 September 1992, 274-279. New York: United Nations, 1997.
 225. (met Z. Wang). 'The representation of quantitative and ordinal information.' Cartographic Journal 33-2 (dec. 1996): 87-92.

  1998

 226. 'Map use steps and their data quality requirements.' Cartographic Perspectives 28 (Fall 1997): 21-24.
 227. 'Cartographic problems in a multilingual society: mapping the new South Africa’s placenames.' Nomina Africana 11-1 (April 1997): 37-49.
 228. 'ICA’s Educational policies.' In 1998 ACSM Conference Proceedings, Febr. 27-March 5, 1998, Baltimore, 349-355.
 229. 'Main trends in cartographic education and training for GIS.' In Proceedings of the Seminar on Teaching Cartography for GIS and Cadastre. Held at Novosibirsk, January 1997, 5-14. Enschede: International Cartographic Association 1998.
 230. 'Beyond Mercator.' In Proceedings 2nd Anglo-Dutch Seminar on Cartography, held in Enschede, April 3-4, 1997. NVK Publikatiereeks 26, 7-19. Enschede: Nederlandse Vereniging voor Kartografie 1998.
 231. 'Atlas Terminology and Atlas Concepts.' In Proceedings of the Seminar on Modern Cartography: Maps for Navigating the Information Highway. Bandung, Indonesia, March 1997, ed. F.J. Ormeling, Tj. Tichelaar & K. Villanueva, 5-13. Enschede, 1998.
 232. 'Cartographic Requirements for School Atlases: Structural Aspects.' In Proceedings of the Seminar on Modern Cartography: Maps for Navigating the Information Highway. Bandung, Indonesia, March 1997, ed. F.J. Ormeling, Tj. Tichelaar & K. Villanueva, 27-33. Enschede, 1998.
 233. 'Visualisatie van kwaliteitsinformatie.' In Kwaliteit van geo-informatie. Proceedings, ed. L. Heres, 14-25. Publicaties Nederlandse Commissie voor Geodesie no 36. Delft, 1998.
 234. (met Bin Jiang). 'Cybermap: the map for Cyberspace.' Cartographic Journal 34, 2 (1997; [publ. in March 1998): 111-116.
 235. (met W. Cartwright, D. Fraser & G. Pupedis). 'Hypereducation: Prospects for Delivering Region-wide Cartographic Science Courses on the Web.' Cartography 2 (1998): 22-40.
 236. (met R.M. Hootsmans & F.J.M. van der Wel). 'Visualisatie van onzekerheid.' Kartografisch Tijdschrift 24, 3 (1998): 41-44. (Kernkatern)

  1999

 237. 'Atlasterminologie en atlasconcepten.' Kartografisch Tijdschrift 25, 1 (1999): 5-13.
 238. 'Map concepts in multimedia products.' In William Cartwright, Michael P. Peterson, and Georg Gartner, Multimedia Cartography, 65-75. Berlin: Springer Verlag, 1999.
 239. 'Environmental Mapping Strategies.' In Proceedings of the Seminar Teaching Cartography of Environmental Mapping, Barnaul, June 1998, ed. F.J. Ormeling and V.S. Tikunov, 45-52. Utrecht: International Cartographic Association, 1999.
 240. 'Online Atlas der Niederlande.' In Proceedings Symposium Webmapping 99, Karlsruhe 18-11-1999, XII, 1-13. Karlsruhe 1999.
 241. 'Meer aandacht voor cartografische vaardigheden.' Geografie Educatief 1999-3: 18-20.
 242. 'Maps in the Future: Basic Problems.' In E-mail Seminar of Cartography 1998: Maps of the Future, 35-42. Sofia 1999.
 243. 'Kartografie in Utrecht.' In Tempel der Kaarten, ed. B. de Pater, 254-259. Utrecht: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 1999.
 244. 'Matrice Ordonnable.' In Tempel der Kaarten, ed. B. de Pater, 250-251. Utrecht: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 1999.
 245. (met Bin Jiang). 'Mapping Cyberspace: Visualising, Exploring and Analysing Cyberspace.' In Proceedings of the 18th International Cartographic Conference, Ottawa 1999.
 246. (met A. Pfeifer). 'The National Atlas of the Netherlands on the Internet.' In Proceedings of the seminar on Electronic Atlases and National Atlas Information Systems in the Information Age. Reykjavik 1998, ed. Agust Gylfason et al., 55-65. Enschede: International Cartographic Association, 1999.
 247. (met René van der Schans). 'Bertin's Zien of Lezen in het Nederlands.' Kartografisch Tijdschrift 25, 1 (1999): 40.
 248. (met M. Schulz, & J. Sievers). 'Datenbank geographischer Namen Europas.' In Abstract Proceedings Nederlands-Duits Kartografie-Congres Maastricht, mei 1999, 254-259.
 249. (met C. de Waal). 'Development of Quality and Quantity Attributes of Newspaper Maps in the Netherlands 1988-1996.' In Proceedings of the Mass Media Maps Conference held in January 1999 in Budapest at the Eötvös Lorand University. Text also on this website.

  2000

 250. 'Taalkaarten in Tübingen.' Questa: [faculteitsblad van de] Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen [Universiteit Utrecht] 14, 3 (januari 2000): 16-17.
 251. 'WWW Cartography Courses.' In Proceedings of the International conference GIS for Sustainable Development (Intercarto VI), Apatity, Rusland 22-24 september 2000, vol 2, ed. V.S. Tikunov, 140-144. Apatity 2000.
 252. 'Sea name categories and their implications.' In Proceedings of the 6th International seminar on the naming of seas: special emphasis concerning the 'East Sea'/ Special Session II 29th International Geographical Congress: Geography and Place Names: Political Geography of Sea Names, 22-32. Seoul: East Sea Society, 2000.
 253. 'Das Bändigen von Multimedia-Konzepten für den online Atlas der Niederlanden.' In Webmapping 2000, ed. Chr. Hermann und H. Asche, 178-190. Stuttgart: Wichmann, 2000.
 254. 'Paradigm change in cartography and its effects.' In Changes in Cartography, proceedings E-mail seminar in cartography 1999-2000, volume 2, 25-29. Sofia: University of Architecture, civil engineering and geodesy, 2000.
 255. (met Bin Jiang). 'Mapping Cyberspace: Visualizing, Analysing and Exploring Virtual Worlds.' The Cartographic Journal 37, 2 (Dec. 2000): 117-122.

  2001

 256. 'Toponymic education and training.' Onoma 35 (2001): 215-225.
 257. 'WWW Cartography courses.' Nigerian Journal of Cartography and GIS vol 1 no 1 (December 2000): 47-53; Also: pp. 4-9 in V.S. Tikunov (ed), Proceedings of the seminars on Developing the ICA-CET Internet Cartography Course, held at Budapest, February 2000 and Apatity, August 2000. Moscow 2001.
 258. 'Mondiale initiatieven betreffende de verstrekking van ruimtelijke gegevens.' Kartografisch Tijdschrift 27, nr. 2 (2001): 13-17. Samenvatting.
 259. 'Cartographic requirements for school atlasses and census atlasses.' In Proceedings of the Seminar on Mapping the World in 2000 and after, held in Cuba, May 2000, ed. F.J. Ormeling and S. van der Steen, 28-45. Enschede: ITC, 2001.
 260. 'Challenges and opportunities for cartography in the digital era.' In Proceedings of the Seminar on Mapping the World in 2000 and after, held in Cuba, May 2000, ed. F.J. Ormeling and S. van der Steen, 1-9. Enschede: ITC, 2001.
 261. 'Future Cartographic Education.' In E-mail seminar of Cartography 2000-2001, Volume 3, Cartographic Education, ed. B. Cohen, S. Vasilev, 33-39. Sofia.
 262. 'De onderzoeksagenda van de ICA.' Kartografisch Tijdschrift 27, 4 (2001): 11-15. Samenvatting
 263. 'Internationale Ausbildungsinitiative in der Kartographie.' Abstract, DGfK. In Kartographie 2001: multidisziplinär und multidimensional - Beiträge zum 50. Deutschen Kartographentag. Reiner Buzin/Theodor Wintges (Eds.), 266-267. Heidelberg: Wichmann Verlag, 2001.
 264. 'Cartography in the new millennium.' Nigerian Journal of Cartography and GIS vol 1 no 1 (December 2000): 1-6.
 265. 'User-education for effective application of GIS for ascertaining sustainable development.' Proceedings of the International Conference GIS for Sustainable Development of Territories. Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia, 2001 (Intercarto 7), ed. V.S. Tikunov, 183-186. Moscow, 2001.
 266. (met B. Jiang). 'Het karteren van Cyberspace: het visualiseren, analyseren en ontdekken van virtuele werelden.' Kartografisch Tijdschrift 27, 3 (2001): 5-11. Samenvatting
 267. (met B. Jiang). 'Mapping Cyberspace: Visualizing, Analysing, and Exploring Virtual Worlds.' Cartographic Journal 37, 2 (December 2000): 117-122.
 268. (met M.J. Kraak & J. Smits. 'De nationale atlas als organisatiemedium voor de toegang tot geo-informatie.' Kartografisch Tijdschrift 27, 2 (2001): 42-47. Samenvatting
 269. (met P.C.J. van der Krogt). '16e-eeuwse legendalandjes als handleiding voor kaartgebruik.' Kartografisch Tijdschrift 27, 4 (2001): 27-31. Samenvatting
 270. (met Jan Ketil Rød & Corné van Elzakker). 'An agenda for democratising cartographic visualisation.' Norsk geografisk Tidsskrift 55 (2001): 38-41.
 271. (met B.A.P. Spee & C.P.J.M. van Elzakker). 'Toegankelijkheid tot op buurtniveau: Buurt in Beeld van het CBS.' Kartografisch Tijdschrift 27, 2 (2001): 36-41. Samenvatting.

  2002

 272. 'Een naamkundig hulpmiddel voor oude atlassen.' Caert-Thresoor 21 (2002) 1: 21-25.
 273. 'Sea name categories and their implications.' Journal of Geography Education (Department of Geography Education, College of Education, Seoul National University) 44 (2000 [publ. 2002]), 12: 54-61.
 274. 'WWW Cartography courses,' in V.S.Tikunov (Ed.), Proceedings of the Seminars on Developing the ICA-CET Internet Cartography Course, Apatity/Budapest 2000., pp 4-9. Moscow, 2001 (distributed 2002).
 275. 'Niederländische Kartographie.' In Lexikon der Kartographie und Geomatik, ed. Jürgen Bollmann & Wolf-Günther Koch, 176-178. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2002.
 276. 'Een schoolatlas voor de 21e eeuw.' Kartografisch Tijdschrift 28, 4 (2002):3-10.
 277. 'Technical exhibition, topical exhibition,' section on Multilingual areas. 9 panelen. Ook uitgegeven op CD-ROM. 8e UN Conference on the standardization of geographical names, Berlin 2002.
 278. 'Report Dutch- and German-speaking Division UNGEGN 1998-2002.' Inf. paper 94/INF.52, 8e UN Conference on the standardization of geographical names, Berlin 2002.
 279. 'Report of the convenor of the Working Group on Training Courses in Toponymy, 1998-2002.' Inf. paper E/CONF.94/INF.51, 8e UN Conference on the standardization of geographical names, Berlin 2002.
 280. 'Report of the Netherlands 1997-2002.' Inf .paper E.CONF.94/INF.32, 8e UN Conference on the standardization of geographical names, Berlin 2002.
 281. 'Sea name categories and their implications.' Journal of Geography Education [Department of Geography Education, College of Education, Seoul National University] 44, 12 (2000 [publ. 2002]): 54-61.
 282. 'Entrevista al Secretario General y Tesorero de la Asociación Cartográfica Internacional = Interview to the Secretary-General and Treasurer of International Cartographic Association (ICA),' entrevista y traducción: Rufino Pérez Gómez. Datum XXI: Revista oficial de la asociacion de ingenieros en geodesia y cartografia 1, 1 (september 2002): 14-16.
 283. 'Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland, Bände 10, 4, 9 & 6. (Besprechung).' Berichte zur deutschen Landeskunde 76, Heft 2/3 (2002): 207-216.
 284. 'Bijgestelde beeldvorming: kaarten in de strijd om het territorium' In Kartografie en territorium: I. Strijd om de ruimte in kaart; II. De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust; III. VOC en kartografie, red. M. van Egmond, 11-15. NVK Publikatiereeks; nr. 33. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 2002.
 285. (met Corné P.J.M. van Elzakker, Barend Köbben & Daisy Redido-Cusi), 'Dissemination of Census and other Statistical Data through Web Maps', in Maps and the Internet 2002, red. Georg Gartner, 7-8. Geowissenschaftliche Mitteilungen (Schriftenreihe der Studienrichtung Vermessungswesen und Geoinformation, Technische Universität Wien), Heft nr. 60, 2002.
 286. (met P.C.J. van der Krogt). 'Een handleiding voor kaartgebruik uit 1554 van de Delftse landmeter-notaris Pieter Resen.' Delfia Batavorum 11de Jaarboek 2001 (2002): 43-51.
 287. (met P.C.J. van der Krogt). 'Een handleiding voor kaartgebruik met een legendalandje uit 1554.' Caert-Thresoor 21, 2 (2002): 41-46. (English summary).

  2003

 288. (met C.P.J.M. van Elzakker, B.J.Köbben and D. Cusi). 'Dissemination of Census and other statistical data through web maps.' Chapter 4 (p 55-74) in M. Peterson (ed.), Maps and the Internet, Oxford: Elsevier, 2003. GISPS
 289. (met C. de Jongh). 'Mapping non-spatial phenomena.' in: V.S.Tikunov (Ed.), Mapping non-spatial phenomena (Intercarto 8). Proceedings of the seminars on Developing the ICA-CET Internet Cartography Course, held in Beijing (China), August 9, 2001 and Helsinki (Finland), May 28, 2002. pp. 48-60. Moscow State University 2003. GISPS
 290. '6.14.4 Core concepts in the mapping sciences' and '6.14.4.2 Mapping and atlas production.' In Encyclopedia of Live Saving Sciences, part Technical geography. GISPS
 291. 'A name tool for early atlases.' In L.A. Möller and J.U. Jacobs (eds.), A world of names. Special issue Nomina Africana volume 15, 2003, pp. 40-48. Explokart
 292. 'Topographic information systems as a basis for maps: user requirements.' In S. van der Steen and F.J. Ormeling (eds.), Proceedings of the seminar on processing spatial data for user-oriented topographic production, pp. 10-14 + 20. Enschede, 2003. GISPS
 293. 'Cartographic implementation: classification of data features, symbolization and lay-out.' In S. van der Steen and F.J. Ormeling (eds.), Proceedings of the seminar on processing spatial data for user-oriented topographic production, pp. 52-58 + 23. Enschede, 2003. GISPS
 294. 'Een korte geschiedenis en evaluatie van de cartografie van Nederlands-Indië, 1816-1942'. In J.R. van Diessen en F.J. Ormeling [red.], Grote atlas van Nederlands Oost-Indië = Comprehensive Atlas of the Netherlands East Indies, 6-13. - Zierikzee: Asia Maior; Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2003.
 295. 'Cartographic developments and their reflection in (academic) cartographic education.' Pp 77-82 In C. Herrmann (red.), Entwicklungstendenzen der Kartographie: Vorträge zu Trends und Perspektiven der Kartographie, 77-82. Karlsruhe, 2003. GISPS
 296. (met M-J.Kraak). 'Gebruik van planologische kaarten en bestanden in een webomgeving.' In H. Ottens en S.Geertman (red), PKB's digitaal? Verkenningen rond digitale uitwisselbaarheid van PKB-inhouden, 18-26. Den Haag: VROM, 2003. GISPS
 297. 'Verzameling en vaststelling van de spelling van aardrijkskundige namen in Nederland.' On-line PDF bestand op de pagina Veldnamen: onderzoek en digitalisering (Amsterdam: Meertens-Instituut, 2003). http://www.meertens.nl/books/veldnamen/
 298. 'De NVK en de kartografie-opleiding in Nederland'. Kartografisch Tijdschrift 29 (2003) 3: 9-16.
 299. 'Een model voor de verandering van plaatsnamen in de Europese expansie.' Kartografisch Tijdschrift 2003-4, pp 36-43 Explokart
 300. (met B. Rystedt, M. Wood and K. Virrantaus) 'ICA Strategic Plan 2003-2011.' 12pp. ICA website: www.icaci.org, > General Assembly > Strategic Plan. GISPS

  2004

 301. 'Een model voor de verandering van plaatsnamen in het kader van de Europese expansie '. Caert-Thresoor 23 (2004) 1: 5-13.
 302. 'De kartering van Nederlands-Indië'. In: M. van Egmond (red.), Indische kartografie, GIN Publicatiereeks, 2 (Deurne: Geo-Informatie Nederland, 2004), blz. 33-41.
 303. 'Map Use Education and Geovisualisation'. Papers of the 3rd FIG Regional Conference, Jakarta, Indonesia, October 3-7, 2004. On-line beschikbaar: http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_11/ts_11_2_ormeling.pdf )
 304. 'National atlases as an access means for geoinformation.' Abstract, spring conference AAG, Philadelphia 2004.
 305. 'Een strategisch plan voor de International Cartographic Association 2003-2011.' Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-informatie Nederland 1 (2004) 1: 14-19.
 306. 'In de lijn van Jan Schilder,' Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-informatie Nederland 1 (2004) 3: 110-112.
 307. Bijdragen 22nd UNGEGN session, New York (alle on-line beschikbaar):
  1. Report of the ICA 2002-2004);
  2. Report of the convenor of the working group on training courses in toponomy 2002-2004);
  3. Report of the Netherlands 2002-2004;
  4. Report of the Dutch- and German-speaking division 2002-2004.
 308. 'Petermann's Geographische Mitteilungen: de schepping van ons thematisch wereldbeeld.' Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-informatie Nederland 1 (2004) 4: 152-156.
 309. '22e zitting van de United Nations Group of Experts on Geographical names (UNGEGN) in New York.' Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-informatie Nederland 1 (2004) 9: 362-364.
 310. 'Topografische atlassen 1:25 000 van de ANWB.' Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-informatie Nederland 1 (2004) 7/8: 336-339.
 311. 'Atlas structure.' Abstract IGU conference Glasgow 2004.
 312. 'Island Cartography.' Pp 24-30 in Nisiotiki Chartografia. Proceedings 7° Ethniko Synedrio Chartografias, Mitilini 2002. Thessaloniki 2004.

  2005

 313. (met Pieke Hooghoff), 'Wilhelm Linnemann: ervaringen bij het karteren van Nederlands-Indië, 1926-1936'. In: Caert-Thresoor 24 (2005) 1: 14-34.
 314. 'Standaardisatie van de Nederlandse exoniemen.' - In: Geo-Info: Tijdschrift voor geo-informatie Nederland 2, 2 (2005): 78-83.
 315. 'Verzameling en vaststelling van de spelling van aardrijkskundige namen in Nederland.' - In: Geo-Info: Tijdschrift voor geo-informatie Nederland 2, 4 (2005): 194-198.
 316. (met Milan Konecny), 'The role of cartography in the GSDI world.' In: Proceedings FIG working week 2005 From Pharaohs to Geoinformatics, Cairo 16-21 April 2005. http://www.fig.net/pub/cairo/papers/ts_31/ts31_03_konecny_ormeling.pdf
 317. 'De Nederlandse bijdrage aan de kartografie van Amerika.' - In: Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 2, 11 (2005): 492-498.
 318. (met J.Sievers en P-G. Zaccheddu) Survey/Inventory EuroGeoNames Final Report: Inventory of the state of the art of European geographical names data sources and assessment of a future European geographical names data infrastructure. Report, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt 2005. 80pp
 319. 'Colonial cartography of the Netherlands East Indies 1800-1942.' Proceedings 22nd International Cartographic Conference, A Coruna, 2005. 7pp
 320. (met V.S. Tikunov), 'Centenary of the birth of Konstantin A.Salichtchev.' ICA News no. 44 (June 2005): 13-14.
 321. 'Development of thematic cartography in the Netherlands.', 100-109, Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 16, 2005.
 322. 'Symposium Geo-informatie voor disaster management'. In: Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 2, 5 (2005): 236-237
 323. 'Internationale kartografische conferentie in A Coruna.' In: Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 2, 9 (2005): 418-419.
 324. 'Geonames.' (redactioneel). In: Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 2, 10 (2005): 443.
 325. 'Atlas information systems'. In: Gjeomatika Revistë Periodike (Instituti Gjeografik Ushtarak i Shqipërisë) (2005) 2, 28-32.
 326. (met Marcel van den Broecke), '1596 What’s in a Name' [topographical names on Ortelius' Utopia map]. In The Map Book, ed. Peter Barber, 132-133. London: Weidenfeld & Nicholson, 2005.

  2006

 327. 'De weergave van Suriname in de Bosatlas 1877-1940'. In Caert-Thresoor 25, 2 (2006): 25-32.
 328. 'Biography of a school atlas: the Bosatlas 1877-2005.' In Abstracts Symposium of the IGU Commission on Geographical Education: Changes in Geographical Education: Past, Present and Future, 26 June - 2 July 2006, Brisbane
 329. 'Report of the Convenor of the Working Group on Training Courses in Toponymy 2004-2006.' Working Paper 41, Twenty-third Session, United Nations, Group of Experts on Geographical Names, Vienna, 28 March - 4 April - 2006. 4 pp
 330. 'Report of Geonames 2005.' the UNGEGN-DGSD International Conference on Minority Names, Indigenous Names and Multilingual Areas Working Paper 42, Twenty-third Session, United Nations, Group of Experts on Geographical Names, Vienna, 28 March - 4 April 2006. 4 pp
 331. 'School atlases for a colonial society: The Van Gelder/Lekkerkerker school atlases for the Netherlands East Indies 1880-1952' In Proceedings of the International Symposium on 'Old Worlds-New Worlds': History of Colonial Cartography 1750-1950, Utrecht University, 21 to 23 August 2006, ed. by Peter van der Krogt and Elri Liebenberg. - [S.l] : International Cartographic Association, Working Group on the History of Colonial Cartography in the 19th and 20th centuries, 2006. (10 pp.).
 332. 'The development of cartographic manuals in Western Europe: Henri Zondervan.' In Proceedings of the International Conference Sustainable development of territories: GIS theory and practical experience, ed. V.S. Tikunov and Y.V. Krasnov, Vol. 2: 161-165. Intercarto/Intergis 12. Kaliningrad/Berlin, 2006.
 333. 'The development of cartography manuals in Western Europe: Henri Zondervan'. In Development of Ideas and Methods in Cartography: Materials of the Commission's Meeting in Kaliningrad (August, 2006) / International Cartographic Association, Commission on History of Cartography; ed. Alexey Postnikov, 5-11. Moscow: Russian Academy of Sciences, S.I. Vavilov Institute of the History of Sciences and Technology, 2006.
 334. 'The origin of the Bosatlas and its portrayal of Hungary'. In Térkép - Tudomány: Tanulmányok Klinghammer István professzor 65. születésnapja tiszteletére = Map - Science: Papers in Honour of the 65th Birthday of Prof. István Klinghammer = Karte - Wissenschaft: Festschrift zum die 65. Geburtstag zu Ehren von Prof. István Klinghammer / edited by Zentai László, Györffy János and Török Zsolt, p. 315-322. Térképtudományi = Studia Cartologica; 13. - Budapest: ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, 2006.
 335. (met Marco van Egmond), 'Thematische kartografie van Nederland op internet' - In: Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 3 (2006) 10: 408-414.
 336. 'Teaching toponymy through the web.' Onoma 39 (2006), 265-275
 337. 'fieldwork to authorized names: the 'owner decides' principle: Examples from the Netherlands of written instructions for surveyors for collecting toponyms in the field,' 133-143, In D. Orth and H. Kerfoot (Eds.), Manual for the standardization of geographical names. New York: UNGEGN, United Nations, 2006.
 338. 'Minority toponyms on maps: Vingt ans apres,' 145-152. In K.F. Gildemacher, F.J. Ormeling and A. Versloot (Eds.), Proceedings of the international conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual areas Geonames. Utrecht: Utrecht University, 2006.

  2007

 339. 'De inhoud van de kaarten in de Atlas Isaak de Graaf,' 509-522. In Paula van Gestel-van het Schip & Peter van der Krogt (ed.)., Mappæ Antiquæ: Liber Amicorum Günter Schilder. 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007 (summary)
 340. (met Marco van Egmond), "'Gronden der voorwereld, uit de tijden der mammouthen': Nederlandse thematische kaarten op internet." Caert-Thresoor 26, 2 (2007): 29-38.
 341. (met Elger Heere), 'De Atlas Amsterdam van Isaak de Graaf'. Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 4 (2007) 7/8: 268-273.
 342. (met V.S. Tikunov, &aamp; M. Konecný), "Atlas Information Systems and Geographical Names Information Systems as contribuants to Spatial Data Infrastructure." In: Proceedings the 5th International Symposium on Digital Earth, 8 p. June 5-9, 2007, Berkeley, California.
 343. (met Menno-Jan Kraak),"The national atlas in the Google era". Abstract, p. 478, Proceedings AAG San Francisco 2007
 344. (met M-J. Kraak, W. Broeder, E. MacGillavry en W. van den Goorbergh), "The Dutch National Atlas in a GII environment: the application of design templates". p.272 in Abstracts of Papers, 23rd International Cartographic Conference. Roskartografiya, Moscow 2007
 345. "Nederland-Wereldland, een nieuwe Nederlandse schoolatlas van uitgeverij Hebri". Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 4 (2007), 5, p 240-242.
 346. (met Menno-Jan Kraak) "Maps as predictive tools - mind the gap". Keynote address, Moscow 2007. pp 18-21, Abstracts of Papers, 23rd International Cartographic Conference. Roskartografiya, Moscow 2007
 347. "The EuroGeoNames project: developing a European geographical names infrastructure and services. p.105, Abstracts of Papers, 23rd International Cartographic Conference. Roskartografiya, Moscow 2007
 348. "Geographical Names in the VOC Atlas by Isaak de Graaf (AD1700)". Abstract in M. Oehrli, Paper and poster abstracts of the 22nd International Conference on the History of Cartography, Berne 2007. Sonderheft 17 Cartographica Helvetica, Murten 2007.
 349. De Atlas van de Nederlandse ontdekkingen van Bennet en Van Wijk (1829). Caert-thresoor 26, 12-15.
 350. (met Connie Blok, Corné van Elzakker, Barend Köbben) "Verslag 23e internationale kartografische conferentie". Geo-Info 4 (2007), 10, pp 398-403
 351. "9e conferentie voor de standaardisering van geografische namen". Geo-Info 4 (2007), 12, pp504-506
 352. Dutch exonym standardization. pp153-165 in Peter Jordan, Orozen Adamic and Paul Woodman (eds), Exonyms and the international standardization of geographical names. Wiener Osteuropa Studien no 24, herausgegeben vom österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut, Wien 2007.
 353. Report of the Netherlands 2002-2007 (zie conf. paper E/CONF.98/17), 9th UN Conference on the standardization of geographical names, New York August 2007.
 354. Report of the Convenor of the Working Group on Training Courses in Toponymy 2002-2007 (zie 24e zitting, W.P.4), 9th UN Conference on the standardization of geographical names, New York August 2007.
 355. Report of the Liaison officer with the International Cartographic Association 2002-2007 ; zie 24e zitting W.P.2, 9th UN Conference on the standardization of geographical names, New York August 2007.
 356. "User/business requirements of a European Geographical Names Infrastructure and Service" (zie E/CONF.98/18), 9th UN Conference on the standardization of geographical names, New York August 2007.

  2008

 357. 'The cartography of Southeast Asia in Petermanns Mitteilungen,' 55-63, in Ferjan Ormeling & Sebastian Lentz (red.), Die Verräumlichung des Welt-Bildes: Petermanns Geographische Mitteilungen zwischen 'explorativer Geographie' und der 'Vermessenheit' europäischer Raumphantasien: Beiträge der Internationalen Konferenz auf Schloss Friedenstein Gotha, 9.-11. Oktober 2005. [Friedenstein-Forschungen; Bd. 2]. Stuttgart: Franz Steiner, 2008.
 358. (met Menno-Jan Kraak, Winifred Broeder, Barend Köbben, Willem van den Goorbergh en Nico Bakker) De Nederlandse nationale atlas in de omgeving van de geodata infrastructuur. Geo-Info 5 (2008) 1, pp 34-40.
 359. (met Arjen Versloot (2008) Friese plaatsnamen als cultureel erfgoed. It Beaken 80, 1/2, pp 3-23.
 360. Mapping the changes in cartographical education in the last 50 years, Kartographische Nachrichten.
 361. Mapping out map libraries. Liber Quarterly 18, 2 (2008).
 362. De collectie Ormeling 1947-2007. pp13-33 in Roelof P. Oddens en Marco van Egmond (Red.), Ormelings atlassen. NGS 372, Utrecht 2008.
 363. De Bosatlas kleurt ons wereldbeeld. Pp 143-150 in R. van Kempen e.a., Honderd jaar geografie in Utrecht. Utrecht 2008.
 364. Network Mapping. Proceedings 9th Hellenic Cartographic Conference, Chania 2006. Thessaloniki 2008. pp 2-6.
 365. Moderne Atlaskartographie im Spiegel von National- und Regionalatlanten - Bestandsaufnahme und Entwicklungslinien. Kartographische Nachrichten (2008-1) pp 12-18
 366. From Ortelius to OpenStreetMap: Transformation of the map into a multifunctional signpost. Journal of the Korean Cartographic Association 8, 1 (June 2008), pp 41-59
 367. Scenarios for national atlas use. Review of histiorical geography and toponomastics 3, 5/6, pp 17-27.

  2009

 368. 'Verzameling en vaststelling van de spelling van aardrijkskundige namen in Nederland.' Naamkunde 36 (2005-2006, publ. 2009): 79-86.
 369. 'Frisification of the map: democratising public administration,' in in: P. Jordan e.a.(eds), Geographical Names as a part of Cultural heritage. Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie Band 18, pp 73-79 (Wien: Institut für Geographie, Universität Wien 2009).
 370. Die Vermittlung von Identitäten durch Nationalatlanten. Pp 65-79 in W.Eberhard und C.Lübke (Red.) Die Vielfalt Europas, Identitäten und Räume. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag
 371. (met M-J. Kraak, B. Köbben and T.Aditya) The potential of a national atlas as integral part of the spatial data infrastructure as exemplified by the new Dutch national atlas. Pp 9-21 in Loenen, B, van, J.W.J.Besemer, J.A.Zevenbergen, SDI convergence. Research, Emerging trends and critical assessment. Delft, 2009
 372. The EuroGeoNames project: producing a virtual geographical names database. Proceedings Intercarto and InterGIS conference no 15, Perm 2009 Volume 1, pp 219-224
 373. Voorwoord (pp 14 en 15) in: Dick Rozing, Gerrit Prop, de wereld in kaart gebracht. Zutphen: Walburg Pers, 2009
 374. (met Corné van Elzakker) Digital atlas user requirements and use scenarios. Proceedings 24th International Cartographic Conference, 15-21 November 2009, Santiago, Chile.
 375. (met Pier-Giorgio Zaccheddu) The Eurogeonames project: expectations and results. Proceedings 24th International Cartographic Conference, 15-21 November 2009, Santiago, Chile.
 376. European Names in a 17th Century Atlas of the Dutch East India Company. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastics. August 17-22, 2008, York University, Toronto, Canada. Pp 777-789.
 377. De panoramakaarten van Nederland van Ricus Michels. Pp 202-207 in Marco van Egmond, Bart Jaski en Hans Mulder (red.), Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Utrecht: Universiteitsbibliotheek Utrecht
 378. From Ortelius to OpenstreetMap. Pp 1-17 in: G.Gartner and F.Ortag (eds) Cartography in Central and East Europe. Proceedings ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Vienna 16-17 February 2009. Serie Springer Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Heidelberg: Springer-Verlag.
 379. Od Orteliusza da OpenStreetMap - przemiana mapy w wielofunkcyjny drogowskaz. Polski Przeglad Kartograficzny 41-4, pp 319-329

  2010

 380. Standardization of geographical names in the Netherlands. Pp 55-71 in: H.Bergmann und P.Jordan (eds), Geographische Namen, Vielfalt und Form. österreichische Namenforschung Beiheft 6. Wien: Praesens Verlag.
 381. Variant names in name servers. Pp239-248 in Peter Jordan, Hubert Bergmann, Caroline Burgess, Catherine Cheetham (editors), Trends in Exonym Use. Proceedings of the 10th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Tainach, 28-30 April 2010. Hamburg: Verlag Dr Kova
 382. The communication of identities through national atlases. pp 61-73 in W.Eberhard and C.Lübke (eds), The plurality of Europe, Identities and spaces. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.
 383. Geographical names in a 17th century atlas. Proceedings ICOS conferentie, Toronto 2009.
 384. (met B. Köbben en M-J.Kraak) Een nieuwe Atlas van Nederland. Toegangspoort tot de Nationale Geo-Data Infrastruktuur. Geografie (februari 2010), pp 28-32
 385. Günter Schilders Monumenta Cartographica Neerlandica VIII: een kaartgebruiksanalyse. Caert-Thresoor 29-2 (2010), pp 48-51.
 386. Directions in Cartographic Theory until the Beginning of the 1980s. CCKS: Cities, Cultures, Knowledge Societies, Virtual INST World Conference, Vienna, 25. - 28. November 2010 (e-mail conferentie, Wenen).
 387. Changing Indonesian Sea names. pp 133-147 in Proceedings of the 16th International seminar on Sea names, Den Haag 2010.
 388. (met Sjoerd de Meer) Het verhaal achter de Grote Atlas van de Verenigde Oostindische Compagnie. Caert Thresoor 29-3 (2010), Pp 77-87.
 389. Visualizing geographic space: the nature of maps. Pp.22-40 in Alfred Lameli, Roland Kehrein and Stefan Rabanus (Eds.)- Language Mapping, vol. 2 of Language and Space: An International Handbook of Linguistic Variation. De Gruyter-Mouton, Berlin 2010.
 390. (met Peter van der Krogt, Elger Heere & Martijn Storms) 'Discussie: De functie van de stadsplattegronden van Van Deventer'. Historisch-geografisch Tijdschrift 28-4 (2010), blz. 140-145.

  2011

 391. Geographical names in Eastern Europe and Northern Asia, 62-75 in: Paula van Gestel-van het Schip et al., Maps in books on Russia and Poland. Published in the Netherlands to 1800. (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 13). Houten: HES & De Graaf, 2011.
 392. Bosatlas van de geschiedenis van Nederland. Noordhoff 2011 (18 blz)
 393. (met Nicoline McCarthy): 8 nieuwe hoofdstukken webcursus Toponymy voor ICA en UNGEGN.
 394. UNGEGN Toponymy Course, Yaoundé, 22-27 November 2010 UNGEGN-Bulletin no 40, April 2011, pp 29-31.
 395. From Ortelius to Open Street Map. Pp 38-49, Mapping and image Science 2011-3

  2012

 396. Exercises in Cartography. pp 15-27 in L.Zentai and J.Reyes Nunez (eds), Maps for the future: Children, Education and Internet - Springer 2012.
 397. Kaarten waarderen. Inleiding (10pp) bij M.Hameleers - Kaarten van Amsterdam. Amsterdam 2012.
 398. (met Nicoline McCarthy): nieuwe verbeterde versie webcursus Toponymy voor ICA en UNGEGN.
 399. De naam van de zee tussen Korea en Japan. Caert-Thresoor 31 (2012) 2, pp. 47-54.
 400. Global Geospatial Information Management in Seoul, Oktober 2011. Geo-Info 2012-1, pp 24-27
 401. 5e ICA-congres in Parijs. Geo-Info 2012-2, pp 26+27.
 402. Het gebruik en de effectiviteit van symbolen op oude kaarten. Geo-Info 2012-3, pp 20-27
 403. Report of the Netherlands. (6pp) E.Conf/101.32. UN, New York 10th UN Conference on the standardization of geographical names. (2012).
 404. Toponymic Guidelines for map editors and other editors, the Netherlands. E/Conf.101/31 (13pp) . UN, New York 10th UN Conference on the standardization of geographical names. 2012,
 405. Advanced Cartography Courses .E/CONF.101/30*, (10pp). UN, New York 10th UN Conference on the standardization of geographical names, 2012.
 406. UNGEGN-ICA toponymy webcourse. 7 pp E/CONF.101/33. UN, New York 10th UN Conference on the standardization of geographical names, 2012
 407. Report of the Convenor of the UNGEGN Working Group on Training Courses in Toponymy 2007-2012. Working paper 5, 27th session UNGEGN, New York, 30 july 2012.
 408. Names of the sea between Korea and Japan. Based on Jason Hubbard's forthcoming Iaponiae Insulae (2012) on Western printed maps of Japan up to 1800. Proceedings International seminar on Sea names, Brussels 2012, pp.163-177.

Geredigeerde boeken / Edited books

  1972

 1. Proceedings studiedagen Kartografische communicatie, Bakkeveen 1970. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1972. 62 pp.

  1976

 2. (met P.W. Geudeke) Proceedings Studiedagen Driedimensionale Kartografie Ede 1973. Amersfoort: Nederlandse vereniging voor Kartografie, 1976. 70 pp.

  1977

 3. Proceedings Studiedagen Kaarten voor massamedia. Rolduc 1976. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1977. 126 pp.

  1987

 4. (met M.A. Damoiseaux). National Report of the Netherlands Cartographic Society, 1984-1987. 36 pp.

  1988

 5. Kartofilatelie. Nummer van het Bulletin van de vakgroep Kartografie, uitgebracht ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Prof.dr.C. Koeman. Utrecht, 1988. 67 pp.
 6. Proceedings of the Seminar on Teaching Computer-assisted Map Design, held at Siemens AG, Munich , May 9-11, 1988. München 1988.
 7. (met D. Kootstra). Symboolontwerp en kleurgebruik. Verslag Studiedagen Nederlandse Vereniging voor Kartografie, Rolduc 1986. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1988.

  1989

 8. (met R.E. Dahlberg). Proceedings Seminar Teaching Cartography for Environmental Information Management. ICA Commission on Education and Training, Enschede 1989. Utrecht, 1989. 117 pp.

  1990

 9. Verslag van de themadag georganiseerd ter gelegenheid van het gereedkomen van de tweede editie van de Atlas van Nederland. Bulletin van de vakgroep Kartografie, no. 17. Utrecht: Geografisch Instituut, 1990. 54 pp.
 10. Verslag Studiedag Kartografisch Onderzoek, 14 december 1989. Bulletin van de vakgroep Kartografie, no. 18. Utrecht: Geografisch Instituut, 1990. 90 pp.

  1991

 11. (met R.E. Dahlberg). Proceedings Seminar Teaching the Interface between Cartography, Remote Sensing and GIS (1989) - ICA Commission on Education and Training. Budapest (1989). 1991. 69 pp.
 12. Kartografisch onderzoek in België en Nederland. NVK Publikatiereeks, 2 (Werkgroep Onderwijs en Onderzoek). Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1991.

  1992

 13. (met R.E. Dahlberg). Proceedings Seminar on Surveying and Mapping aspects of GIS and visualisation. Utrecht: International Cartographic Association, 1992. 132 pp.
 14. Proceedings Seminar on Surveying and Mapping Aspects of GIS and visualisation. Utrecht: International Cartographic Association, 1992.

  1993

 15. (met I. Klinghammer, & L. Zentai). Electronic Atlases. Proceedings of the Seminar on electronic atlases held at Eötvös Lorand University, Visegrád, Hungary, April 27-29, 1993. Budapest: International Cartographic Association, 1993. 184 pp.
 16. (met P.G.M. Mekenkamp). Ruimtelijke informatie: beheer en documentatie. NVK publicatiereeks, 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1993. 64 pp.

  1994

 17. GISKAR. Verslag 5e NVK Onderzoeksdag gehouden op 10 december 1993. NVK Publikatiereeks, 10. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1994. 40 pp.
 18. (met R.W. Anson). Basic Cartography vol. 1. 2nd edition. London: Elsevier Science, 1993 (verschenen 1994). 212 pp.
 19. (met Y.T. Bouma). Proceedings of the seminar on 'Teaching the history of cartography II', held at the Newberry Library, june 23, 1993. Utrecht: International Cartographic Association, 1994. 52 pp.

  1995

 20. (met B.J. Köbben & M.L. Straus). Rampenkartografie. Proceedings 6e Onderzoeksdag NVK. NVK Publikatiereeks, 14 (Werkgroep Onderwijs en Onderzoek). Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1995. 47 pp.
 21. (met S. van der Steen & N. Ulugtekin). Proceedings of the seminar on Teaching conventional and digital map production lines. Istanbul 1994. Enschede: International Cartographic Association 1995. 124 pp.

  1996

 22. (met R.W. Anson). Basic Cartography for Students and Technicians, Vol. 3. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1996. 128 pp.
 23. (met B.J. Köbben) Proceedings of the Seminar on Teaching the History of Cartography III 'Teaching concepts in the History of Cartography' held at the Nationalbibliothek, Vienna, Austria, September 10, 1995. Enschede: International Cartographic Association, 1996. 41 pp.
 24. (met B.J. Köbben & R. Perez). Proceedings of the seminar on Teaching Animated Cartography, Madrid 1995. Enschede: International Cartographic Association, 1996. 117 pp.
 25. (met B.J. Köbben & R.T. de Wijs). Visualisatie in het GIS-onderwijs. NVK publikatiereeks, 20 (Werkgroep Onderwijs en Onderzoek). Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996. 41 pp.

  1997

 26. (met B.J. Köbben & T. Trainor). Proceedings of the seminars on Electronic Atlases II. Utrecht/Washington: International Cartographic Association 1997.

  1998

 27. Second Anglo-Dutch seminar on cartography, held in Enschede, April 3-4, 1997. NVK Publikatiereeks, 26. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1998. Inhoud.
 28. (met B.J. Köbben & V.S. Tikunov). Proceedings of the Seminar on Teaching Cartography for GIS and Cadastre. Held at Novosibirsk, January 1997. Enschede: International Cartographic Association 1998.
 29. (met Tj. Tichelaar & K. Villanueva). Proceedings of the Seminar on Modern Cartography: Maps for Navigating the Information Highway. Bandung, Indonesia, March 1997. Enschede, 1998.

  1999

 30. (met V.S. Tikunov). Proceedings of the Seminar Teaching Cartography of Environmental Mapping, Barnaul, June 1998. Utrecht: International Cartographic Association, 1999.
 31. (met Agust Gylfason, B.J. Köbben, & T. Trainor). Proceedings of the seminar on Electronic Atlases and National Atlas Information Systems in the Information Age. Reykjavik 1998. Enschede: International Cartographic Association, 1999.

  2000

 32. Proceedings of the Sessions on Teaching the History of Cartography IV and V 'Continuing Education in Cartography' held in Lisbon and Athens during the 17th and 18th International Conferences on the History of Cartography in 1997 and 1999. [Publication of the] ICA Commission on Education and Training [and] ICA Commission on the History of Cartography. Utrecht: Utrecht University, Faculty of Geographical Sciences, 2000.
 33. (met J. den Hollander). Association Cartographique Internationale / International Cartographic Association. Organisation et activités 1999-2003 / Organisation and activities 1999-2003. NVK Publicatiereeks, 30. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 2000. 80 pp.

  2001

 34. (met R.W. Anson). Basic Cartography for students and technicians, volume 2. Second edition. Oxford [etc.]: Butterworth-Heinemann, 2002. Published on behalf of the International Cartographic Association. (First published 1988, reprinted 1996).
 35. (met S. van der Steen). Proceedings of the Seminar on Mapping the World in 2000 and after, held at the Geoinformatica 2000 - Informatica 2000 Congress at the Havana Convention Centre, Cuba, 22-27 May 2000. 146 pp.

  2003

 36. (met S. van der Steen). Proceedings of the seminar on processing spatial data for user-oriented topographic production Enschede: ITC; [s.l.]: ICA, 2003. GISPS

  2005

 37. (met P. van den Brink, E.A.G. Postma en J.W.H. Werner als leden van Begeleidingscommissie Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Grote atlas van Nederland, 1930-1950 = Comprehensive atlas of the Netherlands, 1930-1950 / Tekst: B. de Pater, B. Schoenmaker; Bijdragen van R.C.M. Braam, J.R. van Diessen, M. van Egmond, L.C. Kaulartz, M.A. de Laat, W. Leijnse, R.P. Oddens, M.P.B. Ziellemans. Eindredactie: J.R. van Diessen. - Zierikzee: Atlas Maior, i.s.m. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 2005. - 584 blz. - ISBN 90-74861-25-3: prijs € 275,- (2de druk, april 2006). - Informatie: http://www.asiamaior.nl.

  2006

 38. (met K.F. Gildemacher & A. Versloot), Proceedings of the international conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual areas Geonames 2005. Utrecht: Utrecht University, 2006.

  2007

 39. (met Marco van Egmond), ''Gronden der voorwereld, uit de tijden der mammouthen': Nederlandse thematische kaarten op internet.' Caert-Thresoor 26, 2 (2007): 29-38.
 40. (met Elger Heere), 'De Atlas Amsterdam van Isaak de Graaf'. Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 4 (2007) 7/8: 268-273.
 41. (met V.S. Tikunov, & M. Konecný), 'Atlas Information Systems and Geographical Names Information Systems as contribuants to Spatial Data Infrastructure.' In: Proceedings the 5th International Symposium on Digital Earth, 8 p. June 5-9, 2007, Berkeley, California.

  2008

 42. (met Sebastian Lentz), Die Verräumlichung des Welt-Bildes: Petermanns Geographische Mitteilungen zwischen 'explorativer Geographie' und der 'Vermessenheit' europäischer Raumphantasien: Beiträge der Internationalen Konferenz auf Schloss Friedenstein Gotha, 9.-11. Oktober 2005. [Friedenstein-Forschungen; Bd. 2]. Stuttgart: Franz Steiner, 2008. - 267 blz., 27 Farbtafel.

  2009

 43. Report of the Convenor of the Working Group on Training Courses in Toponymy 2007-2009. Working paper no 2, 25th session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, Nairobi 2009

Lezingen / Papers

  1970

 1. Het weergeven van statistische gegevens. NVK Studiedagen Kartografische kommunicatie, 8 april 1970.
 2. De leesbaarheid van kaarten. NVK Studiedagen Kartografische kommunicatie, 98 april 1970.

  1973

 3. Ruimtelijke modellen. Studiedagen Driedimensionale Kartografie Nederlandse Vereniging voor Kartografie. Ede, 6 april 1973.

  1974

 4. Buitenlandse ontwikkelingen in de toeristenkartografie. Kartografendagen KS KNAG, Breda 1974.

  1976

 5. Kaarten voor Massamedia. Samenvatting Studiedagen Nederlandse vereniging voor Kartografie Kaarten voor Massamedia, Kerkrade, 7 mei 1976
 6. Kaarten met een bewegende inhoud. Studiedagen Nederlandse vereniging voor Kartografie Kaarten voor Massamedia, Kerkrade, 6 mei 1976
 7. Correspondence courses in cartography. ICA congres. Moskou, 7 augustus 1976

  1977

 8. The PBNA-correspondence course in cartography. Brits-Nederlandse kartografendagen, Enschede, 2-4 1977.

  1980

 9. Atlas production as a contribution to cartographic education. ICA congres Tokyo 26-8-1980.

  1981

 10. Standaardisering van thematische kaarten. ITC, 4-11-1981.

  1982

 11. Standaardisering van legenda's voor planningskaarten. Studiedagen Nederlandse Vereniging voor Kartografie (12-5-1982).

  1983

 12. Ontwikkelingen van de kartografie in planeconomieen: overeenkomsten tussen de Sovjetunie en Japan. Gastcollege TH Delft, geodesiestudenten. 15-2-1983.

  1984

 13. Langage des cartes et contenu de la carte. Seminaire La formation des cartographes, Rabat, 16-21 april 1984.
 14. Enseignement de la toponymie. Seminaire La formation des cartographes, Rabat, 16-21 april 1984.
 15. Aspects des utilisateurs de cartes. Seminaire La formation des cartographes, Rabat, 16-21 april 1984.
 16. Kaartgebruik als kartografische methode. Nederlandse Vereniging voor Kartografie, Rolduc (Studiedagen Kaartgebruik), 22-5-1984.
 17. (met C.P.J.M. van Elzakker). Computer-assisted statistical mapping systems: user requirements. 11th International Cartographic Congress, International Cartographic Association, Perth, augustus 1984.
 18. Minority toponyms, the western-European experience. 11th International Cartographic Congress, International Cartographic Association, Perth, augustus 1984.
 19. Mogelijkheden en onmogelijkheden van de stadskartografie. Nederlandse kartografendagen 1984 (7-11-1984).
 20. Mogelijkheden en onmogelijkheden van de stadskartografie. Nederlandse Vereniging voor Kartografie, Rotterdam, 7-11-1984.

  1985

 21. Der neue Nationalatlas der Niederlande. Seminar zur 200-Jahr Feier des Kartographischen Verlages Hermann Haack, Gotha (18-9-1985).
 22. Standaardisatie en generalisatie van kleinschalige topografische kaarten. Studiedagen Nederlandse Vereniging voor Kartografie (9-10-1985).
 23. Grafische mogelijkheden voor de planningskartografie. Nederlandse kartografendagen 1985 (22-23 april 1985).
 24. Die Darstellung von Toponymen von sprachlichen Minderheiten aus kartographischer Sicht. Landesregierung Sudtirol, Bozen/Bolzano, 3-10-1985.
 25. Cartographic Education and Geographical Information Systems. ICA Commission on cartographic education and training, Hundested (Denemarken), 14-8-1985.

  1986

 26. Beeldvorming. 18-4-1986 Oratie.
 27. Atlas production. Seminar on Advanced Cartographic Education and Training (Wuhan 20-4-1986).
 28. Methods and Applications of Cartographic Representation. Seminar on Advanced Cartographic Education and Training (Wuhan, 1-5-1986).
 29. Socio-economic Mapping. Seminar on Advanced Cartographic Education and Training (Wuhan, 3-5-1986).
 30. Map utilization. Seminar on Advanced Cartographic Education and Training (Wuhan, 7-5-1986).
 31. What geographers have to know about cartography. Nanjing University, staf en studenten Geografisch Instituut, 12-5-1986.
 32. Cartography for urban planning. Municipal Bureau of Surveying and Planning, Sjanghai, 14-5-1986.
 33. Ambtelijke beeldvorming in Nederland. VUGS, Utrecht, 9-10-1986.
 34. Kartografische kanttekeningen bij het gebruik van rasterkaarten. Nederlandse kartografendagen 1986 (Planningskartografie), 18-11-1986.
 35. Kartografische beeldvorming door de overheid. Rijksplanologische Commissie, Den Haag, 25-11-1986.
 36. Der neue Nationalatlas der Niederlande. Deutsche Gesellschaft fur Kartographie, Hamburg, 10-12-1986.

  1987

 37. Friese namen. Fryske Akademie, Leeuwarden, 10-1-1987.
 38. Kaarten en auteursrecht. Symposium Beeldrecht, Amsterdam, 9-10-1987.
 39. Teaching atlas design. ICA conferentie Morelia, Mexico, 15-10-1987.

  1988

 40. Kartografische Beeldvorming. EO Wijersstichting van de Rijksplanologische Dienst ten behoeve van de prijsvraag 'Stad en land op de helling' die de inrichting van Zuid-Limburg en omgeving betreft, 27-1-1988.
 41. Liegen met kaarten. VUGS 26-2-1988.
 42. Aims and Requirements for computer-assisted map design courses. ICA Seminar on Teaching Computer-assisted map design, Siemens, München, 9-5-1988.
 43. Bekeken Bestuur, visuele ondersteuning van beleid d.m.v. vastgoedinformatie. Siemens Nederland, 31-5-1988.
 44. Map reading research: the dutch experience. Brisbane, Pre-conference seminar. 18-8-1988.
 45. Education and Training in Cartography. Commission on Cartographic education and Training. IGU-conference, Sydney 25-8-l988.
 46. Computergebruik met de PC. Lezing Geoplan 1988.
 47. Naar een nationaal karteringsplan. Lustrum NVK, Enschede 23-9-1988.

  1989

 48. Evolution of Environmental Mapping in the Netherlands. Seminar on teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989.
 49. The Exercise Manual belonging to basis cartography. International Cartographic Association, 14th World Conference, Budapest.
 50. Remote sensing images and land use maps. International Cartographic Association, 14th World Conference, Budapest.
 51. Kartografisch onderzoek in Nederland. Onderzoeksdag NVK, Utrecht, december.

  1990

 52. Desk Top Mapping. Breda, firma Oasis, 3 mei 1990.
 53. The role of the International Cartographic Association in European Cartography. Ladenburg, Karl Benz Stiftung, 22 november 1990.
 54. De konfrontatie in de kartografie. Lezing ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling Maps, kaarten en plattegronden in het Tentoonstellingscentrum Gooiland te Hilversum, 12 december 1990.
 55. Kartografisch onderzoek in Nederland. Onderzoeksdag Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 13 december 1990.

  1991

 56. Het genereren, visualiseren en gebruiken van vastgoedinformatie. Studiedag Thematische Vastgoedinformatie bij Gemeenten, Utrecht, 16 april 1991.
 57. Kaarten in de media, Nieuwspoort, 19 april 1991. Ter gelegenheid van de uitreiking van de Glazen Globes door het KNAG.
 58. National Atlas Information Systems. Session Commission on National Atlases, 15th ICA conference, Bournemouth, 16-9-1991.
 59. Increased attention for aboriginal names. UNGEGN session, 15th ICA conference, Bournemouth, 28-9-1991.

  1992

 60. Minority names on maps. Geography Forum, Graduate Colloquium Programme, Northern Illinois University, DeKalb, 31 januari 1992
 61. Electronic atlases. Geography Forum, Graduate Colloquium Programme, Northern Illinois University, DeKalb, 28 februari 1992
 62. Agricultural atlas of the US. Census Bureau, Washington DC, 27 april 1992
 63. Census atlas of the US. Census Bureau, Washington DC, 30 april 1992
 64. Digital and traditional atlas structures. ICA Commission on National and Regional Atlases Meeting, Madrid, 21 mei 1992
 65. Kartographie und Geographische Informationssysteme. Technische Universität Dresden, 23 juni 1992
 66. Het GIS-kartografie onderzoeksproject. NVK-onderzoeksdag 1992. Utrecht, 11 december 1992.
 67. Integration trends in the cartography, photogrammetry and geodesy curricula in Europe. Aristoteles University of Thessaloniki, 15 december 1992.
 68. Cartography and GIS. Aristoteles University of Thessaloniki, 15 december 1992.

  1993

 69. Neue Strukturen von Regional- und Nationalatlanten. Berlijn: Gesellschaft für Erdkunde, 28 januari 1993.
 70. Neue Forme, Konzepte und Strukturen von Nationalatlanten. Keulen: Deutsche Kartographentagung, 3 mei 1993.
 71. Palaeocartography: the significance of cartography for the study of human and environmental evolution. Leiden: Pithecanthropus centennial, 29 juni 1993.
 72. The importance of geographical names; the use of maps and informants in field research; national standardization; collecting names in the field; the use of exonums; introduction ot GIS; Minortiy names. Pretoria: UNGEGN toponymy Course. Pretoria, 20 september - 30 september 1993.
 73. Cartographic education in the Netherlands. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika, 22 september 1993.
 74. Kartografie als interface voor ruimtelijke informatie. Delft: Nederlandse Commissie voor Geodesie (KNAW), 18 november 1993.
 75. Die Rolle des Kartographen in Geographischen Informationssystemen. Karlsruhe: Fachhochschule Karlsruhe, 16 december 1993.

  1994

 76. Nationale Atlassen in Europa. Studiedag Middelschalige en kleinschalige Kartografie. Vereniging voor Vastgoedinformatie. Ede, 21 januari 1994.
 77. Compilation manuscripts, Map documentation, ICA training materials, International training institutes and courses in cartography. International cartographic seminar on Teaching conventional to digital map production lines and new trends in cartography. International Cartographic Association and Turkish Chamber of Surveying Engineers. Istanbul, 11-16 april 1994.
 78. New forms, concepts and structures for European National Atlases. Annual Convention American Congress on Surveying and Mapping. Reno, 28 april 1994.
 79. Konzeptuelle Konsequenzen für den Bearbeitung digitaler Atlanten. Symposium Kartographie im multimedialen Umfeld. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Wenen, 28 juni 1994.
 80. Map production lines. ICA Seminar on Digital Cartography and GIS, Department of Land Development. Bangkok, 5 augustus 1994.
 81. Beyond Mercator. Invited address, Annual technical Symposium British Cartographic Society. Manchester, 10 september 1994.
 82. The National Atlas of the Netherlands. Cartography Section Oxford Brooks University. Noordwijk, 15 september 1994.
 83. Een toetsingskader voor kaartontwerp. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Bilthoven, 22 september 1994.
 84. Considerans toekenning AKZO-Nobelprijs 1994. Arnhem, 28 oktober 1994.
 85. De kaart als wereldontwerp. Presentatie van het Wereldontwerp-nummer van het architectuurtijdschrift Oase. Voormalig Planetarium, Gaasperplas. Amsterdam, 22 december 1994.

  1995

 86. Electronische versus papieren atlassen. Carto 2000 Seminar georganiseerd door Wolters-Noordhoff Atlas Producties, Zeegse, 1 maart 1995.
 87. Animated Atlas Structures. ICA Seminar Teaching Animated Cartography, Madrid, Universidad Politecnica de Madrid, 31 augustus 1995.
 88. Aggregatiedoelstellingen en criteria, alsmede weergave-methode afhankelijke beslisfuncties. Aggregatie-studiedag van de Subcommissie GIS van de Nederlandse Commissie voor Geodesie, in Delft op 7 december 1995
 89. Kartografie en visualisatie. Onderwijsdag van de NVK Werkgroep Onderwijs en Onderzoek, in Utrecht op 8 december 1995.
 90. Teaching concepts in the history of cartography. ICA Seminar Teaching the History of Cartography III, Wenen, 10 september 1995.
 91. Concepten in de geschiedenis van de kartografie. Studiedag van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie van de NVK op de Universiteit Utrecht op 24 november 1995.
 92. Cartographic education and map culture. Kartografendag van de Griekse Kartografische Vereniging in Volos op 30 november 1995.

  1996

 93. The functionality of electronic school atlases. Voordracht gehouden 1-8-96 op de Karelsuniversiteit te Praag op het ICA-Symposium Electronic Atlases: from CD-ROM to Internet) en in Den Haag op 8-8-96 op het IGU -congres te Den Haag, op het symposium Electronic Atlases: a new way of presenting geographical information.
 94. Cartographic problems in a multilingual society. Keynote address Ninth Congress of the Names Society of Southern Africa, University of Natal, Pietermaritzburg. 25-9-1996
 95. De panoramakaarten van H.C. Berann. NVK-congres Alledaagse Kartografie, ITC, Enschede. 7-10-1996.
 96. Bedeutung für die Standardisierung geographischwer Namen für Entwicklungsländer. Symposium über Geographische Namen. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Wien. 10-10-1996.
 97. (met P.G.M. Mekenkamp). Kaartgebruik. Pijnacker. Lezingvoor de Afdeling Pijnacker, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Juni 1996.

  1997

 98. Communication cartography. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung, 10 maart 1997.
 99. Map communication and information strategy. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung, 10 maart 1997.
 100. Topographic data communication. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung, 11 maart 1997.
 101. Minorities on maps. Australian Institute of Mapping Sciences, Melbourne 12 mei 1997.
 102. Mapping sciences education in Southeast Asia. RMIT Staff colloquium, Melbourne 16 mei 1997.
 103. Functionality of school atlases. Joint ICA Commissions Seminar, Stockholm 29 juni 1997.
 104. Visualisatie van kwaliteitsinformatie. Studiedag Kwaliteit van geo-informatie. Werkgroep Geo-informatiemodellen, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Utrecht 14 november 1997.
 105. Cartographic requirements for school atlases. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung, 5 maart 1997.
 106. Current atlas concepts. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung, 5 maart 1997.
 107. Atlas cartography. ICA Joint Commissions Seminar Digital Cartography for Navigating the Information Highway, Bandung, 14 maart 1997.
 108. Trends in cartographic education and research. Kastoria, 15 oktober 1997.
 109. (met P.G.M. Mekenkamp). Kartografie. Winteracademie, Pijnacker 14 februari 1997.

  1998

 110. Environmental Mapping Strategies. Barnaul Intercarto IV Congres, 1 juli 1998.
 111. The Atlas of the Netherlands on the Internet. Universiteit Reykjavik, 5 aug. 1998.
 112. De toekomst van het onderzoek in de kartografie. Terugkomdag Kartografie, Universiteit Utrecht 16 okt. 1998.
 113. De kwaliteit van de beeldvorming. Vrije Universiteit Amsterdam, 30 okt. 1998.

  1999

 114. Automatische tekstplaatsing in de kartografie. Dispuut Karta Mira, Utrecht 14-1-1999.
 115. Internet Versions of National Atlases. Conferentie GIS for Sustainable Development, Jakoetsk 17-6-1999.
 116. Konsequenzen der Herstellung elektronischer Atlanten. Festkolloquium anlässlich der Emeritierung von Prof. Dr. U. Freitag. Freie Universität Berlin, 5-7-1999.
 117. Virtual National Atlas Information Systems. International Cartographic Conference, Ottawa, 20-8-1999.
 118. The Rendering of Geographical Names in Linguistic Minority Areas. Symposium Ethnische Karten zu Südosteuropa am Ende des 20. Jahrhunderts. Institut für Donauschwäbische Geschichte, Tübingen, 28-10-1999.
 119. Der Wiener Studienzweig Kartographie aus internationaler Sicht. Universität Wien, 8-11-1999.
 120. Online Atlas der Niederlande. Keynote Address. Symposium Web Mapping. Fachhochschule Karlsruhe, 18-11-1999.
 121. Zin en onzin van de cartografie in aardrijkskundeprogramma's. Onderwijsdag KNAG, Universiteit van Amsterdam, 19-11-1999.
 122. (met Jiang Bin). Mapping Cyberspace. International Cartographic Conference, Ottawa, 18-8-1999.
 123. (met M. Schulz & J. Sievers). Datenbank geographischer Namen Europas. Congres Europa Regional, Kartographie ohne Grenzen. Maastricht, 18-5-1999.
 124. (met Chr. de Waal). Development of Quality and Quantity Attributes of Newspaper Maps in the Netherlands 1988-1996. International Workshop om Mass Media Maps. Eötvös Lorand University, Budapest, 17-1-1999.

  2000

 125. Kartografie in de Aardrijkskunde-methoden. Voordracht tijdens de workshop De kaart naar School, KNAG, Houten 11 februari 2000
 126. Stand und Entwicklung der Atlaskartographie seit den 90er Jahren. Bozen, 10 maart 2000, Workshop Tirol Atlas, Konzept 2000
 127. Tussen cultuur en communicatie: standaardisering van geografische namen. Helioslezing, Universiteit Utrecht, 15 maart 2000
 128. Opening address, International Symposium Geonames 2000, Frankfurt, 28 maart 2000.
 129. Challenges and opportunities of cartography in the digital era. Geomatica 2000, La Habana 2000. Keynote address. 22 mei 2000.
 130. Bijgestelde beeldvorming: kaarten in de strijd om het grondgebied. NVK-Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, Studiedag 'Strijd om de ruimte in kaart', Amsterdam, 15 december 2000.
 131. (met P.G.M. Mekenkamp). Toegankelijkheid van Haagse geo-informatie. Jubileumcongres samenwerkingsverband DIGTOP, Den Haag 15 november 2000.

  2001

 132. Paradigmawisseling in de kartografie. Instituut voor Aardwetenschappen, K.U.Leuven, ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Depuydt, 27 jan. 2001.
 133. Der Atlas of Canada (von NAIS bis NAIN) im Vergleich mit dem Zorgatlas van Nederland. Arbeitsgruppe Atlaskartographie der Deutschen Gesellschaft für Kartographie, Nationalbibliothek, Berlin 23 maart 2001
 134. User-education for effective application of GIS for ascertaining sustainable development. Intercarto 7 conference, Petropavlovsk, Russia, 31 July 2001.
 135. ICA Research agenda- a response. Keynote address, International Cartographic Conference, Beijing, China, 8 augustus 2001.
 136. Changes in the Geo-Information infrastructure in the Netherlands 1980-2000. Intergeo, Köln, Duitsland, 19 sept. 2001
 137. The ICA Cartographic Research Agenda (for the Annual Research Seminar), University of New South Wales, Dept of Geoinformatics, Sydney, 6 november 2001.
 138. The mapping of Netherlands New Guinea 1880-1960, RMIT University, Department of Geospatial Science, Melbourne, 7 november 2001.

  2002

 139. Topographic Information Systems (TIS) as a basis for maps and map users' requirements. Presentation at 14 February at Geomatica 2002 conference in La Habana, Cuba.
 140. Cartographic implementation: feature classification, symbolization and layout. Presentation at 16 februari at Geomatica 2002, Conference in La Habana:
 141. Fantasy maps as sources for geographical notions. Voordracht op de Spring Conference van de Association of American Geographers, Los Angeles, 20 maart 2002.
 142. Mapping non-spatial phenomena. Voordracht op het Intercarto-congres, Russisch Geografisch Genootschap, St.Petersburg, 30 mei 2002
 143. Interview met de wereldomroep over de geschiedenis van de Bosatlas; uitgezonden op 17 mei in het programma 'Van huis uit' (20 minuten)
 144. Web Courses on Toponymy. 8th UN Conference on the Standardization of Geographical Names, Berlin, 4 Sept. 2002.
 145. Island Cartography. Annual conference Hellenic Cartographic Society, University of the Aegean, Lesbos, 23 Oct. 2002.
 146. Ontwikkelingen in de kartografie in relatie tot GIS en Beleidsprocessen. Lelystad, bestuur van de provincie Flevoland, 7 november 2002.

  2003

 147. The role and work of ICA. 1e congres van de Asosiasi Kartografi Indonesia, Bakosurtanal, 23 januari 2003.
 148. Bosatlas-Biographie. Internationaal atlasseminar, georganiseerd door Atlaskommission van de Deutsche Gesellschaft f¨r Kartographie op 28 en 29 maart in Zürich, ETH, 29 maart 2003.
 149. Verzameling en vastlegging van geografische namen in Nederland, workshop Veldnamen, Meertens-Instituut van de KNAW in Amsterdam, 25 april 2003.
 150. Opleidingen in de Kartografie, Symposium 'Kartografie in beweging', Nederlandse Vereniging voor Kartografie. Conferentieoord Woudschoten, Zeist, 22 mei 2003.
 151. (met Peter van der Krogt) A Map Use Manual from 1554. Poster presentation at the 20th International Conference for the History of Cartography, Cambridge, Mass., 16 June 2003.
 152. The strategic plan of ICA 2003-2011.Sevastopol, Intercarto 9 International Conference GIS for sustainable development of territories, 27 juni 2003
 153. Models of Place name change and European expansion. ICA Commission on the History of Cartography Symposium on the History of Cartography in Africa, Cape Town. 4 augustus 2003.
 154. The national atlas as portal to the national spatial data infrastructure. Digital Earth Conference, Brno, 22 september 2003.
 155. Cartographic developments and their reflection in (academic) cartographic education. Symposium Entwicklungstendenzen der Kartographie, Trends und Perspektiven, Fachhochschule Karlsruhe, 23 oktober 2003.
 156. De karteringsgeschiedenis van Nederlands-Indië. Studiedag Indische Kartografie, Werkgroep Geschiedenig van de Kartografie (GIN-NVK)/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Amsterdam, Tropenmuseum, 5 november 2003.
 157. Atlas Information Systems. Albanien Workshop DAAD, Tirana, 25 november 2003.

  2004

 158. The contribution of Dutch Cartography to the naming of the Americas. Santiago, 6 april 2004, op Seminario Internacional 'La invencion del mundo. Representaciones de America y Chile en el imaginario y la cartografia de los siglos XVI, XVII y XVIII' (Universidad Diego Portales, Facultad de Humanidades, Escuela de Historia).
 159. Conventies voor de weergave van geofictie. Hilversum, Genootschap voor Geofictie, 30 oktober 2004.
 160. Map Use Education and Geovisualisation Jakarta, 3rd FIG Regional Conference, 5 oktober 2004. (on-line http://www.fig.net/pub/jakarta/papers/ts_11/ts_11_2_ormeling.pdf ) li>Cartography of Leisure, Thessaloniki 24 november 2004, 8e Griekse nationale kartografische conferentie.

  2005

 161. Vingt ans après: Developments in rendering minority names in Europe since 1980. - 14-16 april 2005 - Geonames 2005: International Conference on minority names and multilingual areas, Leeuwarden.
 162. Nationale atlassen in de 21e eeuw - 20 mei 2005 - Nationale atlasmanifestatie, GIN, Utrecht.
 163. Colonial cartography of the Netherlands East Indies 1800-1942. - 11 juli 2005 - International Cartographic Conference, A Coruna.
 164. The development of cartography manuals in Western Europe: Henri Zondervan (read by Peter van der Krogt). - 19 juli 2005 - Symposium on Teaching the history of cartography, at the 21st International Conference on the History of Cartography, Budapest.
 165. 'Bosatlas' 1877-2005: 52 Consecutive Editions of a School Atlas. - 21 juli 2005 - 21st International Conference on the History of Cartography, Budapest.
 166. De Biografie van de Bosatlas. - 29 september 2005 - Voordracht bij de opening van de tentoonstelling De Magie van de Bosatlas, Rotterdam, Nationaal Onderwijsmuseum.
 167. Südostasien-Kartographie in Petermanns Mitteilungen. - 10 oktober 2005 - Congres Die Verräumlichung des Welt-Bildes: Petermanns Geographische Mitteilungen zwischen «explorativer Geographie» und der «Vermessenheit» europäischer Raumphantasien, Gotha.
 168. Laudatio Ernst Spiess bij overhandiging gouden Carl Mannerfelt medaille van de ICA. - 26 november 2005 - Sonderveranstaltung Schweizerische Gesellschaft für Kartographie, Zürich.
 169. Inleiding KIT Symposium Oosterlengte - Westerlengte: een nieuwe toekomst voor historische kaarten. - 13 december 2005.

  2006

 170. De Bosatlas als verzamelobject. IJmuiden, Asher Rare Books, 24 februari 2006.
 171. The role and work of ICA. Map Middle East Conference, Dubai 25 maart 2006.
 172. Maps and Politics, ELIA, Thessaloniki, 25 mei 2006.
 173. Biography of a school atlas: the Bosatlas 1877-2005. IGU Reg. conf., Brisbane 28 juni 2006.
 174. School atlases for a colonial society: The Van Gelder/Lekkerkerker school atlases for the Netherlands East Indies 1880-1952. International Symposium on 'Old Worlds-New Worlds': History of Colonial Cartography 1750-1950, Utrecht University, 21 to 23 August 2006.
 175. Colonial school atlases. Intercarto 12, Kaliningrad 26 augustus 2006.
 176. Learning and teaching geomatica in the European Framework, Reunion Scientifica de Fotogrammetria y Teledeteccion, Universiteit van Salamanca (Escuela Politecnica Superior), Avila, 5 oktober 2006.

  2007

 177. (m.m.v. Elger Heere), De Atlas Amsterdam van Isaak de Graaf. Amsterdam Scheepvaartmuseum, 15 januari 2007.
 178. (m.m.v. Elger Heere), The Atlas Isaak de Graaf – Amsterdam 1700. Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, Studiedag t.g.v. de 65ste verjaardag van Günter Schilder, 16 februari 2007.
 179. Workshop RGI over project atlasportals: De nationale atlas nieuwe stijl. Utrecht, 11 mei 2007.
 180. Communication of identities through national atlases, 7 juni 2007, International Conference The Plurality of Europe, georganiseerd door het Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas van de universiteit Leipzig Juni 6-9, 2007.
 181. Geographical Names in the VOC Atlas by Isaak de Graaf (AD1700), International Conference on the History of Cartography, Bern, 11 juli 2007.
 182. (met Menno-Jan Kraak) Maps as predictive tools - mind the gap. Keynote, International Cartographic Conference, Moskou, 5 augustus 2007.
 183. EuroGeoNames. International Cartographic Conference, Moskou, 7 augustus 2007.
 184. ICA webcourse on toponymy. 9th UN Conference on the Standardization of Geographical Names, New York, 23 augustus 2007.
 185. Mapping the changes in cartographical education in the last 50 years, Festkolloquium ­ 50 Jahre Kartographiestudium an der TU Dresden, Dresden 9 november 2007-12-03
 186. Geographical names in cartography and spatial data infrastructure. International Colloquium 'Geographical names in the context of spatial data infrastructures.' Bundesamt für Kertographie und Geodäsie, Frankfurt, 30 november 2007

  2008

 187. Geografische namen bij de Atlas Izaak de Graaf. Meertens-instituut Amsterdam, workshop netwerk Naamkunde, 25 januari, 2008.
 188. Van Ortelius tot Open Street Map: afscheidsrede Universiteit Utrecht, 23 april 2008.
 189. Moderne Atlaskartographie im Spiegel von National- und Regionalatlanten - Bestandsaufnahme und Entwicklungslinien. Deutsche Kartographentagung, Oldenburg, 25 april 2008.
 190. Frisification of the map: democratizing public administration. UNGEGN DGSD symposium Geonames 2008.: Geographical names as part of the cultural heritage (Wenen), 20 mei 2008.
 191. Keynote: Mapping out Map Libraries. Liber conferentie, Amsterdam, 30 Juni 2008.
 192. Geographical names in a 17th century atlas. Conference International Council of Onomastical Sciences, Toronto, 20 augustus 2008.
 193. Bos' bias: the Bos school atlas defines the Dutchmen's image of the world, UN/ICA Week of Geographical Names, Timisoara, 12 september 2008.
 194. Scenarios for National Atlas Use, , UN/ICA Week of Geographical Names, Timisoara, 12 september 2008.
 195. De Bosatlas kleurt ons wereldbeeld. Symposium 100 jaar Geografie Utrecht, 19 september 2008.
 196. Areas and boundaries, 10e Griekse kartografische conferentie, Ioannina, 12 november 2008.

  2009

 197. Thematische kaarten. Explokart dag, Utrecht 29 januari 2009.
 198. Nederland als Geodataparadijs. KIVI, Den Haag, 13 februari 2009.
 199. From Ortelius to Openstreet.Map. Keynote: ICA Conference Cartography for Central and Eastern Europe, Wenen. 16 februari 2009.
 200. Standardization of geographical names in the Netherlands. Oostenrijkse Academie van Wetenschappen, Wenen. Bijeenkomst tav 65e verjaardag Isolde Hausner 10 maart 2009.
 201. EuroGeoNames, Intercarto 15 congres, Perm. 29 juni 2009.
 202. From Ortelius to OpenstreetMap, Keynote,Vervolg Intercarto15, Gent, 3 juli 2009.
 203. Decolonizing Indonesian place names, South East Asian Survey Congress, NusaDua, Bali. 4 augustus 2009.
 204. De Zorgatlas 1999-2009. Ministerie van VWS Den Haag, 1 oktober 2009.
 205. The Bosatlas 1877-2009: where the Dutch learn their geography. Dutch Computational Geometry Day, Utrecht, 21 oktober 2009.
 206. Atlas use scenarios. 24th International Cartographic Conference, Santiago. 18 november 2009.
 207. EuroGeoNames projects results. 24th International Cartographic Conference, Santiago. 18 november 2009.
 208. Kartografie. De Balie, Amsterdam: 13 december 2009.

  2010

 209. Variant names in name servers. Tainach Conference on geographical names, Tainach, 29 april 2010.
 210. Map evaluation techniques. IGTE congres, Jakarta 28 juli 2010
 211. Changing Indonesian Sea names. 16th International seminar on Sea names, Den Haag 20 augustus 2010.
 212. National atlas information systems. Keynote, International seminar and workshop on atlas cartography Gadjah Mada Universitas, Yogyakarta, 20 oktober 2010.
 213. Development of atlases/atlases for development. International seminar and workshop on atlas cartography Gadjah Mada Universitas, Yogyakarta, 21 oktober 2010.

  2011

 214. Toponimie van Oost-Europa. Lezing in de Hermitage, Amsterdam, tgv de uitreiking van het eerste exemplaar van van Maps in books of Russia and Poland, 1 juni 2011.
 215. Naming and Mapping. Keynote bij de National Geographical Names Workshop, Johannesburg, Zuid-Afrika, 9 juni 2011.
 216. Exercises in Cartography. (keynote). Joint ICA Workshop Maps for the Future, Universiteit van Orléans, 29 juni 2011.
 217. (met Bengt Rystedt) Towards an International Map Year. 25e Internationale kartografische conferentie, Parijs. 6 juli 2011.
 218. (met Peter van der Krogt) Michiel Florent van Langren and Lunar Naming. 24e ICOS conferentie, Barcelona. 7 september 2011
 219. Coping without a national names authority: the Netherlands. 24e ICOS conferentie, Barcelona. 8 september 2011.
 220. Names, mapping and GIS. 1st High level forum UN-GGIM, Seoul, 25 oktober 2011.
 221. The EuroGeoNames project. 1st High level forum UN-GGIM, Seoul, 25 oktober 2011.
 222. Coping without a national names authority: the Netherlands. 1st High level forum UN-GGIM, Seoul, 26 oktober 2011.
 223. Symbolen op oude kaarten. GIN-Werkgroep voor de geschiedenis van de kartografie, UB, Amsterdam, 2 november 2011.
 224. Die Österreichische Kartographie International. Feestrede tgv 50-jarig bestaan van de Österreichische kartographische Kommission. Oostenrijkse Academie van Wetenschappen, Wenen, 10 november 2011.
 225. Digital cartography and future atlases. Keynote gehouden op Technical Forum: Atlas, the frontier of geospatial information. Indonesian National coordinating office for mapping, Bogor, 22 november 2011.

  2012

 226. De naam van de zee tussen Japan en de Korea's. Nieuwjaarsbijeenkomst Explokart Utrecht 2 februari 2012.
 227. The name of the sea between Korea and Japan. International seminar on sea names, Brussel, 9 maart 2012.
 228. Standardization of geographical names: the United Nations outreach to individual countries. Cartographical Institute, ELTE University, Budapest, 27 juni 2012.
 229. Name location on old maps. 4th international symposium of the ICA Commission on the history of Cartography, ELTE-university, Budapest, 29 juni 2012.
 230. The ICA webcourse on Cartography. Lunch presentation, VN, 10eVN Conference on the Standardization of Geographical Names, 2 augustus 2012.
 231. Liegen met kaarten. Voordracht in het Geofort tijdens de week van de wetenschap, 6 oktober 2012.
 232. Is het de Perzische of de Arabische golf? Voordracht in het Geofort tijdens de week van de wetenschap, 6 oktober 2012.
 233. Paradigm changes in Cartography. Keynote, PhD conferentie, Palacki Universiteit, Olomouc, 30 oktober 2012.
 234. Toponymy as an essential NSDI element. PhD conferentie, Palacki Universiteit, Olomouc, 1 november 2012.

Please contact us at:
Universiteit van Amsterdam
Bijzondere Collecties
Dr. Peter van der Krogt
Oude Turfmarkt 129
1012 GC Amsterdam
Tel: int 31 20 252 2355
E-mail: peter(at)vanderkrogt.net.
Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt